Connect
To Top

Lekcja numer 2: Król Królów

Use your ← → (arrow) keys to browse

***CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ KAŻDEJ LEKCJI MOŻE BYĆ UDOSTĘPNIANA W POSTACI CYTATU NA DOWOLNYM PORTALU, SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM ITD. POD WARUNKIEM, ŻE ZOSTANIE PODANY LINK DO ORYGINAŁU ORAZ NIE ZOSTANIE ZMIENIONA TREŚĆ WYPOWIEDZI.***

PLIK PDF do zapisania na komputerze

 

Lekcja numer 2: Król Królów

 

Król Królów to tytuł Jezusa w Biblii, który pojawia się w następujących miejscach:

Apokalipsa św. Jana 17:14 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1105)

13 Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni». 15 I rzecze do mnie: «Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki.

 

Apokalipsa św. Jana 19:16 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1107)

15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. 16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. 17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, 18 aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich – wolnych i niewolników, małych i wielkich!»

 

1 List do Tymoteusza 6:15 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1021)

13 Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – 14 ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15 Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, 16 jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

 

To są te trzy miejsca w których Chrystus pojawia się jako Król Królów i Pan Panów.
Można by powiedzieć: „No tak, ale co to ma teraz wspólnego z islamem?”

Otóż tytuł „Król Królów” pojawia się również w islamie, ale jest to tytuł „osoby”, której Allah (czyli bóg islamu) nienawidzi;
jest to wręcz nastraszniejszy tytuł dla osoby, która pojawi się – według islamu – w Dniu Zmartwychwstania.

Wszystkie podane poniżej hadisy są hadisami „saheeh”/„sahih” czyli autentyczne:

 

***

 http://sunnah.com/bukhari/78/229

Przekazał Abu Huraira: Wysłannik Allaha powiedział „Najstraszniejsze imię w oczach Allaha w Dzień Zmartwychwstania będzie imieniem mężczyzny, nazywającego siebie Malik Al-Amlak (Królem Królów).

 

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 6205

In-book reference                              : Book 78, Hadith 229

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 8, Book 73, Hadith 224

 

http://sunnah.com/urn/630650

Przekazał Al-A’raj: że Abu Hurairah przekazał mu, że prorok powiedział: „Najbardziej nikczemne imię dla Allaha w Dzień Sądu Ostatecznego to imię mężczyzny nazywającego siebie Królem Królów. (Malikil-Amlak).“

 

Grade                             : Sahih (Darussalam)

English reference           : Vol. 5, Book 41, Hadith 2837

Arabic reference            : Book 43, Hadith 3071

 

http://sunnah.com/adab/34/7

Abu Hurayra przekazał, że wysłannik Allaha, niech Allah go błogosławi i udzieli mu pokoju, powiedział, „Imię, które jest najbardziej znienawidzone to imię człowieka, który będzie nazwany Królem Królów.“

 

Grade:                     : Sahih (Al-Albani)

Reference              : Al-Adab Al-Mufrad 817

In-book reference   : Book 34, Hadith 7

English translation       : Book 34, Hadith 817

 

http://sunnah.com/bukhari/78/230

Przekazał Abu Huraira: Prorok powiedział: „Najstraszniejsze (najbardziej nikczemne) imię w oczach Allaha.“ Sufyan powiedział więcej niż raz, „Najstraszniejsze (najbardziej nikczemne) imię w oczach Allaha, (to) imię mężczyzny nazywającym siebie Królem Królów.“ Sufyan powiedział „Ktoś inny (tzn. inni niż Abu Az-Zinad, narrator) powiedział: ‘Król Królów’ to ‘Shahan Shah’.

 

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 6206

In-book reference                              : Book 78, Hadith 230

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 8, Book 73, Hadith 225

 

http://sunnah.com/riyadussaliheen/18/214

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Prorok powiedział „Najbardziej haniebny człowiek nieopodal Allaha to człowiek, który nazywa siebie (lub lubi być tak nazywanym przez innych) Malikul-Amlak (tzn. Król Królów).“ [Al-Bukhari oraz Muslim].

 

Sunnah.com reference               : Book 18, Hadith 214

Arabic/English book reference  : Book 18, Hadith 1724

 

http://sunnah.com/muslim/38/25

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Najbardziej nikczemnym imieniem w oczach Allaha to Malik al-Amidh (Król Królów). Narracja przekazana zgodnie z upoważnieniem Shaiba’y (zawiera te słowa): Nie ma króla nad Allaha, wychwalanego i wspaniałego. Sufyan powiedział: Podobnie słowo Shahinshah (jest również najbardziej nikczemnym imieniem). Ahmad b. Hanbal powiedział: Zapytałem Abu ‘Amra o znaczenie słowa „Akhna“. On powiedział: Najbardziej nikczemne.

 

Reference                                         : Sahih Muslim 2143 a

In-book reference                              : Book 38, Hadith 25

USC-MSA web (English) reference   : Book 25, Hadith 5338

 

http://sunnah.com/muslim/38/26

Abu Huraira przekazał od wysłannika Allaha tyle hadisów a jeden z nich to że wysłannik Allaha powiedział: Najwstrętniejszą osobą w oczach Allaha w Dzień Zmartwychwstania i najgorszą osobą i celem gniewu Allaha będzie osoba, która nazywa siebie Malik al-Amlak (Król Królów) gdyż nie ma króla nad Allaha.

 

Reference                                         : Sahih Muslim 2143 b

In-book reference                              : Book 38, Hadith 26

USC-MSA web (English) reference   : Book 25, Hadith 5339

 

***

 

Czy nie jest to zaskakujące że ten sam tytuł: „Król Królów” jest w chrześcijaństwie tytułem Chrystusa, zaś w islamie osoby znienawidzonej przez Allaha?

 

Zadawaliście sobie pytanie czy ten Jezus z Koranu to naprawdę ten sam, który jest opisywany w Biblii?
Muzułmanie zawsze twierdzą, że szanują Jezusa, że Jezus jest bardzo ważną osobą w islamie.
Ale ten islamski Jezus, a raczej Isa, nie jest tym samym Jezusem, który jest opisywany w Biblii.

 

Ja wiem, że muzułmanie zawsze próbują wmówić niewiernym, czyli niemuzułmanom, że to ta sama „osoba” i muzułmanie zawsze tak będą robić, bo nie mają innego wyjścia. Z jednej strony przekonują nas, że Allah to Yahwe – lub YHWH – i że szanują Chrystusa a z drugiej strony chcą nas namówić do przejścia na islam. Zaraz, zaraz …. jeśli to ten sam „Bóg”, to po co mieliśbyśmy przechodzić na islam?

 

Jeśli Jezus z Biblii i Isa z Koranu to ta sama „osoba”, wtedy w obydwóch księgach powinna być opisywana tak samo, „przynajmniej” jeśli chodzi o kluczowe kwestie. Tymczasem ten Jezus w Koranie – a raczej „Isa” – nigdy nie podawał się za Boga, był jedynie prorokiem islamu, zapowiadał przyjście Mahometa i nigdy nie zmarł na krzyżu, ponieważ Allah go przed tym „uratował” wymieniając go na Tatianosa – jak czytamy w Tafsirze Ibn Abbasa, czyli wykładni Koranu: http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=4&tAyahNo=157&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

 

A w związku z tym, że Allah wziął Isę do siebie do raju ratując go od śmierci na krzyżu, to oczywiście Isa nigdy nie mógł powstać z martwych. Pozostaje więc pytanie czy w takim razie według islamu ubiczowanie również się nie odbyło?

Zachodzi tutaj również pytanie dlaczego Allah uratował Isę przed ukrzyżowaniem wymieniając go na Tatianosa – co więc oznacza, że do ukrzyżowania jednak doszło nawet według islamu, tyle że nie został ukrzyżowany Isa a Tatianos – ale nie uratował najważniejszego proroka islamu, Mahometa, przed otruciem?

O otruciu Mahometa przez pewną Żydówkę dowiadujemy się między innymi z tego hadisu:

 

***

 http://sunnah.com/bukhari/64/450

Przekazała Aisza: Prorok mawiał w cierpieniu w którym zmarł: „O Aiszo! Nadal czuję ból spowodowany pożywieniem, które spożywałem w Hajbarze i teraz czuję jakby tętnica zostawałaby mi odcięta ze względu na tą truciznę.“

 

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 4428

In-book reference                              : Book 64, Hadith 450

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 5, Book 59, Hadith 713

 

***

 Potwierdzenie śmierci Mahometa poprzez otrucie znajdujemy też w następującej fatwie, czyli islamskim orzeczeniu opartym na islamskich źródłach: http://islamqa.info/en/106415

 

Powracając jednak do Jezusa z Biblii i Isy z Koranu: porównując Jezusa z Biblii z Isą z Koranu widać, że są to dwie różne osoby.
Czy więc muzułmanie szanują tego Chrystusa, który umarł na krzyżu, który podawał się za Boga a nawet żądał,
aby się do Niego modlono – jak podaje Ewangelia wg św. Jana 5:20-24? Nie. Oni szanują Isę z Koranu, czyli zupełnie inną osobę.

 

Przy porównaniu pomaga czasem taki przykład analogiczny: jeśli mamy do czynienia z dwoma osobami, które rzekomo mają być tą samą osobą, wtedy musimy porównać nie tylko imię i nazwisko, ale i też np. datę urodzenia, imię matki i ojca, kim ta osoba była, za kogo się podawała itd. a więc cały szereg informacji, które pozwolą dokładnie zweryfikować czy jest to na pewno ta sama osoba czy może ktoś zupełnie inny.

 

Przykładowo jest wiele osób o imieniu Jan Kowalski. Niektóre urodziły się nawet tego samego dnia i może mają nawet matki, które noszą takie same imiona. Ale czy zakładamy wtedy, że jest to ta sama osoba? Oczywiście że nie. Jedna osoba mogła się urodzić w Warszawie a druga w Koszalinie. Jan Kowalski z Koszalina nigdy nie dostał się na studia podczas gdy Jan Kowalski z Warszawy studiował prawo. Jan Kowalski z Koszalina nie ma dzieci i żony podczas gdy Jan Kowalski z Warszawy ma żonę i trójkę dzieci. Jan Kowalski z Koszalina nigdy nie nauczył się jakiegokolwiek języka obcego podczas gdy Jan Kowalski z Warszawy biegle włada językiem angielskim.

 

W ten sposób można dojść do tego, czy te dwie osoby to jedna i ta sama, czy raczej dwie zupełnie różne. Polecam samemu trochę poszukać różnic pomiędzy Jezusem z Biblii a Isą z Koranu i niech Król Królów będzie tutaj zaledwie początkiem.

Use your ← → (arrow) keys to browse

More in Polish