Connect
To Top

Pedofilia w hadisach (część 2/2)

Use your ← → (arrow) keys to browse

Hadisy

Hadisy odnośnie wieku Aiszy gdy Mahomet ją poślubił i wieku, gdy skonsumował z nią małżeństwo. Powód dla którego Mahomet skonsumował małżeństwo z Aiszą, gdy ta miała dziewięć latek, podam za chwilę.

 

http://sunnah.com/bukhari/67/69

Narrated `Aisha:
that the Prophet (ﷺ) married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 5133

In-book reference                              : Book 67, Hadith 69

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 7, Book 62, Hadith 64

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza:

że prorok ożenił się z nią, gdy miała sześć lat i skonsumował małżeństwo z nią gdy miała dziewięć lat a następnie pozostała z nim przez dziewięć lat (tzn. aż do jego śmierci).

 

http://sunnah.com/bukhari/67/70

Narrated `Aisha:

that the Prophet (ﷺ) married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that `Aisha remained with the Prophet (ﷺ) for nine years (i.e. till his death).

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 5134

In-book reference                              : Book 67, Hadith 70

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 7, Book 62, Hadith 65

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza:

że prorok ożenił się z nią gdy miała sześć lat a skonsumował małżeństwa z nią gdy miała dziewięć lat. Hisham powiedział: Zostałem poinformowany, że Aisza została z prorokiem przez dziewięć lat (tzn. do jego śmierci).

 

http://sunnah.com/bukhari/67/93

Narrated ‘Urwa:

The Prophet (ﷺ) wrote the (marriage contract) with `Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 5158

In-book reference                              : Book 67, Hadith 93

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 7, Book 62, Hadith 88

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał ‘Urwa:

Prorok sporządził (kontrakt małżeński) z Aiszą, gdy miała sześć lat a skonsumował małżeństwo z nią, gdy miała dziewięć lat a została z nim przez dziewięć lat (tzn. aż do jego śmierci).

 

http://sunnah.com/bukhari/63/122

Narrated Hisham’s father:

Khadija died three years before the Prophet (ﷺ) departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married `Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 3896

In-book reference                              : Book 63, Hadith 122

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 5, Book 58, Hadith 236

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała ojciec Hishama:

Khadidża zmarła trzy lata zanim prorok wyruszył do Medyny. Został tam mniej więcej dwa lata a następnie poślubił Aiszę, gdy była dziewczynką, która miała sześć lat a skonsumował to małżeństwo gdy miała dziewięć lat.

 

http://sunnah.com/abudawud/12/76

Narrated ‘Aishah:

The Messenger of Allah (ﷺ) married me when I was seven years old. The narrator Sulaiman said: or Six years. He had intercourse with me when I was nine years old

Grade                         : Sahih (Al-Albani)

Reference                    : Sunan Abi Dawud 2121

In-book reference        : Book 12, Hadith 76

English translation       : Book 11, Hadith 2116

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza:

Wysłannik Allaha poślubił mnie gdy miałam siedem lat. Narrator Sulaiman powiedział: lub sześć lat. Odbył ze mną stosunek seksualny, gdy miałam dziewięć lat.

 

http://sunnah.com/nasai/26/60

It was narrated from ‘Aishah that the Messenger of Allah married her when she was six years old, and consummated the marriage with her when she was nine.

Grade                         : Sahih (Darussalam)

Reference                  : Sunan an-Nasa’i 3255

In-book reference       : Book 26, Hadith 60

English translation      : Vol. 4, Book 26, Hadith 3257

 

Tłumaczenie:

Przekazano od Aiszy, że wysłannik Allaha poślubił ją, gdy miała sześć lat a skonsumował małżeństwo z nią, gdy miała dziewięć lat.

 

http://sunnah.com/nasai/26/184

It was narrated that ‘Aishah said:

“The Messenger of Allah married me when I was six, and consummated the marriage with me when I was nine.”

Grade                         : Hasan (Darussalam)

Reference                  : Sunan an-Nasa’i 3379

In-book reference       : Book 26, Hadith 184

English translation       : Vol. 4, Book 26, Hadith 3381

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała:

„Wysłannik Allaha poślubił mnie, gdy miałam sześć lat a skonsumował małżeństwo ze mną, gdy miałam dziewięć lat.“

 

http://sunnah.com/nasai/26/61

It was narrated that ‘Aishah said:

“The Messenger of Allah married me when I was seven years old, and he consummated the marriage with me when I was nine.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

Reference                  : Sunan an-Nasa’i 3256

In-book reference       : Book 26, Hadith 61

English translation       : Vol. 4, Book 26, Hadith 3258

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała:

„Wysłannik Allaha poślubił mnie, gdy miałam siedem lat a skonsumował małżeństwo ze mną, gdy miałam dziewięć lat.“

 

http://sunnah.com/urn/1261950

It was narrated that:

Abdullah said: “The Prophet married Aishah when she was seven years old, and consummated the marriage with her when she was nine, and he passed away when she was eighteen.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

English reference         : Vol. 3, Book 9, Hadith 1877

Arabic reference          : Book 9, Hadith 1951

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że:
Abdullah powiedział: „Prorok poślubił Aiszę gdy miała siedem lat a skonsumował małżeństwo z nią gdy miała dziewięć lat i zmarł gdy miała lat osiemnaście.“

 

http://sunnah.com/muslim/16/82

‘A’isha (Allah be pleased with her) reported:

Allah’s Apostle (ﷺ) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

Reference                                         : Sahih Muslim 1422 b

In-book reference                              : Book 16, Hadith 82

USC-MSA web (English) reference   : Book 8, Hadith 3310

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) przekazała: Apostoł Allaha poślubił mnie, gdy miałam sześć lat, i zabrano mnie do jego domu gdy miałam dziewięć lat.

 

http://sunnah.com/nasai/26/183

It was narrated that ‘Aishah said:

“The Messenger of Allah married me when I was six, and consummated the marriage with me when I was nine, and I used to play with dolls.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

Reference                   : Sunan an-Nasa’i 3378

In-book reference       : Book 26, Hadith 183

English translation       : Vol. 4, Book 26, Hadith 3380

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała:

„Wysłannik Allaha poślubił mnie, gdy miałam sześć lat a skonsumował małżeństwo ze mną, gdy miałam dziewięć lat a bawiłam się wtedy lalkami.“

 

http://sunnah.com/muslim/16/83

‘A’isha (Allah be pleased with her) reported that Allah’s Apostle (ﷺ) married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.

Reference                                         : Sahih Muslim 1422 c

In-book reference                              : Book 16, Hadith 83

USC-MSA web (English) reference   : Book 8, Hadith 3311

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony) przekazała, że apostoł Allaha poślubił ją gdy miała siedem lat, i że zabrano ją do jego domu jako pannę młodą, gdy miała dziewięć lat, i miała ze sobą swoje lalki; a kiedy on (święty prorok) umarł, wtedy miała lat osiemnaście.

 

***

Dlaczego Mahomet skonsumował małżeństwo z Aiszą, gdy ta miała dziewięć latek:

https://books.google.pl/books?id=ztahJV58oLcC&pg=PA172&lpg=PA172

History of al-Tabari Vol. 39, The: Biographies of the Prophet’s Companions and Their Successors: al-Tabari’s Supplement to His History

 

strona 172; mniej więcej pod koniec strony:

(…)

We then arrived at Medina, and I stayed with Abu Bakr’s children, and [Abu Bakr] went to the Prophet. The latter was then busy building the mosque and our homes around it, where he [later] housed his wives. We stayed in Abu Bakr’s house for a few days; then Abu Bakr asked [the prophet] „O Messenger of God, what prevents you from consummating the marriage with your wife?“ The prophet said „The bridal gift (sadaq).“ Abu Bakr gave him the bridal gift, twelve and a half ounces [of gold], and the prophet sent for us. He consummated our marriage in my house, the one where I live now and where he passed away.

(…)

 

Tłumaczenie:

(…)

Następnie przybyliśmy do Medyny i zostałam z dziećmi Abu Bakry a on [Abu Bakr] poszedł do proroka. Ten budował meczet i nasze domy wokół niego, w których [później] zapewniał dach nad głową jego żonom. Przez parę dni zostaliśmy w domu Abu Bakry; następnie Abu Bakr zapytał [proroka] „O wysłanniku Boga, co powstrzymuje cię przed skonsumowaniem twojego małżeństwa z twoją żoną?“ Prorok odpowiedział „Wiano (sadaq).“ Abu Bakr dał mu wiano, dwanaście i pół uncji [złota] a wtedy prorok wysłał po nas. Skonsumował nasze małżeństwo w moim domu, w tym, w którym teraz mieszkam i w którym zmarł.

(…)

***

Przy okazji: Mahomet został otruty!

 

http://sunnah.com/bukhari/64/450

Narrated `Aisha:

The Prophet (ﷺ) in his ailment in which he died, used to say, “O `Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison.”

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 4428

In-book reference                              : Book 64, Hadith 450

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 5, Book 59, Hadith 713

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza:

Prorok mawiał w cierpieniu w którym zmarł: „O Aiszo! Nadal czuję ból spowodowany jedzeniem, które spożywałem w Hajbarze i teraz czuję jakby tętnica zostawałaby mi odcięta ze względu na tą truciznę.“

***

Bardzo ważne jest to, że Aisza nadal bawiła się lalkami po konsumpcji małżeństwa!

Dziewczynki, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzewania, mogą bawić się lalkami itp., podczas gdy osoby, które wiek ten już osiągnęły nie mogą tego robić.

Wyjaśnienie dowodzi, że Aisza podczas konsumpcji małżeństwa nie osiągnęła jeszcze wieku dojrzewania. Aisza została zabrana do domu Mahometa gdy miała 9 lat, a więc gdy dokonała się konsumpcja małżeństwa – o czym czytaliśmy już powyżej w hadisie ze zbioru Sahih Bukhari, księga 16, hadis 82 (http://sunnah.com/muslim/16/82) oraz hadisie 83 (http://sunnah.com/muslim/16/83).

 

http://sunnah.com/bukhari/78/157

Narrated `Aisha:

I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah’s Messenger (ﷺ) used to enter (my dwelling place) they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. (The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for `Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty.) (Fath-ul-Bari page 143, Vol.13)

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 6130

In-book reference                              : Book 78, Hadith 157

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 8, Book 73, Hadith 151

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza:

Często bawiłam się lalkami w obecności proroka, a moje koleżanki bawiły się wraz ze mną. Kiedy wysłannik Allaha przychodził (do miejsca mego zamieszkania), one się chowały, ale prorok wołał za nimi, by przyszły się ze mną bawić. (Zabawa lalkami i podobnymi figurkami jest zakazana, ale w tym czasie Aiszy wolno było się nimi bawić, gdyż była jeszcze małą dziewczynką, która nie osiągnęła wieku dojrzewania płciowego.) (Fath-ul-Bari strona 143, tom 13)

 

http://sunnah.com/adab/19/7

‘A’isha said, “I used to play with dolls in the presence of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, and my friends would play with me. When the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, entered, they would hide from him and he would call them to join me and they would play with me.”

Grade                          : Sahih (Al-Albani)

Reference                   : Al-Adab Al-Mufrad 368

In-book reference        : Book 19, Hadith 7

English translation       : Book 19, Hadith 368

 

Tłumaczenie:

Aisza powiedziała: „Bawiłam się lalkami w obecności proroka, niech Allah go błogosławi i udzieli mu pokoju, a moje koleżanki bawiły się ze mną. Gdy wysłannik Allaha, niech Allah go błogosławi i udzieli mu pokoju, wchodził, wtedy chowały się przed nim a on je wołał, aby się do mnie przyłączyły i wtedy bawiły się ze mną.“

 

http://sunnah.com/muslim/44/117

‘A’isha reported that she used to play with dolls in the presence of Allah’s Messenger (ﷺ) and when her playmates came to her they left (the house) because they felt shy of Allah’s Messenger (ﷺ), whereas Allah’s Messenger (ﷺ) sent them to her.

Reference                                         : Sahih Muslim 2440 a

In-book reference                              : Book 44, Hadith 117

USC-MSA web (English) reference   : Book 31, Hadith 5981

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Aisza przekazała, że bawiła się lalkami w obecności wysłannika Allaha a gdy przychodziły do niej jej koleżanki, wtedy dziewczynki wychodziły (z domu), ponieważ czuły się nieśmiało w obecności wysłannika Allaha, podczas gdy wysłannik Allaha wysyłał je do niej.

 

***

Hadis, który podam za chwilę jest bardzo ważny, ponieważ jest dowodem na to, że Aisza nadal nie osiągnęła wieku dojrzewania podczas wyprawy pod Tabuk lub Hajbarem. Dokładne wytłumaczenie znajduje się w tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=zEqFgJrJEgk

 

http://sunnah.com/abudawud/43/160

Narrated Aisha, Ummul Mu’minin:

When the Messenger of Allah (ﷺ) arrived after the expedition to Tabuk or Khaybar (the narrator is doubtful), the draught raised an end of a curtain which was hung in front of her store-room, revealing some dolls which belonged to her.

He asked: What is this? She replied: My dolls. Among them he saw a horse with wings made of rags, and asked: What is this I see among them? She replied: A horse. He asked: What is this that it has on it? She replied: Two wings. He asked: A horse with two wings? She replied: Have you not heard that Solomon had horses with wings? She said: Thereupon the Messenger of Allah (ﷺ) laughed so heartily that I could see his molar teeth.

 Grade                         : Sahih (Al-Albani)

Reference                   : Sunan Abi Dawud 4932

In-book reference        : Book 43, Hadith 160

English translation       : Book 42, Hadith 4914

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza, Ummul Mu’minin:

Kidy wysłał Allaha wrócił z bitwy pod Tabuk lub Hajbarem (narratorka nie jest pewna z której wyprawy powrócił), zawiał wiatr i podniósł koniec zasłony, która wisiała przed schowkiem, ukazując lalki należące do Aiszy. On zapytał: Cóż to? Ona odparła: Moje lalki.

Pośród nich (Mahomet) zobaczył konia ze szmacianymi skrzydłami i zapytał: A to, co widzę miedzy nimi, to co? Ona odparła: Koń. On zapytał: A co on ma na sobie? Ona odparła: Dwa skrzydła. On zapytał: Koń ze skrzydłami? Ona odparła: Nie słyszałeś, że Salomon miał konie ze skrzydłami? Powiedziała: Po czym wysłannik Allaha zaczął śmiać się tak mocno, że mogłam zobaczyć jego zęby trzonowe.

***

Aisza zdrapuje nasienie Mahometa:

 

http://sunnah.com/urn/1255360

It was narrated that ‘Aishah said:

“I often scraped it (semen) from the garment of the Messenger of Allah with my hand.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

English reference         : Vol. 1, Book 1, Hadith 537

Arabic reference          : Book 1, Hadith 580

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała: „Często zdrapywałam ręką (nasienie) z ubrania wysłannika Allaha.“

 

http://sunnah.com/bukhari/4/96

Narrated `Aisha:

I used to wash the traces of Janaba (semen) from the clothes of the Prophet (ﷺ) and he used to go for prayers while traces of water were still on it (water spots were still visible).

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 229

In-book reference                              : Book 4, Hadith 96

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 1, Book 4, Hadith 229

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza: Zmywałam ślady nasienia z ubrania proroka a on szedł się modlić podczas gdy na jego ubraniu widać było jeszcze ślady wody.

 

http://sunnah.com/bukhari/4/97

Narrated Sulaiman bin Yasar:

I asked `Aisha about the clothes soiled with semen. She replied, “I used to wash it off the clothes of Allah’s Messenger (ﷺ) and he would go for the prayer while water spots were still visible.”

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 230

In-book reference                              : Book 4, Hadith 97

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 1, Book 4, Hadith 230

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał Sulaiman bin Yasar:

Zapytałem Aiszę o ubranie splamione nasieniem. Ona odpowiedziała: „Zmywałam je z ubrania wysłannika Allaha a on szedł się modlić podczas gdy na jego ubraniu widać było jeszcze ślady wody.“

 

http://sunnah.com/bukhari/4/98

Narrated `Amr bin Maimun:

I heard Sulaiman bin Yasar talking about the clothes soiled with semen. He said that `Aisha had said, “I used to wash it off the clothes of Allah’s Messenger (ﷺ) and he would go for the prayers while water spots were still visible on them.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 231

In-book reference                              : Book 4, Hadith 98

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 1, Book 4, Hadith 231

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał `Amr bin Maimun: Słyszałem jak Sulaiman bin Yasar rozmawiał o ubraniu splamionym nasieniem. Powiedział, że Aisza powiedziała: „Zmywałam je z ubrania wysłannika Allaha a on szedł się modlić podczas gdy na jego ubraniu widać było jeszcze ślady wody.“

 

http://sunnah.com/bukhari/4/99

Narrated `Aishah:

I used to wash the semen off the clothes of the Prophet (ﷺ) and even then I used to notice one or more spots on them.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 232

In-book reference                              : Book 4, Hadith 99

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 1, Book 4, Hadith 232

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza: Zmywałam nasienie z ubrania proroka a nawet wtedy zauważałam jedną lub więcej plam.

 

http://sunnah.com/muslim/2/135

Al-Aawad and Hammam reported A’isha as saying:

I used to scrape off the (drop of) semen from the garment of the Messenger of Allah (ﷺ).

Reference                                         : Sahih Muslim 288b

In-book reference                              : Book 2, Hadith 135

USC-MSA web (English) reference   : Book 2, Hadith 567

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Al-Aawad oraz Hammam podali, że Aisza powiedziała: Zdrapywałam paznokciami ślady (krople) nasienia z ubrania wysłannika Allaha.

 

http://sunnah.com/muslim/2/138

‘Amr b. Maimun said:

I asked Sulaiman b. Yasar whether the semen that gets on to the garment of a person should be washed or not. He replied: A’isha told me: The Messenger of Allah (ﷺ) washed the semen, and then went out for prayer in that very garment and I saw the mark of washing on it.

Reference                                         : Sahih Muslim 289a

In-book reference                              : Book 2, Hadith 138

USC-MSA web (English) reference   : Book 2, Hadith 570

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

‘Amr b. Maimun powiedział:

Zapytałem Sulaimana b. Yasara czy nasienie, które dostało się na ubranie, należy zmyć z ubrania czy też nie. On odpowiedział: Aisza powiedziała mi: Wysłannik Allaha zmywał nasienie a następnie szedł się modlić w tym ubraniu a ja widziałam ślady po myciu na jego ubraniu.

***

 

Hadisy o tak zwanym „seksie udowym“:

 

To co w tych hadisach jest eufemistycznie opisywane jako „obmacywanie“ to nic innego jak tak zwany „seks udowy“ lub „stosunek udowy“ czyli odmiana seksu bez penetracji pochwy.

„Fondle“ w języku angielskim oznacza obmacywanie, czyli dotykanie w celach erotycznych, pieszczenie lub zabawianie się / rozkoszowanie się kobietą; istnieje tutaj pewna fatwa, którą podam na samym końcu.

Ciekawe jest również, że Mahomet „obmacywał“ swoje żony podczas gdy te miały miesiączkę a przecież miał „do dyspozycji“ wiele innych żon, które zapewne nie miały miesiączki w tym samym czasie. Mahomet miał przynajmniej 9 żon w tym samym czasie (nie licząc niewolnic), czyli o 5 więcej niż wolno przeciętnemu muzułmaninowi.

Dowody na to, że Mahomet miał 9 żon:

 

http://sunnah.com/bukhari/5/36

Narrated Anas bin Malik:

The Prophet (ﷺ) used to visit all his wives in one night and he had nine wives at that time.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 284

In-book reference                              : Book 5, Hadith 36

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 1, Book 5, Hadith 282

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał Anas bin Malik:

Prorok odwiedzał wszystkie swoje żony podczas jednej nocy a miał dziewięć żon jednocześnie.

 

http://sunnah.com/nasai/26/3

Narrated Anas:

Anas narrated that the Prophet used to go around to his wives in a single night, and at that time he had nine wives.

Grade                          : Sahih (Darussalam)

Reference                   : Sunan an-Nasa’i 3198

In-book reference        : Book 26, Hadith 3

English translation       : Vol. 4, Book 26, Hadith 3200

 

Tłumaczenie:

Przekazał Anas:

Anas przekazał, że prorok odbywał stosunek seksualny ze wszystkimi swoimi żonami podczas jednej nocy a w tym czasie miał dziewięć żon.

 

http://sunnah.com/bukhari/67/6

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) used to go round (have sexual relations with) all his wives in one night, and he had nine wives.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 5068

In-book reference                              : Book 67, Hadith 6

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 7, Book 62, Hadith 6

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał Anas: Prorok odbywał stosunek seksualny ze wszystkimi jego żonami jednej nocy a w miał dziewięć żon.

 

http://sunnah.com/bukhari/67/148

Narrated Anas bin Malik:

The Prophet (ﷺ) used to pass by (have sexual relation with) all his wives in one night, and at that time he had nine wives.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 5215

In-book reference                              : Book 67, Hadith 148

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 7, Book 62, Hadith 142

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał Anas bin Malik: Prorok odbywał stosunek ze wszystkimi jego żonami jednej nocy a w tym czasie miał dziewięć żon.

 

***

Przechodząc do tematu „obmacywania“ kobiet:

 

http://sunnah.com/bukhari/67/18

Narrated Jabir bin `Abdullah:

When I got married, Allah’s Messenger (ﷺ) said to me, “What type of lady have you married?” I replied, “I have married a matron’ He said, “Why, don’t you have a liking for the virgins and for fondling them?” Jabir also said: Allah’s Messenger (ﷺ) said, “Why didn’t you marry a young girl so that you might play with her and she with you?’

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 5080

In-book reference                              : Book 67, Hadith 18

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 7, Book 62, Hadith 17

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał Jabir bin `Abdullah: Gdy się ożeniłem, wtedy wysłannik Allaha powiedział do mnie „Z jakiego typem kobietą się ożeniłeś?“ Odpowiedziałem „Ożeniłem się ze starszą kobietą.“ On powiedział „Dlaczego? Czy nie pociągają cię dziewice i obmacywanie ich?“ Jabir powiedział również: Wysłannik Allaha powiedział „Czemu nie poślubiłeś młodej dziewczyny abyś mógł ją obmacywać a ona ciebie?“

 

http://sunnah.com/urn/401270

Yahya related to me from Malik from Nafi that Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar sent a question to A’isha asking her, “May a man fondle his wife when she is menstruating?” She replied, “Let her wrap her waist-wrapper around her lower part and then he may fondle her if he wishes.”

USC-MSA web (English) reference   : Book 2, Hadith 97

Arabic reference                                : Book 2, Hadith 127

 

Tłumaczenie:

Yahya przekazał mi od Malika od Nafi’ego, że Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar wysłał zapytanie do Aiszy pytając ją: „Czy mężczyzna może obmacywać swoją żoną podczas jej miesiączki?“ Ona odparła: „Niech [kobieta] ubierze okrycie bioder wokół jej dolnych części ciała a potem [mężczyzna] może ją obmacywać jeśli tego chce.“

 

http://sunnah.com/bukhari/6/8

Narrated Maimuna:

When ever Allah’s Messenger (ﷺ) wanted to fondle any of his wives during the periods (menses), he used to ask her to wear an Izar.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 303

In-book reference                              : Book 6, Hadith 8

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 1, Book 6, Hadith 300

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazała Maimuna: Kiedy tylko wysłannik Allaha chciał obmacywać jedną z jego żon podczas jej miesiączki, wtedy kazał jej ubierać izar.

 

http://sunnah.com/tirmidhi/1/132

Aishah narrated that:

“When I would menstruate, Allah’s Messenger ordered me to wear a waist wrap, then he would fondle me.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

Reference                  : Jami` at-Tirmidhi 132

In-book reference       : Book 1, Hadith 132

English translation       : Vol. 1, Book 1, Hadith 132

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza że: „Gdy miałam miesiączkę, wtedy wysłannik Allaha kazał mi ubierać okrycie bioder a następnie mnie obmacywał.“

 

http://sunnah.com/urn/1002870

It was narrated that ‘Aishah said:

“The Messenger of Allah (ﷺ) would tell one of us, if she was menstruating, to tie her Izar (waist wrap) tightly then he would fondle her.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

English reference         : Vol. 1, Book 1, Hadith 286

Arabic reference          : Book 1, Hadith 287

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała: „Jeśli któraś spośród nas miesiączkowała, wtedy wysłannik Allaha mówił jej, aby obwiązała się dokładnie izarem (okryciem bioder) a następnie ją obmacywał.“

 

http://sunnah.com/urn/1002880

It was narrated that ‘Aishah said:

“If one of us was menstruating, the Messenger of Allah (ﷺ) would tell her to put on an Izar (waist wrap) then he would fondle her.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

English reference         : Vol. 1, Book 1, Hadith 287

Arabic reference          : Book 1, Hadith 288

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała: „Jeśli któraś spośród nas miesiączkowała, wtedy wysłannik Allaha mówił jej, aby ubrała izar (okrycie bioder) a następnie ją obmacywał.“

 

http://sunnah.com/nasai/3/25

It was narrated that ‘Aishah said:

“The Messenger of Allah (ﷺ) would tell one of us, if she was menstruating, to tie her Izar (waist wrap) tightly then he would fondle her.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

Reference                  : Sunan an-Nasa’i 373

In-book reference       : Book 3, Hadith 25

English translation      : Vol. 1, Book 3, Hadith 373

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała: „Jeśli któraś spośród nas miesiączkowała, wtedy wysłannik Allaha mówił jej, aby obwiązała się dokładnie izarem (okryciem bioder) a następnie ją obmacywał.“

 

http://sunnah.com/nasai/3/26

It was narrated that ‘Aishah said:

“If one of us was menstruating, the Messenger of Allah (ﷺ) would tell her to put on an Izar (waist wrap) then he would fondle her.”

Grade                         : Sahih (Darussalam)

Reference                  : Sunan an-Nasa’i 374

In-book reference       : Book 3, Hadith 26

English translation       : Vol. 1, Book 3, Hadith 374

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Aisza powiedziała: „Jeśli któraś spośród nas miesiączkowała, wtedy wysłannik Allaha mówił jej, aby ubrała izar (okrycie bioder) a następnie ją obmacywał.“

 

http://sunnah.com/bulugh/1/174

Narrated `A’ishah (RAA):

When I was menstruating, the Prophet saws would order me to wrap myself up (with an Izar, which is a dress worn below the waist) and would start fondling me. Reported by Al-Bukhari and Muslim.

Reference              : Bulugh al-Maram 145

In-book reference   : Book 1, Hadith 174

English translation   : Book 1, Hadith 156

 

Tłumaczenie:

Przekazała Aisza (RAA):

Gdy miesiączkowałam, wtedy prorok nakazywał mi, abym się obwinęła (izarem, a jest to ubranie, które się nosi poniżej talii) i zaczynał mnie obmacywać. Przekazane przez Al-Bukhari oraz Muslim.

 

http://sunnah.com/bukhari/6/7

Narrated `Abdur-Rahman bin Al-Aswad:

(on the authority of his father) `Aisha said: “Whenever Allah’s Messenger (ﷺ) wanted to fondle anyone of us during her periods (menses), he used to order her to put on an Izar and start fondling her.” `Aisha added, “None of you could control his sexual desires as the Prophet (ﷺ) could.”

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 302

In-book reference                              : Book 6, Hadith 7

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 1, Book 6, Hadith 299

(deprecated numbering scheme)

 

Tłumaczenie:

Przekazał `Abdur-Rahman bin Al-Aswad: (zgodnie z upoważnieniem jego ojca) Aisza powiedziała: „Kiedy tylko wysłannik Allaha chciał obmacywać jedną z nas podczas jej miesiączki, wtedy kazał jej ubierać izar i zaczynał ją obmacywać.“ Aisza dodała „Nikt z was nie mógł kontrolować pożądania (seksualnego) tak jak prorok.“

 

http://sunnah.com/urn/400960

Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Salim ibn Abdullah that his father Abdullah ibn Umar used to say, “A man’s kissing his wife and fondling her with his hands are part of intercourse. Someone who kisses his wife or fondles her with his hand must do wudu.”

USC-MSA web (English) reference   : Book 2, Hadith 66

Arabic reference                                : Book 2, Hadith 96

 

Tłumaczenie:

Yahya przekazał mi od Malika od Ibn Shihaba od Salima ibn Abdullaha, że jego ojciec Abdullah ibn Umar mawiał: „Całowanie swojej żony i obmacywanie jej rękoma jest częścią stosunku. Ktoś kto całuje swoją żonę lub obmacuje ją ręką musi wykonać wudu (obmycie).“

 

http://sunnah.com/urn/1002890

It was narrated that Maimunah said:

“The Messenger of Allah (ﷺ) would fondle one of his wives while she was menstruating, if she wore an Izar (waist wrap) that reached halfway down to the middle of her thighs or to her knees.” In the narration of Al-Laith: “Being covered with it.”

Grade                         : Hasan (Darussalam)

English reference         : Vol. 1, Book 1, Hadith 288

Arabic reference          : Book 1, Hadith 289

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Maimunah powiedziała: „Wysłannik Allaha obmacywał jedną ze swych żon, podczas gdy ta miesiączkowała, jeśli ubierała izar (okrycie bioder), który sięgał do połowy jej ud lub do jej kolan.“ W narracji Al-Laithiego znajduje się: „Zakryta nim.“

 

http://sunnah.com/nasai/3/28

It was narrated that Maimunah said:

“The Messenger of Allah (ﷺ) would fondle one of his wives when she was menstruating, if she wore and Izar (waist wrap) that reached halfway down her thighs or to her knees.

Grade                         : Hasan (Darussalam)

Reference                  : Sunan an-Nasa’i 376

In-book reference       : Book 3, Hadith 28

English translation       : Vol. 1, Book 3, Hadith 376

 

Tłumaczenie:

Przekazano, że Maimunah powiedziała: „Wysłannik Allaha obmacywał jedną ze swych żon, podczas gdy ta miesiączkowała, jeśli ubierała izar (okrycie bioder), który sięgał do połowy jej ud lub do jej kolan.

 

***

Fatwa odnośnie seksu udowego:


http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=92051


Fatwa No : 92051

Meaning of Mufaakhathah

  Fatwa Date : Rabee’ Al-Aakhir 5, 1427 / 4-5-2006

Question

Asalamualaykumwarahmatullahiwabarakatahu can you explain to me the thing called “thighing” also pronounced “mufa

Answer

All perfect praise be to Allaah, The Lord of the Worlds. I testify that there is none worthy of worship except Allaah, and that Muhammad is His slave and Messenger. We ask Allaah to exalt his mention as well as that of his family and all his companions.

 The term Mufaakhathah means to have foreplay with the wife in between her thighs. It is reported in one narration that when the Prophet wanted to enjoy one of his wives who was in menstruation, he would put a piece of cloth on her vagina (i.e. cover it). [Ibn Maajah].

The author of Faydh Al-Qadeer interpreted the expression if he wanted to enjoy to mean having all permissible foreplay but avoiding the vagina [or the anus], like in between her thighs (i.e. Mufaakhathah).   

Allaah Knows best.

 

 

Tłumaczenie:

 

 Numer fatwy: 92051

Znaczenie określenia Mufaakhathah

  Data fatwy: Rabee’ Al-Aakhir 5, 1427 / 4-5-2006

Pytanie

Asalamualaykumwarahmatullahiwabarakatahu proszę o wytłumaczenie mi pewnej rzeczy zwanej „stosunek udowy“ również określanej jako „mufa“.

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet jest jego niewolnikiem i wysłannikiem. Prosimy Allaha aby wysławił wspomnienie o nim jak również wspomnienie jego rodziny i towarzyszy.

 Określenie Mufaakhathah oznacza grę wstępną uprawianą z żoną poprzez wkładanie członka pomiędzy jej uda. Przekazano, że gdy prorok chciał rozkoszować się jedną ze swych żon, która miała miesiączkę, wtedy kładł kawałek materiału na jej pochwie (zakrywając ją). [Ibn Maajah].

Autor Faydh Al-Qadeer interpretował ten zwrot jakogdy chciał rozkoszować się (żoną) mając do wyboru wszystkie dopuszczalne gry wstępne bez penetracji pochwy [czy odbytu] jak na przykład pomiędzy jej udami (tzn. Mufaakhathah).   

Allah wie najlepiej.

Use your ← → (arrow) keys to browse

More in Polish