Connect
To Top

Lekcja numer 3: Czy Allah to Jahwe?

Use your ← → (arrow) keys to browse

Całość jako plik PDF: PL_Czy Allah to YHWH

***CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ KAŻDEJ LEKCJI MOŻE BYĆ UDOSTĘPNIANA W POSTACI CYTATU NA DOWOLNYM PORTALU, SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM ITD. POD WARUNKIEM, ŻE ZOSTANIE PODANY LINK DO ORYGINAŁU ORAZ NIE ZOSTANIE ZMIENIONA TREŚĆ WYPOWIEDZI.***

 

List do Galatów 1:6-9

6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1013)

 

Lekcja numer 3: Czy Allah to Jahwe?

Często słyszymy od muzułmanów: „Allah to ten sam Bóg, co Bóg z Biblii!” Ale czy tak naprawdę jest? Kim jest ten Allah islamu?
Czy to naprawdę ten sam „B”óg który jest opisany w Biblii?

Dlaczego muzułmanie nie twierdzą, że Kryszna, Odyn albo jakiś inny bóg, to również Allah? Czy to tylko dlatego, że w Koranie występuje Isa (islamski Jezus), Ibrahim (Abraham) oraz inne postacie? Czy to naprawdę te same postacie / osoby, które znajdujemy w Biblii? Po powierzchownym porównaniu Biblii i Koranu niektórzy dostrzegają pewne „podobieństwa”, które jednak przy dokładniejszym przyjrzeniu się okazują się złudne. I tak w Koranie i w Biblii mamy do czynienia z Isą i Jezusem – muzułmanie twierdzą oczywiście, że to ta sama postać, jednak gdy dokładniej porównamy ze sobą opisy tych dwóch postaci, wtedy okazuje się, że są to dwie zupełnie inne osoby, czyli: islamski Isa (Jezus z Koranu) nie jest Jezusem z Biblii. Tak samo w przypadku Allaha i Jahwe.

Przyznam się, że ponad 10 lat temu (w 2005 roku) gdy zaczynałem interesować się islamem, również myślałem, że Allah i YHWH (Jahwe) to ten sam „B”óg. Gdy jednak zaczniemy się wgłębiać w tą tematykę, wtedy możemy dostrzec coraz więcej różnic – i to bardzo poważnych różnic – które wykluczają jakiekolwiek utożsamienie boga islamu Allaha z Bogiem z Biblii. W skrócie: Allah i Jahwe nie są tym samym „B”ogiem.

Zanim przejdziemy do tych różnic, chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienie podczas używania słów „Bóg” oraz „bóg”. Otóż gdy chrześcijanie używają słowa „Bóg” (pisząc dużą literą) to odnoszą się do Boga chrześcijan, tego, który jest przedstawiony w Biblii. Gdy chrześcijanie używają słowa „bóg”, wtedy mają na myśli jakiegoś innego boga, bożka lub fałszywego boga.

Tak więc w odniesieniu do Allaha nie powinniśmy używać słowa „Bóg”, tylko „bóg”. Niestety w tłumaczeniach Koranu wielokrotnie używa się właśnie słowa „Bóg”, co prowadzi do wielu nieporozumień wśród osób, które nie znają islamu lub dopiero zaczynają się interesować islamem, gdyż uważają, że Allah jest nazwą pospolitą a nie imieniem własnym boga islamu i dlatego w przekładzie powinno się to tłumaczyć jako „Bóg”. Co więcej: nigdzie nie widziałem aby jakikolwiek muzułmanin odnosząc się do Allaha napisał „bóg“.

To nieporozumienie wynika z tego, że dla muzułmanów Allah jest oczywiście „Bogiem” a nie „bogiem”, gdyż używają słowa „Bógz pobudek uczuciowo-„religijnych” i/lub grzecznościowych itp. aby podkreślić jego wyjątkowość oraz aby odróżnić go od innych „bogów”; dla chrześcijan Allah jest tylko „bogiem” i dlatego zawsze gdy chrześcijanie odnoszą się do Allaha, wtedy będą – lub powinni – używać tylko i wyłącznie słowa „bóg”.

Przejdźmy teraz do różnic pomiędzy Allahem i Jahwe. Tych różnic jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i sądzę, że najlepiej będzie, jeśli przedstawię je najpierw w skrócie, punkt po punkcie a następnie poniżej podam dokładne źródła i odnośniki. Ograniczam się tutaj tylko do najważniejszych lub najczęściej spotykanych różnic. Opisanie wszystkich różnic zajęłoby z pewnością całą książkę i dlatego ograniczam się tutaj tylko do tych najważniejszych.


A teraz przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy Allahem a YHWH (Jahwe):

1. Allah to imię własne boga islamu – tak jak YHWH (Jahwe) to imię własne Boga chrześcijan.

2. Allah nie ma syna (sura 2:116, sura 4:171, sura 9:30 itd.) a nawet go mieć nie może, gdyż – jak podaje Koran w surze 6:101 lub 72:3 – Allah nie ma „małżonki” / „towarzyszki”. Tutaj widać bardzo „przyziemną” stronę islamu, gdyż wygląda na to, że w islamie Allah musiałby odbyć stosunek seksualny, aby mieć syna. W Biblii Jezus we wszystkich Ewangeliach powtarza, iż jest Synem Boga oraz Bogiem; podaje tylko niektóre przykłady: Ewangelia wg św. Mateusza 16:13-17, Ewangelia wg św. Jana 14:3-14, Ewangelia wg św. Łukasza 22:66-71, Ewangelia wg św. Marka 2:1-12.

3. Allah zaprzecza, że Jezus jest Bogiem i uznaje go tylko za „proroka” i swojego wysłannika (sura 5:75, sura 4:171, sura 9:30 itd.). Biblia podaje, że ten kto nie uznaje Ojca i Syna, ten jest antychrystem (1 List św. Jana 2:22-24).

4. Allah nie chce aby przypisywano mu jakąś „inną” boskość jako „współtowarzysza”, podczas gdy Jezus w Biblii nakazuje aby oddawano Mu cześć tak jak i Ojcu (Ewangelia wg św. Jana 5:22-23); niestety sam Allah popełnia „szirk” czyli przypisywanie samemu sobie „towarzyszy”.

5. Allah nie jest ojcem dla nikogo a jedyną relacją jaką muzułmanin ma z Allahem to relacja pan ↔ niewolnik. Każdy muzułmanin, tak jak Mahomet, jest niewolnikiem Allaha. Nazywanie Allaha „Ojcem” (choćby duchowym ojcem) jest zabronione w islamie; ojcem dla wiernych (czyli muzułmanów) można nazywać tylko Mahometa.

6. Dla Allaha każdy jest jego niewolnikiem, nawet Isa, islamski Jezus (UWAGA: Isa nie jest Jezusem z Biblii!)

7. Następstwem tego jest to, że Allah nie jest Trójcą (sura 5:72-73, sura 4:171 itd.) i co dziwne, sami muzułmanie przyznają, że Allah to nie Jahwe: (http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=86991)

8. „Duch Święty” w islamie nie jest Bogiem lecz „aniołem” Dżibrilem (np. sura 2:87 lub sura 19:17 oraz http://islamqa.info/en/14403). Uwaga: anioł „Dżibril” nie jest aniołem Gabrielem z Biblii – nawet jeśli muzułmanie tak często twierdzą!

9. Allah nie wie czym jest Trójca – jest to jeden z bardzo poważnych błędów Koranu – sura (sura 5:73-76 oraz sura 5:116 oraz http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=104998). Dla islamu Trójca to Allah, Jezus i Maryja. Jak już podawałem, w islamie duchem świętym jest anioł „Dżibril”. Najwyraźniej ani Allah ani Mahomet nigdy nie czytali Ewangelii np. wg św. Mateusza 28:19.

10. Allah posiada goleń (sura 68:42), którą pokaże w Dzień Zmartwychwstania (http://sunnah.com/bukhari/97/65 lub http://sunnah.com/riyadussaliheen/19/3)

11. Allah potrafi zmieniać swoją postać a w Dzień Zmartwychwstania ukaże się muzułmanom pod „inną” postacią niż tą, pod którą go „znają” – muzułmanie będą nazywać Allaha szatanem i szukać schronienia u Allaha przed Allahem http://sunnah.com/bukhari/81/161 czytaj również http://sunnah.com/bukhari/97/65)

12. Allah nienawidzi tego, który podaje się za Króla Królów (tytuł Chrystusa między innymi w Apokalipsie św. Jana 17:14 oraz 19:16 (patrz lekcja 2)

13. Allah chce aby jego stworzenie popełniało grzechy – Jahwe tego nie chce.

14. Allah opisuje siebie jako „pełen dumy” / „dumny” / „pełen pychy” podczas gdy Biblia podaje, że duma i pycha to grzech (Ewangelia wg św. Marka 7:20-23).

15. Allah nie wysyłał nigdy żadnych prorokiń (czyli żeńskich proroków); Jahwe wysyłał prorokinie.

16. Allah to pan jutrzenki jak podaje sura 113:1; w Biblii w księdze Izajasza 14:12 synem jutrzenki jest szatan, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” – jak podaje Ewangelia wg św. Jana 8:44. A według islamu Allah pozwala kłamać w trzech przypadkach. Należy zauważyć, że sam Mahomet zrobił z siebie Allaha, mówiąc, że do islamskiego raju wejdzie tylko ten, kto będzie okazywał mu posłuszeństwo. Koran podaje również, że Allah jest panem Syriusza (sura 53:49).

17. Allah przełoży grzechy muzułmanów na Żydów i chrześcijan. Jahwe wysyła swojego Syna (Ewangelia wg św. Jana 3:16).

18. Allah obiecuje muzułmanom seks i czarnookie dziewice w swoim raju („jannah“ lub w przekładzie na język polski „dżanna“). Jahwe nie.

19. Wrota islamskiego raju są otwarte tylko w poniedziałki i czwartki i wtedy też muzułmanin otrzymuje przebaczenie od Allaha za swoje popełnione grzechy a przy boku każdej osoby znajduje się dżin (diabeł); lecz Mahomet jest bezpieczny i czyni tylko „dobro” i to do tego stopnia, że mniej więcej co 20 minut błaga Allaha o przebaczenie.

20. Żydzi i chrześcijanie są dla Allaha niewiernymi i trzeba ich zwalczać (UWAGA: pokojowe wersety Koranu takie jak 2:256, 2:190, 2:62, 5:69, 109:6 itd. są unieważnione!).


Tak jak mówiłem: tych różnic jest o wiele, wiele więcej i podczas zbierania materiałów przychodziły mi na myśl kolejne przykłady, jak na przykład, że Allah w Koranie i hadisach nazywany jest w wielu miejscach „panem światów” (w koranie: http://quran.com/search?q=%22lord%20of%20the%20worlds%22 oraz w hadisach: http://sunnah.com/search/?q=%22lord+of+the+worlds%22) albo że Allah sprowadza ludzi na manowce (np. w surze 14:4, 35:8, 39:23 itd. a w hadisach na przykład tutaj http://sunnah.com/nasai/19/23 oraz http://sunnah.com/abudawud/12/73) ale sądzę, że te przykłady, które tutaj przedstawiłem powinny wystarczyć, aby pokazać przynajmniej te najbardziej jaskrawe różnice pomiędzy Allahem a Jahwe. A teraz podaje szczegółowe źródła i odnośniki do każdego z powyżej wymienionych punktów:


1. Allah to imię własne boga islamu – tak jak YHWH (Jahwe) to imię własne Boga chrześcijan.

Źródła biblijne:

Jahwe objawia swoje imię np. w Księdze Wyjścia 6:2-3:
2 Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: «Jam jest Jahwe. 3 Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=56)

oraz w Księdze Wyjścia 34:5:
5 A Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=85)

Źródła islamskie:

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=86082

Fatwa No : 86082

Tytuł: Tłumaczenie słowa „Allah“ jako „Bóg“

Data fatwy: Jumaadaa Al-Oula 27, 1424 / 27-7-2003

(…)

Jest to raczej obowiązkiem, aby pozostawić imię Allaha w formie oryginalnej, tak jak jest wymawiane „Allah“. A to dlatego, że imię „Allah“ to imię własne naszego pana Allaha. Ponadto imię Allah przedstawia wszystkie jego inne piękne imiona.

Allah mówi (co oznacza): {I (wszystkie) najpiękniejsze imiona należą do Allaha, nimi go więc wzywajcie, a pozostawcie tych, którzy przeczą lub wypierają się Jego imion (lub wypowiadają bluźniercze przemówienia przeciwko jego imionom. Oni otrzymają zapłatę za to, co czynili.}[Koran 7:180].
Ponadto prorok powiedział: „Zaprawdę, Allah posiada 99 imion, 100 minus jedno; a kto wyuczy się ich na pamięć, ten wejdzie do raju.“ [Al-Bukhari oraz Muslim]

Imię „Allah“ różni się od słowa „Bóg“, które oznacza jakieś bóstwo, i w żadnym przypadku nie odróżnia Allaha od innych fałszywych bogów, którzy są czczeni poza Allahem. Właściwe znaczenie „Laa Ilaaha Illa Allaah“ to: „Nie ma bóstwa godnego czci poza Allahem“. (…)


http://en.islamtoday.net/artshow-429-3456.htm
Tytuł: Parę słów odnośnie ‘Allah’

 • Sheikh Salman al-Oadah
 • Sat, 06/14/2008

„Allah“ to imię które koran i sunna wymienia najczęściej odnosząc się do pana światów, stwórcy nieba i ziemi. Wielu uczonych twierdzi, że jest to najwspanialsze z wszystkich jego imion. „Allahto imię najczęściej używane przez muzułmanów odnoszących się do boga, bez względu na swój język ojczysty.

„Allah“ to szczególne słowo. Wskazuje ono jedyną istniejącą istotę, która naprawdę posiada cechy boskości i władzy. To imię należy tylko do niego [Allaha]. To imię nie przysługuje nikomu innemu. Nigdy nie może być użyte jako imię dla kogoś innego. Nikt inny nie może rościć sobie do niego prawa.

„Allah“ to imię własne jedynego, który jest jest godny czci, ten, którego wychwala i wysławia wszelkie stworzenie. Wysławia go wszystko co jest na lądzie lub w morzu – zaiste wszystko w siedmiu niebiosach i siedmiu ziemiach. Wychwala go dzień i noc.

Allah powiada: „Siedem niebios i ziemia i wszystkie stworzenia, które tam są wysławiają jego chwałę: i nie ma rzeczy, która nie wychwalałaby go chwałą; wy jednak nie rozumiecie jak go wychwalają! Zaprawdę, on jest najbardziej cierpliwy, najbardziej przebaczający!” [Sûrah al-Isrâ: 44]

„Allah“ składa się z liter i dźwięków, które są łatwe dla każdego do wymówienia.

Są to „l“ oraz „h“ i samogłoski „aa“. Nawet i dziecko nie miałoby problemu z tymi dźwiękami, niezależnie od tego jaki jest język ojczysty tego dziecka. Nawet osoba z zaburzeniem mowy może to wypowiedzieć. To wspaniałe imię należy do boga, podobnie jak wszystkie jego inne wzniosłe imiona i atrybuty.

(…)

http://quran.com/6/46
Muhsin Khan
Say (to the disbelievers): “Tell me, if Allah took away your hearing and your sight, and sealed up your hearts, who is there – an ilah (a god) other than Allah who could restore them to you?” See how variously We explain the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), yet they turn aside.

Muhsin Khan
Powiedz (do niewiernych): „Powiedzcie mi, gdyby Allah zabrał wam słuch i wzrok i nałożył pieczęć na wasze serca, to jakiż ilah (bóg) poza Allahem mógłby wam to przywrócić?“ Patrzcie jak wyjaśniamy ajaty (dowody, wersety, lekcje, znaki, objawienia itd.) a oni jednak się odwracają.

http://quran.com/7/59
Muhsin Khan
Indeed, We sent Nuh (Noah) to his people and he said: “O my people! Worship Allah! You have no other Ilah (God) but Him. (La ilaha ill-Allah: none has the right to be worshipped but Allah). Certainly, I fear for you the torment of a Great Day!”

Muhsin Khan
Zaprawdę wysłaliśmy Nuh (Noego) do jego ludu i on powiedział: „O ludu mój! Czcijcie Allaha! Nie macie żadnego innego Ilah (boga) jak tylko jego. (La ilaha ill-Allah: Nikt nie ma prawa być czczonym poza Allahem). Z pewnością obawiam się dla was kary Dnia Wielkiego!“

http://quran.com/11/50
Muhsin Khan
And to ‘Ad (people We sent) their brother Hud. He said, “O my people! Worship Allah! You have no other Ilah (God) but Him. Certainly, you do nothing but invent (lies)!

Muhsin Khan
I wysłaliśmy do ludu Ad ich brata Huda. On powiedział: “O ludu mój! Czcijcie Allaha! Nie macie żadnego innego Ilah (boga) jak tylko jego. Z pewnością wy tylko zmyślacie (kłamstwa)!


2. Allah nie ma syna (sura 2:116, sura 4:171, sura 9:30 itd.) a nawet go mieć nie może, gdyż – jak podaje Koran w surze 6:101 lub 72:3 – Allah nie ma „małżonki” / „towarzyszki”. Tutaj widać bardzo „przyziemną” stronę islamu, gdyż wygląda na to, że w islamie Allah musiałby odbyć stosunek seksualny, aby mieć syna. W Biblii Jezus we wszystkich Ewangeliach powtarza, iż jest Synem Boga oraz Bogiem; podaje tylko niektóre przykłady: Ewangelia wg św. Mateusza 16:13-17, Ewangelia wg św. Jana 14:3-14, Ewangelia wg św. Łukasza 22:66-71, Ewangelia wg św. Marka 2:1-12.


Źródła islamskie:

http://quran.com/2/116
Muhsin Khan
A oni (Żydzi, chrześcijanie i poganie) mawiają: Allah zrodził syna (dzieci lub potomstwo). Chwała niech będzie jemu (Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni jemu dodają jako współtowarzyszy). Do niego należy wszystko co jest na niebiosach i na ziemi i wszystko jemu posłusznie oddaje cześć.

http://quran.com/4/171
Muhsin Khan
O Ludzie Księgi (Żydzi i chrześcijanie)! Nie przekraczajcie granic w waszej religii i nie mówcie o Allahu niczego innego, jak tylko prawdę. Mesjasz ‘Iesa (Jezus), syn Maryi, był (niczym więcej jak tylko) wysłannikiem Allaha i jego słowem, („Bądź!“ – i był), który Allah obdarzył Maryję i duchem (Ruh) stworzonym przez niego; więc wierzcie w Allaha i jego wysłannika. Nie mówcie: „Trzy (Trójca)!“ Zaprzestańcie! (To jest) dla was lepiej. Gdyż Allah jest (jedynym) jednym ilah (bogiem), jemu niech będzie cześć (on jest nazbyt wyniosły) ponad to, aby mieć syna. Do niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. I Allah jest samowystarczalny jako obrońca.

http://quran.com/9/30
Muhsin Khan
A Żydzi powiedzieli: ‘Uzajr (Ezra) jest synem Allaha a chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Allaha.“ Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie wierzyli. Przekleństwo Allaha nad nimi, jakże oni są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy!

http://quran.com/6/101
Muhsin Khan
On jest stwórcą niebios i ziemi. Jak może mieć dzieci, jeżeli nie ma żony? On stworzył wszystkie rzeczy i on jest wszechwiedzący o każdej rzeczy.

http://quran.com/72/3
Muhsin Khan
I wysławiany niech będzie majestat naszego pana, on nie przybrał ani żony ani syna (lub potomstwa lub dzieci).

Źródła biblijne:

W Biblii Jezus we wszystkich Ewangeliach powtarza, iż jest Synem Boga oraz Bogiem; podaje tylko niektóre przykłady: Ewangelia wg św. Mateusza 16:13-17, Ewangelia wg św. Jana 14:3-14, Ewangelia wg św. Łukasza 22:66-71, Ewangelia wg św. Marka 2:1-12
Ewangelia wg św. Mateusza 16:13-17:
13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=259)

Ewangelia wg św. Jana 14:3-14:
3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę». 5 Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 8 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: “Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=353)

Ewangelia wg św. Łukasza 22:66-71:
66 Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. 67 Rzekli: «Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam!» On im odrzekł: «Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, 68 i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. 69 Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej». 70 Zawołali wszyscy: «Więc Ty jesteś Synem Bożym?» Odpowiedział im: «Tak. Jestem Nim». 71 A oni zawołali: «Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego». (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=337)

Ewangelia wg św. Marka 2:1-12:
1 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. 2 Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. 3 Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. 4 Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 5 Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». 6 A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: 7 «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?» 8 Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? 9 Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? 10 Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: 11 Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». 12 On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego». (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=268)


3. Allah zaprzecza, że Jezus jest Bogiem i uznaje go tylko za „proroka” i swojego wysłannika (sura 5:75, sura 4:171, sura 9:30 itd.). Biblia podaje, że ten kto nie uznaje Ojca i Syna, ten jest antychrystem (1 List św. Jana 2:22-24).


Źródła islamskie:

http://quran.com/5/75
Muhsin Khan
Mesjasz ‘Iesa (Jezus), syn Maryi, był tylko wysłannikiem; tak jak już przed nim było wielu. Jego matka [Maryam (Maria)] była Siddiqah [tzn. wierzyła w słowa Allaha i w jego księgi (patrz werset 66:12)]. Oni oboje spożywali pokarm (tak jak każdy inny człowiek, podczas gdy Allah nie spożywa pokarmu). Spójrz jak wyjaśniamy im ten ajat (dowody, wersety, nauki, znaki i objawienia itd.), a jednak popatrz jak oni są zwodzeni (od prawdy).

http://quran.com/4/171
Muhsin Khan
O Ludzie Księgi (Żydzi i chrześcijanie)! Nie przekraczajcie granic w waszej religii i nie mówcie o Allahu niczego innego, jak tylko prawdę. Mesjasz ‘Iesa (Jezus), syn Maryi, był (niczym więcej jak tylko) wysłannikiem Allaha i jego słowem, („Bądź!“ – i był), który Allah obdarzył Maryję i duchem (Ruh) stworzonym przez niego; więc wierzcie w Allaha i jego wysłannika. Nie mówcie: „Trzy (Trójca)!“ Zaprzestańcie! (To jest) dla was lepiej. Gdyż Allah jest (jedynym) jednym ilah (bogiem), jemu niech będzie cześć (on jest nazbyt wyniosły) ponad to, aby mieć syna. Do niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. I Allah jest samowystarczalny jako obrońca.

http://quran.com/9/30
Muhsin Khan
A Żydzi powiedzieli: ‘Uzajr (Ezra) jest synem Allaha a chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Allaha.“ Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie wierzyli. Przekleństwo Allaha nad nimi, jakże oni są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy!

Źródła biblijne:

1 List św. Jana 2:22-24:
22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. 23 Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. 24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=989)


4. Allah nie chce aby przypisywano mu jakąś „inną” boskość jako „współtowarzysza”, podczas gdy Jezus w Biblii nakazuje aby oddawano Mu cześć tak jak i Ojcu (Ewangelia wg św. Jana 5:22-23); niestety sam Allah popełnia „szirk” czyli przypisywanie samemu sobie „towarzyszy”.


Źródła islamskie:

http://quran.com/4/48
Muhsin Khan
Zaprawdę Allah nie przebacza temu, kto dodaje mu współtowarzyszy w czczeniu, lecz przebacza poza tym (wszystko inne) komu chce a ktokolwiek dodaje Allahowi współtowarzyszy w czczeniu, ten zaprawdę wymyślił grzech ohydny.

http://quran.com/4/171
Muhsin Khan
O Ludzie Księgi (Żydzi i chrześcijanie)! Nie przekraczajcie granic w waszej religii i nie mówcie o Allahu niczego innego, jak tylko prawdę. Mesjasz ‘Iesa (Jezus), syn Maryi, był (niczym więcej jak tylko) wysłannikiem Allaha i jego słowem, („Bądź!“ – i był), który Allah obdarzył Maryję i duchem (Ruh) stworzonym przez niego; więc wierzcie w Allaha i jego wysłannika. Nie mówcie: „Trzy (Trójca)!“ Zaprzestańcie! (To jest) dla was lepiej. Gdyż Allah jest (jedynym) jednym ilah (bogiem), jemu niech będzie cześć (on jest nazbyt wyniosły) ponad to, aby mieć syna. Do niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. I Allah jest samowystarczalny jako obrońca.

http://quran.com/9/30-31
Muhsin Khan
A Żydzi powiedzieli: ‘Uzajr (Ezra) jest synem Allaha a chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Allaha.“ Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie wierzyli. Przekleństwo Allaha nad nimi, jakże oni są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy!

Oni (Żydzi i chrześcijanie) wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem (podporządkowując się im w rzeczach, które uczynili sobie prawowitymi lub nie prawowitymi według ich własnych pożądań bez otrzymania nakazu od Allaha) oraz (wzięli jako swojego Pana) Mesjasza, syna Maryi, podczas gdy oni (Żydzi i chrześcijanie) dostali nakaz [w Torze i w Ewangelii] aby czcić tylko jednego Ilâh (Boga – Allaha) Lâ ilâha illa Huwa (nikt nie ma prawa być czczonym poza Nim). Chwała i cześć jemu, (on jest wysoko ponad) posiadania współtowarzyszy, których (mu) przypisują.“

http://quran.com/19/35
Muhsin Khan
Nie jest to odpowiednie dla (majestatu) Allaha, aby zrodził syna [to odnosi się do oszczerstw chrześcijan przeciwko Allahowi, powiadających, że ‘Iesa (Jezus) jest synem Allaha]. Wychwalany (i wysławiany niech będzie ponad to co oni mu przypisują). Gdy coś zarządza, wtedy mówi tylko: „Bądź!“ i to się staje.

Źródła biblijne:

Ewangelia wg św. Jana 5:22-23:
22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=344)


Kolejne źródła islamskie:

Allah popełnia „szirk” (czyli przypisywanie Allahowi – a więc samemu sobie – współtowarzyszy):

http://sunnah.com/tirmidhi/20/13

Przekazał Sa’d bin ‘Ubaidah: że Ibn ‘Umar usłyszał mężczyznę, który powiedział:

„Nie, na Kabę“ tak więc Ibn ‘Umar powiedział: „Nie składa się przysięgi na nic innego poza Allahem, gdyż słyszałem jak wysłannik Allaha powiedział: Ktokolwiek przysięga na coś innego poza Allahem, ten popełnił grzech niewiary albo szirk.“

Grade                            : Sahih (Darussalam)

Reference                     : Jami` at-Tirmidhi 1535

In-book reference          : Book 20, Hadith 13

English translation         : Vol. 3, Book 18, Hadith 1535


Allah przysięga na różne rzeczy w Koranie:

http://quran.com/36/2
Przysięgam na Koran pełen mądrości.

http://quran.com/38/1
Przysięgam na Koran pełen napomnień.

http://quran.com/43/2
Przysięgam na księgę, która wyjaśnia.

http://quran.com/50/1
Przysięgam na wspaniały Koran.

http://quran.com/15/72
Zaprawdę, na twoje życie (o proroku) w swoim odurzeniu wędrują w rozproszeniu tam i z powrotem.

http://quran.com/77/5
Przysięgam na anioły przynoszące objawienie.

http://quran.com/79/1
Przysięgam na anioły gwałtownie wyrywające dusze nikczemnikom.

http://quran.com/81/15
Przysięgam na gwiazdy.

http://quran.com/85/1
Przysięgam na siedzibę gwiazd.

http://quran.com/56/75
Przysięgam na miejsce spadających gwiazd.

http://quran.com/91/1
Przysięgam na słońce i jego jaskrawość.

http://quran.com/91/6
Przysięgam na ziemię i na tego, który ją rozpostarł.

http://quran.com/74/32
Przysięgam na księżyc.

http://quran.com/89/1
Przysięgam na jutrzenkę.

http://quran.com/84/16
Przysięgam na czerwień zachodu słońca.

http://quran.com/91/2
Przysięgam na noc gdy okrywa ciemnością.

http://quran.com/86/11
Przysięgam na niebo, które daje deszcz.

http://quran.com/51/1
Przysięgam na wiatr rozpraszający ze wszystkich stron.

http://quran.com/90/1
Przysięgam na to miasto – tzn. na Mekkę.

http://quran.com/68/1
Przysięgam na pióro.

http://quran.com/52/1
Przysięgam na górę.

http://quran.com/89/3
Przysięgam na podwójne i pojedyncze.

http://quran.com/95/1-3
Przysięgam na drzewo figowe i oliwkowe, górę Synaj i na to miasto bezpieczne.

http://quran.com/69/38-39
Przysięgam na to co jest widzialne i niewidzialne.


5. Allah nie jest ojcem dla nikogo a jedyną relacją jaką muzułmanin ma z Allahem to relacja pan ↔ niewolnik. Każdy muzułmanin, tak jak Mahomet, jest niewolnikiem Allaha. Nazywanie Allaha „Ojcem” (choćby duchowym ojcem) jest zabronione w islamie; ojcem dla wiernych (czyli muzułmanów) można nazywać tylko Mahometa.


http://sunnah.com/bukhari/60/115

Przekazał `Umar: Słyszałem, że prorok powiedział: „Nie przesadzajcie chwaląc mnie tak jak chrześcijanie chwalą syna Maryii, gdyż jestem tylko niewolnikiem. Tak więc zwijcie mnie niewolnikiem Allaha i jego apostołem.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 3445

In-book reference                              : Book 60, Hadith 115

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 4, Book 55, Hadith 654


http://sunnah.com/nasai/21/235

Przekazano od Anasa, że prorok powiedział: „Gdy ktoś jest wkładany do grobu a jego towarzysze go opuszczają, wtedy słyszy odgłos ich sandałów. Dwaj aniołowie przychodzą do niego, sadzają go i mówią do niego: ‘Co powiedziałeś o tym mężczyźnie (Mahomecie)?’ Jeśli chodzi o wiernego to powie: ‘Zaświadczam, że powie: Zaświadczam, że jest on niewolnikiem Allaha i jego wysłannikiem.’ Zostanie do niego powiedziane: ‘Spójrz na twoje miejsce w piekle; Allah wymienił je dla ciebie na miejsce lepsze od tego.’ Wysłannik Allaha powiedział: „A wtedy zobaczy jedno i drugie.“ Jeśli chodzi o niewiernego lub obłudnika, to będzie do niego powiedziane: ‘Co powiedziałeś o tym mężczyźnie?’ On powie: ‘Nie wiem; mawiałem to, co mawiali ludzie.’ Zostanie do niego powiedziane: ‘Nie rozumiałeś i nie podążałeś za tymi, którzy zrozumieli.’ (…)

Grade                            : Sahih (Darussalam)

Reference                     : Sunan an-Nasa’i 2051

In-book reference          : Book 21, Hadith 235

English translation         : Vol. 3, Book 21, Hadith 2053

http://sunnah.com/bukhari/56/138

Przekazał `Abdullah bin `Umar: Wysłannik Allaha powiedział: „Wy (tzn. muzułmanie) będziecie walczyć z Żydami aż do momentu, gdy niektórzy z nich ukryją się za kamieniami. Wtedy kamienie zaczną ich zdradzać mówiąc „O `Abdullah (tzn. niewolniku Allaha)! Tutaj jest Żyd, który się za mną ukrywa, tak więc go zabij.’“

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 2925

In-book reference                              : Book 56, Hadith 138

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 4, Book 52, Hadith 176

http://sunnah.com/bukhari/60/106

Przekazał ‘Ubada: Prorok powiedział: „Jeśli ktokolwiek zaświadczy, że nikt nie ma prawa być czczonym poza Allahem – który nie ma współtowarzyszy – i że Mahomet jest jego niewolnikiem i apostołem i że Jezus jest niewolnikiem Allaha i jego słowem, którym obdarzył Maryję oraz duchem stworzonym przez niego i że raj jest prawdziwy i piekło jest prawdziwe, tego Allah wpuści do raju wraz z jego uczynkami, które uczynił, nawet jeśli było ich niewiele.“ (Junada, narrator pomocniczy powiedział: „’Ubada dodał, ‘Taka osoba może wejść do raju poprzez każdą spośród ośmiu bram.“)

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 3435

In-book reference                              : Book 60, Hadith 106

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 4, Book 55, Hadith 644

http://www.sultaneducation.com/Ask%20the%20Imam.html

(…) It is against Islam to all Allah a father or say that He has a son or that we are his children; this is the worst of crimes. (…)

(…) Jest to wbrew islamowi, aby nazywać Allaha ojcem lub mówić, że ma syna lub że jesteśmy jego dziećmi; jest to najgorszym przestępstwem. (…)

http://www.islam.org.uk/islam.php

(…) A1.10 He is not a father of anyone, nor a son, nor does He have a wife nor any relations. He is self sufficient from all this. (…)

(…) A1.10 On (Allah) nie jest ojcem nikogo, ani też synem, ani też nie posiada żony ani innego związku. On jest samowystarczalny. (…)

http://www.questionsonislam.com/question/it-appropriate-use-words-creator-and-create-human-beings

(…) That sentence, which is uttered in order to educate the child, includes two words that have the meaning of kufr. The first one is calling Allah as father, saying that Allah has the attribute of fatherhood like the Christians. The second one is stating that Allah is in a definite place by saying He is in the sky. (…)

(…) Zdanie to, które jest wypowiedziane aby pouczyć dziecko, zawiera dwa słowa, które mają znaczenie niewiary [w islam]. Pierwsze to nazywanie Allaha ojcem, mówienie, że Allah posiada przymioty ojcostwa tak jak [mówią] chrześcijanie. Drugie to oświadczenie, że Allah znajduje się w określonym miejscu, mówiąc że Allah jest w niebie. (…)

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=90195

Tytuł: Odnoszenie się do Allaha jako do ‘duchowego ojca’

Data fatwy: Jumaadaa Al-Oula 9, 1426 / 16-6-2005

Pytanie

Mam pytanie odnośnie Allaha. Jestem nową muzułmanką, która niedawno przeszła na islam i próbuję coś pojąć. Wiem, że nie jesteśmy biologicznymi dziećmi Allaha tak jak i w przypadku Jezusa, ale czy jest to niewłaściwe, aby odnosić się do Allaha jako do duchowego ojca? Codziennie zwiemy się nawzajem „bracie“ i „siostro“ w naszej rodzinie islamu. Ale tak samo jak brat i siostra mają ojców na ziemi, czy więc duchowi bracia i siostry nie mogą mieć ojca w Allahu? Moja argumentacja jest taka, że skoro Allah jest naszym stworzycielem i właścicielem, to jesteśmy jak potomstwo jego pięknego stworzenia. Nie jesteśmy jego boskimi dziećmi, lecz jesteśmy powyżej wszystkich stworzeń na ziemi. Jak więc mam się uporać z tym jako nowa muzułmanka a jeśli jest to niesłuszne abym myślała o Allahu jako o moim ojcu i o mnie jako o jednym z jego duchowych dzieci, to jak mogę otrzymać przebaczenie za taki grzech o którym nie byłam świadoma że go popełniłam? Przez miłość Allaha.

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

Po pierwsze gratulujemy ci przyjęcia islamu i prosimy Allaha aby uczynił cię niezłomną i niezachwianą w jego religii aż po dzień w którym go spotkasz. Prosimy go również aby cię pobłogosławił wiedzą religijną.

Jeśli chodzi o nazywanie Allaha ojcem, mając na myśli duchowego ojca, wtedy nie jest to dozwolone z wielu względów.

1)     Imiona i przymioty Allaha są ograniczone do tekstów [w koranie lub autentycznej sunnie] i możemy go tylko nazywać tak, jak sam siebie nazwał w jego księdze lub jak go nazwał prorok (Mahomet) w jego sunnie. Nazywanie Allaha imionami, których sam siebie nie nazwał lub którymi nie nazwał go prorok (Mahomet), jest uważane za odstępstwo od imion Allaha i jego przymiotów. Allah mówi (co oznacza): {I (wszystkie) najpiękniejsze imiona należą do Allaha, nimi go więc wzywajcie, a pozostawcie tych, którzy praktykują odstępstwo odnośnie jego imion. Oni otrzymają zapłatę za to co czynili.} [Koran 7:180]

2)    Nazywanie Allaha duchowym ojcem to naśladowanie chrześcijan a prorok zabronił nam ich naśladować gdy powiedział: „Nie jest jednym z nas, kto naśladuje niemuzułmanina. Nie naśladujcie Żydów i chrześcijan.“ [At-Tirmithi]

Jednakże wolno jest, aby nazywać proroka duchowym ojcem, ponieważ Allah powiada (co oznacza): {Prorok jest bliższy wiernym aniżeli oni sami sobie, a jego żony są matkami (wiernych).} [Koran 33:6]

Ibn ‘Abbaas i jego ojciec recytowali to jako: {Prorok jest bliższy wiernym aniżeli oni sami sobie, i jest on ich ojcem a jego żony są ich matkami (wiernych)} i jest to według kopii Koranu spisanej według Ubay Ibn Ka’ba. Zaprawdę jest to potwierdzone, że prorok powiedział: „Jestem dla was jak ojciec, uczę was [tego czego nie wiecie].“ [Abu-Daawood]

Jeśli chodzi o wypowiedź Allaha (co oznacza): {Mahomet nie jest ojcem nikogo spośród was …} [Koran 33:40]

W tym wersecie chodzi o ojca biologicznego. Al-Qurtubi powiedział: „Prawidłowy pogląd jest taki, że jest to dozwolone, aby nazywać proroka ojcem wiernych, co oznacza przez szacunek.“ Dodał ponadto: „Aczkolwiek jest ich ojcem pod względem gloryfikacji i wychwalania.“

Jeśli chodzi o braterstwo, które istnieje pośród muzułmanów, to jest to braterstwo w religii i wierze, jak podaje Allah (co oznacza): {Wierni są przecież braćmi (w religii islamskiej).} [Koran 49:10]

Allah wie najlepiej.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=200537

Tytuł: Twierdzenie, że prorok (Mahomet) jest ojcem muzułmanów

Data fatwy: Jumaadaa Al-Oula 10, 1434 / 22-3-2013

Pytanie

Parę dni temu imam w naszym meczecie podczas przemówienia nazwał proroka Mahometa naszym ojcem. Czy możemy nazywać proroka naszym ojcem aczkolwiek wiemy, że nazywał nas (wspólnotę muzułmańską) braćmi w jednym z hadisów w zbiorze Musnad Ahmad. (…)

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet, jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

Nie ma w tym nic złego, by powiedzieć, że prorok jest ojcem muzułmanów. Prorok powiedział: „Jestem dla was jak ojciec; uczę was.“ [Abu Daawood – Al-Albaani zaklasyfikował to jako Hasan (dobry hadis)]

Al-Munaawi powiedział w jego komentarzu odnośnie tego hadisu: „tzn. jestem dla was jak ojciec w miłości oraz miłosierdziu a nie w pozycji oraz wyższości, i jak ojciec ucząc was rzeczy, których musicie się nauczyć. Tak jak ojciec uczy swoje dziecko moralnego postępowania, tak ja uczę was waszych praw i obowiązków.“

Shaykh Ibn Taymiyyah powiedział w swojej księdze zatytułowanej Minhaaj As-Sunnah An-Nabawiyyah: „Allah mówi (co oznacza): {Prorok jest bliższy wiernym aniżeli oni sami sobie, a jego żony są [w pozycji] matkami (wiernych).}[Koran 33:6] według recytacji Ubayy’a: {…i on jest ich ojcem}. Znana recytacja świadczy o tym znaczeniu, gdyż żony proroka były matkami wiernych, ponieważ on [prorok] był ojcem wiernych. Gdyby nie był jak ojciec dla wiernych, wtedy jego żony nie byłyby jak ich matki.“

Dlatego też prorok był ojcem pod tym względem a nie ojcem z racji rodowodu, gdyż ten rodzaj ojcostwa jest odrzucony; Allah mówi (co oznacza): {Mahomet nie jest ojcem dla nikogo spośród was, lecz jest wysłannikiem Allaha oraz pieczęcią [tzn. ostatnim] spośród proroków. I Allah jest zawsze wszechwiedzący.}[Koran 33:40]

Niemniej jednak ojcostwo o którym wspomniano nie przeczy faktowi, że on (Mahomet), jest bratem dla wiernych; Allah mówi (co oznacza): {Wierni są braćmi, tak więc ustanawiajcie pokój pośród waszymi braćmi. I bójcie się Allaha, tak abyście dostąpili miłosierdzia.}[Koran 49:10]

Jeśli chodzi o hadis o którym wspomniałeś w związku z pytaniem, to było to przekazane przez Muslim, Ahmad oraz Ibn Maajah zgodnie z upoważnieniem Abu Hurayrah, że prorok powiedział: „… Chciałbym abyśmy zobaczyli naszych braci.“ Oni powiedzieli: „Czyż nie jesteśmy twoimi braćmi, o wysłanniku Allaha?“ On odparł: „Wy jesteście moimi towarzyszami, a naszymi braćmi są ci, którzy jeszcze nie przybyli.“

Ibn Al-Qayyim powiedział w [księdze] Zaad Al-Ma’aad: „Towarzysze posiadają cechę braterstwa wraz z zaletą bycia towarzyszami (proroka), ale jego naśladowcy po nich, są jego braćmi a nie jego towarzyszami.“

Odnośnie słowa „duchowy ojciec“: jest to określenie używane przez chrześcijan i kościół, tak więc powinno się tego unikać, gdyż są inne dobre określenia, które mogłyby być używane zamiast tego.

(…)

Allah wie najlepiej.


6. Dla Allaha każdy jest jego niewolnikiem, nawet Isa, islamski Jezus (UWAGA: Isa nie jest Jezusem z Biblii!)


http://sunnah.com/urn/41580

(…) ‘Go to Jesus, Allah’s Slave, His Apostle and Allah’s Word and a Spirit coming from Him. Jesus will say, ‘I am not fit for this undertaking, go to Muhammad the Slave of Allah whose past and future sins were forgiven by Allah.’ (…)

(…) ‘Idź do Jezusa, niewolnika Allaha, jego apostoła i słowa Allaha i ducha pochodzącego od niego. Jezus powie: ‘Nie nadaję się do tego przedsięwzięcia, idź do Mahometa, niewolnika Allaha, którego przeszłe i przyszłe grzechy zostały przebaczone przez Allaha.’ (…)

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 6, Book 60, Hadith 3

Arabic reference                                    : Book 65, Hadith 4476

http://sunnah.com/bukhari/60/106

Przekazał ‘Ubada: Prorok powiedział: „Jeśli ktokolwiek zaświadczy, że nikt nie ma prawa być czczonym poza Allahem – który nie ma współtowarzyszy – i że Mahomet jest jego niewolnikiem i apostołem i że Jezus jest niewolnikiem Allaha i jego słowem, którym obdarzył Maryję oraz duchem stworzonym przez niego i że raj jest prawdziwy i piekło jest prawdziwe, tego Allah wpuści do raju wraz z jego uczynkami, które uczynił, nawet jeśli było ich niewiele.“ (Junada, narrator pomocniczy powiedział: „’Ubada dodał, ‘Taka osoba może wejść do raju poprzez każdą spośród ośmiu bram.“)

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 3435

In-book reference                              : Book 60, Hadith 106

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 4, Book 55, Hadith 644


7. Następstwem tego jest to, że Allah nie jest Trójcą (sura 5:72-73, sura 4:171 itd.) i co dziwne, sami muzułmanie przyznają, że Allah to nie Jahwe: (http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=86991)


http://quran.com/5/72

Muhsin Khan
Niewątpliwie nie uwierzyli ci, którzy mówią: „Allah to mesjasz [‘Iesa (Jezus)], syn Maryi.“ Lecz mesjasz [‘Iesa (Jezus)] powiedział: „O dzieci Izraela! Czcijcie Allaha, mojego pana i waszego pana.“ Zaprawdę, ktokolwiek dodaje Allahowi współtowarzyszy w czczeniu, temu Allah zabroni wstępu do raju i ogień będzie jego miejscem przebywania. A dla Zalimun (politeistów i złoczyńców) nie ma pomocników.

http://quran.com/5/73
Muhsin Khan
Z pewnością, niewiernymi są ci, którzy powiedzieli: „Allah jest trzeci z trzech (w Trójcy).“ Ale nie ma ilah (boga) (który ma prawo aby być czczonym) oprócz jednego ilah (boga – Allaha). A jeśli oni nie zaniechają tego co mówią, to zaprawdę, tych którzy nie uwierzyli, spotka kara bolesna.

http://quran.com/4/171
Muhsin Khan
O Ludzie Księgi (Żydzi i chrześcijanie)! Nie przekraczajcie granic w waszej religii i nie mówcie o Allahu niczego innego, jak tylko prawdę. Mesjasz ‘Iesa (Jezus), syn Maryi, był (niczym więcej jak tylko) wysłannikiem Allaha i jego słowem, („Bądź!“ – i był), który Allah obdarzył Maryję i duchem (Ruh) stworzonym przez niego; więc wierzcie w Allaha i jego wysłannika. Nie mówcie: „Trzy (Trójca)!“ Zaprzestańcie! (To jest) dla was lepiej. Gdyż Allah jest (jedynym) jednym ilah (bogiem), jemu niech będzie cześć (on jest nazbyt wyniosły) ponad to, aby mieć syna. Do niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. I Allah jest samowystarczalny jako obrońca.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=86991

Numer fatwy: 86991

Tytuł: Boskość w islamie i w chrześcijaństwie

Data fatwy: Thul-Hijjah 25, 1424 / 17-2-2004

Pytanie

Czy w islamie czcimy tego samego „Boga“, którego czczą chrześcijanie? Lub inaczej powiedziawszy: czy Allah i Jahwe to tylko inne imiona tego samego „Boga“?

Odpowiedź

Cześć Allahowi, panu światów; i niech jego błogosławieństwa i pokój będą z prorokiem Mahometem i z jego całą rodziną oraz jego towarzyszami.

Nie można powiedzieć, że muzułmanie i chrześcijanie czczą tego samego Boga. Ponieważ chrześcijanie nie czczą Allaha, jedynego, który jest czczony przez muzułmanów.

Czczą Jezusa i twierdzą, że jest Bogiem (Allahem). Niektórzy z nich nawet twierdzą, że jest On Synem Boga – Allah jest wysoko ponad tym co mu przypisują – dlatego Allah powiedział o nich, że są niewiernymi (kuffar) mówiąc: {Z pewnością nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli, że Allah jest Mesjaszem, synem Maryi …} [5:17]  Allah kontynuuje (interpretacja znaczenia): {Z pewnością, niewiernymi są ci, którzy powiedzieli: „Allah jest trzeci z trzech (w Trójcy).“….}[5:73].

Allah wie najlepiej.


8. „Duch Święty” w islamie nie jest Bogiem lecz „aniołem” Dżibrilem (np. sura 2:87 lub sura 19:17 oraz http://islamqa.info/en/14403). Uwaga: anioł „Dżibril” nie jest aniołem Gabrielem z Biblii – nawet jeśli muzułmanie tak często twierdzą!


http://quran.com/2/87

Muhsin Khan
I zaprawdę, daliśmy Mojżeszowi księgę i w ślad za nim wysłaliśmy wysłanników. I daliśmy ‘Iesa (Jezusowi), synowi Maryi, jasne dowody i umocniliśmy go poprzez Ruh-ul-Qudus [Jibraelem (Dżibrilem)]. Czyż za każdym razem, kiedy przychodził do was wysłannik wraz z tym, czego nie pragniecie, to nie wzbijaliście się pychą? Niektórym nie uwierzyliście a innych zabiliście.

http://quran.com/19/17
Muhsin Khan
I oddzieliła się od nich zasłoną; wtedy posłaliśmy do niej naszego ducha [anioła Jibrael (Dżibrila)] i on ukazał się jej jako mężczyzna pod każdym względem.

http://islamqa.info/en/14403

14403: Kim jest „Duch Święty“?

Fragment z Koranu 2:87 podaje: …Daliśmy Jezusowi, synowi Maryi, jasne dowody i umocniliśmy go duchem świętym. Czym jest duch święty?

Chwała Allahowi.

„Duch święty“ (Rooh al-Qudus) to Dżibril. Shaykh al-Shanqeeti powiedział: „Słowa Allaha (interpretacja znaczenia) ‘i [my] umocniliśmy go poprzez Rooh al-Qudus’ [al-Baqarah 2:87] odnosi się to do Dżibrila według poglądu, który jest najbardziej godny zaufania. Jest to sygnalizowane słowami (interpretacja znaczenia):

‘Które zesłał wiarygodny Rooh’ [al-Shu’ara’ 26:193] oraz ‘wtedy posłaliśmy do niej naszego Rooh’ [Maryam 19:17].“

Ibn Abi Haatim przekazał od Ahmada ibn Sinaana… Abu’l-Za’raa’ powiedział nam:

‘Abd-Allaah powiedział: Rooh al-Qudus („duch święty“) to Dżibril, następnie powiedział: coś podobnego było przekazane przez Muhammada ibn Ka’ba al-Qurazi, Qutaadah, ‘Atiyah al-‘Awfi, al-Saddi oraz al-Rabee’ ibn Anasa. Ten pogląd jest podtrzymywany poprzez powyższą narrację przekazaną przez dwóch Szejków [al-Bukhaari oraz Muslim] wraz z łańcuchami przekazicieli od Abu Salamah ibn ‘Abd al-Rahmaan ibn ‘Awf, że usłyszał jak Hassaan ibn Thaabit al-Ansaari poprosił Abu Hurayrah aby ten ten zaświadczył: „Pytam cię na Allaha, czy usłyszałeś, że wysłannik Allaha powiedział ‘O Hassaanie, odpowiedz w imieniu wysłannika Allaha. O Allahu, umocnij go poprzez Rooh al-Qudus’?“ Abu Hurayrah powiedział: „Tak.“

(al-Tafseer al-Masboor od Dr. Hikmat Basheer, 1/192-193)

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah powiedział: większość uczonych powiedziała, że odnosi się to do Dżibrila i że Allah nazwał go al-Rooh al-Ameen, Rooh al-Qudus oraz Dżibril.“ (Daqaa’iq al-Tafseer, część 1, strona 310)

Napisał o tym cały rozdział i powiedział: Rozdział odnośnie znaczenia Rooh al-Qudus: Allah powiedział (interpretacja znaczenia): „O ‘Eesa (Jezusie), synu Maryi! Wspomnij na moją przychylność wobec ciebie i twojej matki gdy umocniłem cię poprzez Rooh ul Qudus [Jibreelem (Dżibrilem)]…“ [al-Maa’idah 5:110]

Allah umocnił mesjasza poprzez Rooh al-Qudus, tak jak wspomniał w tym ajacie. W surze al-Baqarah Allah mówi (interpretacja znaczenia): „I daliśmy ‘Eesa (Jezusowi), synowi Maryi, jasne dowody i umocniliśmy go poprzez Rooh-ul-Qudus [Jibreelem (Dżibrilem)]. [al-Baqarah 2:87]

„Ci wysłannicy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich; do niektórych Allah przemówił (bezpośrednio); innych wywyższył do stopnia (zaszczytu); a ‘Eesie (Jezusowi), synu Maryi, daliśmy jasne dowody i umocniliśmy go poprzez Rooh ul Qudus [Jibreelem (Dżibrilem)]“ [al-Baqarah 2:253]

Nie ogranicza się to tylko do mesjasza; inni byli również umocnieni w ten sposób. (Uczeni) wspomnieli, że Dawood powiedział: „Nie przestawaj umacniać mnie poprzez Rooh al-Qudus.“ A nasz prorok powiedział do Hassaana ibn Thaabita: „O Allahu, umocnij go poprzez Rooh al-Qudus.“ Według innego przekazu: „Rooh al-Qudus będzie z tobą dopóki bronisz jego proroka.“ Obydwie wersje są przekazane jako al-Saheeh. Według chrześcijan Duch Święty przebywał w Apostołach i według nich Duch Święty jest czymś czego doświadczali wszyscy prorocy.

Lecz Allah mówi w al-Nahl (interpretacja znaczenia): Powiedz (o Mahomecie) Rooh ul Qudus [Jibreel (Dżibril)] zesłał go (Koran) od twego pana z prawdą, tak aby utwierdzić i wzmocnić (wiarę) tych, którzy uwierzyli oraz jako przewodnictwo oraz radosną wieść dla tych, którzy poddali się (Allahowi jako muzułmanie)“ [al-Nahl 16:102]

„Które zesłał wiarygodny Rooh [Jibreel (Dżibril)] Na twoje serce (O Mahomecie)“ [al-Shu’ara’ 26:193] „Ten, kto jest nieprzyjacielem Dżibrila (ten niech umrze w złości) gdyż zaprawdę on to przyniósł (ten Koran) w twoje serce“ [al-Baqarah 2:97]

A więc jest to jasne, że Rooh al-Qudus odnosi się do Dżibrila … Nikt nie sugeruje, że Rooh al-Qudus oznacza życie Allaha; ani też nie jest to sygnalizowane poprzez sformułowanie i ta fraza nie jest nigdy używana w tym znaczeniu.

Daqaa’iq al-Tafseer, część 2, strona 92


9. Allah nie wie czym jest Trójca – jest to jeden z bardzo poważnych błędów Koranu – sura (sura 5:73-76 oraz sura 5:116 oraz http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=104998). Dla islamu Trójca to Allah, Jezus i Maryja. Jak już podawałem, w islamie duchem świętym jest anioł „Dżibril”. Najwyraźniej ani Allah ani Mahomet nigdy nie czytali Ewangelii np. wg św. Mateusza 28:19.


http://quran.com/5/73

Muhsin Khan
Z pewnością, niewiernymi są ci, którzy powiedzieli: „Allah jest trzeci z trzech (w Trójcy).“ Ale nie ma ilah (boga) (który ma prawo aby być czczonym) oprócz jednego ilah (boga – Allaha). A jeśli oni nie zaniechają tego co mówią, to zaprawdę, tych którzy nie uwierzyli, spotka kara bolesna.

http://quran.com/5/74
Muhsin Khan
Czyż oni nie okażą skruchy wobec Allaha i nie poproszą go o przebaczenie? Gdyż Allah jest przebaczający, najbardziej litościwy.

http://quran.com/5/75
Muhsin Khan
Mesjasz ‘Iesa (Jezus), syn Maryi, był tylko wysłannikiem; tak jak już przed nim było wielu. Jego matka [Maryam (Maria)] była Siddiqah [tzn. wierzyła w słowa Allaha i w jego księgi (patrz werset 66:12)]. Oni oboje spożywali pokarm (tak jak każdy inny człowiek, podczas gdy Allah nie spożywa pokarmu). Spójrz jak wyjaśniamy im ten ajat (dowody, wersety, nauki, znaki i objawienia itd.), a jednak popatrz jak oni są zwodzeni (od prawdy).

http://quran.com/5/76
Muhsin Khan
Powiedz (o Mahomecie do ludzkości): „Jak wy czcicie oprócz Allaha coś, co nie ma mocy ani wam wyrządzić szkody ani przynieść korzyści? Lecz to Allah jest wszystko słyszący i wszechwiedzący.“

http://quran.com/5/116
Muhsin Khan
I (wspomnij) gdy Allah powie (w Dzień Zmartwychwstania): „O ‘Iesa (Jezusie), synu Maryi! Czy ty powiedziałeś ludziom: ‘Czcijcie mnie i moją matkę jako dwóch bogów oprócz Allaha?’ „On powie: „Chwała tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Gdybym tak powiedział, wtedy ty przecież byś o tym wiedział. Ty wiesz co znajduje się w mojej głębi, podczas gdy ja nie wiem, co jest w twojej, zaprawdę, ty i tylko ty jesteś wszechwiedzący odnośnie tego, co jest niewidzialne.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=104998

Numer fatwy: 104998

Tytuł: Niektórzy chrześcijanie wierzą, że Jezus i Maryja są dwoma bogami obok Allaha

Data fatwy: Safar 12, 1429 / 20-2-2008

Pytanie

Alsalamu Alaykom, w świętym Koranie jest wzmianka o tym, że istnieje chrześcijańska sekta, która czci Jezusa i Maryję jako dwóch bogów obok Allaha. Czy ta sekta nadal istnieje? Dziękuję.

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet, jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

Jest to dla każdego dość oczywiste, że chrześcijanie czcili ‘Eesę (Jezusa) oraz jego matkę Maryam (Maryję), jako dwóch bogów obok Allaha [zaczęło się to parę lat po śmierci ‘Eesy i nie odnosi się to do jego zwolenników za jego życia] Odnosi się to również do dzisiejszych chrześcijan; niektórzy z nich otwarcie to wyrażają, używając różnych określeń. Forma czczenia to szereg słów oraz uczynków, które są poświęcone Allahowi a ktokolwiek poświęca je komu innemu oprócz Allahowi, ten zaprawdę dodał mu innego boga, nawet jeśli ta osoba, która tak czyni, nie twierdzi, że ta kreatura jest jego bogiem.

Dlatego też to, co niektórzy chrześcijanie dzisiaj twierdzą, że wierzą w jednego Boga i że nie są tymi o których jest mowa w Koranie, oraz że to, o czym jest tam wzmianka, to jest to sekta niewiernych podczas epoki ignorancji przed nastaniem islamu i nie ma to nic wspólnego z chrześcijanami – wszystkie te twierdzenia są niczym innym jak arogancją i są pozbawione godnej zaufania podstawy.

Więcej informacji na ten temat zawiera fatwa 9098684149, 84195 oraz 84059.

Allah wie najlepiej.


10. Allah posiada goleń (sura 68:42), którą pokaże w Dzień Zmartwychwstania (http://sunnah.com/bukhari/97/65 lub http://sunnah.com/riyadussaliheen/19/3).


http://sunnah.com/bukhari/97/65

Przekazał Abu Sa’id Al-Khudri: Powiedzieliśmy „O wysłanniku Allaha! Czy zobaczymy naszego pana w Dniu Zmartwychwstania?“ On powiedział: „Czy macie trudności aby dostrzec słońce i księżyc gdy niebo jest bezchmurne?“ Powiedzieliśmy: „Nie.“ On powiedział: „A więc nie będziecie mieli trudności, aby zobaczyć waszego pana w tym Dniu, tak jak nie macie trudności, aby dostrzec słońce i księżyc (gdy niebo jest bezchmurne).“ Następnie prorok dodał: „Wtedy ktoś ogłosi ‘Niech każdy naród podąży za tym co czcił.’ I tak ci, którzy towarzyszyli krzyżowi pójdą za krzyżem, a bałwochwalcy (pójdą) za bożkami, a towarzyszący każdemu [innemu] bogu (fałszywemu bóstwu) (pójdą) za ich bogiem, dopóki nie pozostaną ci, którzy czcili Allaha, zarówno ci posłuszni i ci niegodziwi oraz niektórzy z Ludu Księgi.
Następnie zostanie im okazane piekło jak gdyby było iluzją. Następnie zostanie powiedziane do Żydów: „Kogo czciliście?“ Oni odpowiedzą: „Czciliśmy Ezrę, syna Allaha.“ Zostanie do nich powiedziane: „Jesteście kłamcami, ponieważ Allah nie ma ani żony ani syna. Czego (teraz) oczekujecie?“ Oni odpowiedzą: „Chcemy abyś dał nam wody.“ Następnie zostanie do nich powiedziane „Pijcie“, i (zamiast tego) wpadną do piekła. Następnie zostanie powiedziane do chrześcijan: „Kogo czciliście?“ Oni odpowiedzą: „Czciliśmy mesjasza, syna Allaha.“ Zostanie powiedziane: „Jesteście kłamcami, ponieważ Allah nie ma ani żony ani syna. Czego (teraz) oczekujecie?“ Oni powiedzą: „Chcemy abyś dał nam wody.“ Zostanie do nich powiedziane „Pijcie“, i (zamiast tego) wpadną do piekła. Gdy zostaną tylko ci, którzy czcili (tylko) Allaha, zarówno ci posłuszni i ci niegodziwi, wtedy zostanie do nich powiedziane: „Co was tutaj zatrzymuje, podczas gdy wszyscy inni odeszli?“ Oni odpowiedzą: „Rozstaliśmy się z nimi (w naszym świecie) gdy byliśmy w większej potrzebie wobec nich niż dzisiaj, słyszeliśmy wezwanie, tego kto oznajmił ‘Niech każdy naród podąży za tym, co czcił.’ i teraz czekamy na naszego pana.“ Wtedy wszechmocny przyjdzie do nich w innej postaci niż ta pod którą go widzieli pierwszym razem i powie: „Ja jestem waszym panem“ a oni powiedzą: „Ty nie jesteś naszym panem.“ I nikt nie będzie mówił do niego jak tylko prorocy i zostanie powiedziane do nich: „Czy znacie jakiś znak, po którym możecie go rozpoznać?“ Oni powiedzą: „Goleń“ i tak Allah odkryje swoją goleń, na co każdy wierny upadnie na twarz przed nim i zostaną ci którzy padali na twarz przed nim tylko po to, aby się popisać oraz aby zyskać dobrą reputację. Ci ludzie będą próbowali padać na twarz, ale ich plecy będą sztywne jak kawałek drewna (i nie będą w stanie upaść na twarz). A wtedy nad piekłem rozłożony zostanie most.” My, towarzysze proroka, powiedzieliśmy: „O wysłanniku Allaha! Czym jest ten most?“

(…)

(hadis ten jest bardzo długi i reszta nie jest istotna dla omawianego tematu)

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 7439

In-book reference                              : Book 97, Hadith 65

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 9, Book 93, Hadith 532


http://sunnah.com/riyadussaliheen/19/3

‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘As powiedział: Wysłannik Allaha powiedział: „Dadżal (muzułmański antychryst) ukaże się pośród mojej ummy i zostanie na świecie przez czterdzieści. Nie wiem czy będzie to czterdzieści dni czy czterdzieści miesięcy, czy czterdzieści lat. Allah wyśle wtedy (proroka) ‘Isę (Jezusa) syna Maryi. ‘Isa doścignie go i zabije. Następnie ludzie będą żyli przez siedem lat (tzn. po śmierci ‘Isy) w państwie, w którym nie będzie urazy pomiędzy dwoma osobami. Wtedy Allah ześle chłodny podmuch wiatru ze strony Asz-Szamu. Nikt nie pozostanie na obliczu ziemi, kto ma choć odrobinkę dobroci lub wiary wewnątrz lecz umrze, do tego stopnia, że nawet jeśli ktoś spośród was wszedłby do wnętrza góry, to ten wiatr dotrze również do tego miejsca i spowoduje śmierć. Tylko źli ludzie przeżyją a będą tak szybcy jak ptaki (tzn. do popełniania zła) oraz tak okrutni wobec siebie jak dzikie zwierzęta. Nigdy nie docenią dobra ani nie potępią zła. Następnie przyjdzie szatan w odzieniu człowieka i powie: ‘Czy nie chcecie okazać mi posłuszeństwa?’ Oni powiedzą: ‘Co nam nakazujesz?’ On nakaże im oddawać cześć bożkom. Będą mieli dostatek żywności i będą prowadzili wygodne życia. Wtedy zabrzmi trąba. Każdy, kto to usłyszy odwróci swoją szyję w tym kierunku i podniesie głowę. Pierwszym, który usłyszy trąbę będzie mężczyzna, który będzie zajęty naprawianiem zbiornika dla jego wielbłądów. Mężczyzna ten zemdleje. Allah ześle, lub spowoduje by zesłano, deszcz, który będzie jak rosa a z niej wyrosną (jak dziko rosnące) ciała ludzi.
Następnie zabrzmi druga trąba i powstaną i zaczną się rozglądać. Następnie będzie powiedziane: ‘O ludzie! Idźcie do waszego pana.’ Następnie padnie rozkaz: ‘Niech tam stoją.’ Następnie zostaną rozliczeni. Następnie będzie powiedziane: ‘Oddzielcie od nich udział dla ognia.’ Padnie pytanie: ‘Ile?’ Powiedziane będzie: ‘Dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć spośród każdego tysiąca.’ Taki będzie dzień, który uczyni z dzieci posiwiałych mężczyzn ze względu na terror i to będzie dzień, w którym obnażona zostanie goleń.

Sunnah.com reference               : Book 19, Hadith 3

Arabic/English book reference  : Book 19, Hadith 1810


11. Allah potrafi zmieniać swoją postać a w Dzień Zmartwychwstania ukaże się muzułmanom pod „inną” postacią niż tą, pod którą go „znają” – muzułmanie będą nazywać Allaha szatanem i szukać schronienia u Allaha przed Allahem http://sunnah.com/bukhari/81/161 czytaj również http://sunnah.com/bukhari/97/65).


http://sunnah.com/bukhari/81/161

Przekazał Abu Huraira: Niektórzy ludzie powiedzieli: „O wysłanniku Allaha! Czy zobaczymy naszego pana w Dniu Zmartwychwstania?“ On powiedział: „Czy zbieracie się i przepychacie się patrząc na słońce gdy nie jest schowane za chmurami?“ Oni odpowiedzieli: „Nie, wysłanniku Allaha.“ On powiedział: „Czy zbieracie się i przepychacie się patrząc na księżyc gdy jest pełnia a gdy księżyc nie jest schowany za chmurami?“ Oni odpowiedzieli: „Nie, wysłanniku Allaha!“ On powiedział: „Tak więc zobaczycie go (waszego pana) w Dniu Zmartwychwstania i tak Allah zbierze wszystkich ludzi i powie ‘Ten kto czcił cokolwiek, niech podąży za tym. ‘Tak więc ten, który czcił słońce będzie za tym podążał a ten kto czcił księżyc będzie za tym podążał a ten kto czcił fałszywych bogów będzie za nimi podążał i zostanie tylko ten naród (tzn. muzułmanie) wraz z obłudnikami. Wtedy Allah przyjdzie do nich pod inną postacią niż tą, którą znają i powie do nich ‘Ja jestem waszym panem.’ Oni powiedzą: ‘Szukamy schronienia przed tobą u Allaha. To jest nasze miejsce (nie podążymy za tobą) dopóki nie przyjdzie do nas nasz pan a gdy on do nas przyjdzie, wtedy my go rozpoznamy. Wtedy Allah przyjdzie do nich pod postacią, którą znają i powie do nich ‘Ja jestem waszym panem.’ Oni powiedzą: ‘(Z pewnością) ty jesteś naszym panem’ i podążą za nim. A wtedy nad ogniem (piekielnym) rozłożony zostanie most.” Wysłannik Allaha dodał: „Ja pierwszy po nim przejdę.

(…)

(reszta hadisu nie jest istotna dla omawianego tematu)

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 6573

In-book reference                              : Book 81, Hadith 161

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 8, Book 76, Hadith 577

http://sunnah.com/bukhari/97/65

Tłumaczenie hadisu patrz punkt numer 10.


12. Allah nienawidzi tego, który podaje się za Króla Królów (tytuł Chrystusa między innymi w Apokalipsie św. Jana 17:14 oraz 19:16 (patrz lekcja 2).


Źródła biblijne:

Apokalipsa św. Jana 17:14:
13 Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni». 15 I rzecze do mnie: «Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1105)

Apokalipsa św. Jana 19:16:
15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. 16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. 17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, 18 aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich – wolnych i niewolników, małych i wielkich!» (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1107)

Źródła islamskie:


http://sunnah.com/bukhari/78/229

Przekazał Abu Huraira: Wysłannik Allaha powiedział „Najstraszniejsze imię w oczach Allaha w Dzień Zmartwychwstania będzie imieniem mężczyzny, nazywającego siebie Malik Al-Amlak (Królem Królów).

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 6205

In-book reference                              : Book 78, Hadith 229

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 8, Book 73, Hadith 224

http://sunnah.com/urn/630650

Przekazał Al-A’raj: że Abu Hurairah przekazał mu, że prorok powiedział: „Najbardziej nikczemne imię dla Allaha w Dzień Sądu Ostatecznego to imię mężczyzny nazywającego siebie Królem Królów. (Malikil-Amlak).“

Grade                            : Sahih (Darussalam)

English reference           : Vol. 5, Book 41, Hadith 2837

Arabic reference            : Book 43, Hadith 3071

http://sunnah.com/adab/34/7

Abu Hurayra przekazał, że wysłannik Allaha, niech Allah go błogosławi i udzieli mu pokoju, powiedział: „Imię, które jest najbardziej znienawidzone to imię człowieka, który będzie nazwany Królem Królów.“

GradeSahih (Al-Albani)

Reference                    : Al-Adab Al-Mufrad 817

In-book reference         : Book 34, Hadith 7

English translation        : Book 34, Hadith 817

http://sunnah.com/bukhari/78/230

Przekazał Abu Huraira: Prorok powiedział: „Najstraszniejsze (najbardziej nikczemne) imię w oczach Allaha.“ Sufyan powiedział więcej niż raz, „Najstraszniejsze (najbardziej nikczemne) imię w oczach Allaha, (to) imię mężczyzny nazywającym siebie Królem Królów.“ Sufyan powiedział „Ktoś inny (tzn. inni niż Abu Az-Zinad, narrator) powiedział: ‘Król Królów’ to ‘Shahan Shah’.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 6206

In-book reference                              : Book 78, Hadith 230

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 8, Book 73, Hadith 225

http://sunnah.com/riyadussaliheen/18/214

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Prorok powiedział „Najbardziej haniebny człowiek nieopodal Allaha to człowiek, który nazywa siebie (lub lubi być tak nazywanym przez innych) Malikul-Amlak (tzn. Król Królów).“ [Al-Bukhari oraz Muslim].

Sunnah.com reference               : Book 18, Hadith 214

Arabic/English book reference  : Book 18, Hadith 1724

http://sunnah.com/muslim/38/25

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Najbardziej nikczemnym imieniem w oczach Allaha to Malik al-Amidh (Król Królów). Narracja przekazana zgodnie z upoważnieniem Shaiba’y (zawiera te słowa): Nie ma króla nad Allaha, wychwalanego i wspaniałego. Sufyan powiedział: Podobnie słowo Shahinshah (jest również najbardziej nikczemnym imieniem). Ahmad b. Hanbal powiedział: Zapytałem Abu ‘Amra o znaczenie słowa „Akhna“. On powiedział: Najbardziej nikczemne.

Reference                                         : Sahih Muslim 2143 a

In-book reference                              : Book 38, Hadith 25

USC-MSA web (English) reference   : Book 25, Hadith 5338

http://sunnah.com/muslim/38/26

Abu Huraira przekazał od wysłannika Allaha tyle hadisów a jeden z nich to że wysłannik Allaha powiedział: Najwstrętniejszą osobą w oczach Allaha w Dzień Zmartwychwstania i najgorszą osobą i celem gniewu Allaha będzie osoba, która nazywa siebie Malik al-Amlak (Król Królów) gdyż nie ma króla nad Allaha.

Reference                                         : Sahih Muslim 2143 b

In-book reference                              : Book 38, Hadith 26

USC-MSA web (English) reference   : Book 25, Hadith 5339


13. Allah chce aby jego stworzenie popełniało grzechy – Jahwe tego nie chce.


Źródła islamskie:

http://sunnah.com/riyadussaliheen/1/423

Przekazał Abu Ayyub Khalid bin Zaid:

Wysłannik Allaha powiedział: „Gdybyście nie popełniali grzechów, to Allah stworzyłby ludzi, którzy popełnialiby grzechy i prosiliby go o przebaczenie a on by im przebaczał.“ [Muslim].

Arabic/English book reference  : Book 1, Hadith 423

http://sunnah.com/tirmidhi/48/170

Abu Sirmah przekazał od Abu Ayyub, że:

gdy dopadła go śmierć, to powiedział: „Ukryłem coś przed wami, co usłyszałem od wysłannika Allaha. Słyszałam, że wysłannik Allaha powiedział: ‘Gdybyście nie grzeszyli, wtedy Allah stworzyłby stworzenie, które by grzeszyło, tak aby mógł mu przebaczać.’

Grade                            :Sahih (Darussalam)

Reference                     : Jami` at-Tirmidhi 3539

In-book reference          : Book 48, Hadith 170

English translation         : Vol. 6, Book 45, Hadith 3539

http://sunnah.com/muslim/50/11

Abu Sirma przekazał, że gdy zbliżał się czas śmierci Abu Ayyuba Ansari, wtedy on powiedział: Ukrywałem przed wami pewną rzecz, którą usłyszałem od wysłannika Allaha a usłyszałem, że wysłannik Allaha powiedział: Gdybyście nie popełniali grzechów, wtedy Allah stworzyłby nowe stworzenie, które by popełniało grzechy (i Allah) przebaczałby im.

Reference                                         : Sahih Muslim 2748 a

In-book reference                              : Book 50, Hadith 11

USC-MSA web (English) reference   : Book 37, Hadith 6620

http://sunnah.com/muslim/50/12

Abu Ayyub Ansari przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Gdybyście nie popełniali grzechów, wtedy Allah by was unicestwił i zastąpił ludźmi, którzy by grzeszyli a następnie prosiliby go o przebaczenie a on by im przebaczał.

Reference                                         : Sahih Muslim 2748 b

In-book reference                              : Book 50, Hadith 12

USC-MSA web (English) reference   : Book 37, Hadith 6621

http://sunnah.com/muslim/50/13

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Na niego, w którego ręku jest moje życie, gdybyście nie popełniali grzechów, wtedy Allah by was unicestwił i zastąpił ludźmi, którzy by grzeszyli a następnie prosiliby go o przebaczenie a on by im przebaczał.

Reference                                         : Sahih Muslim 2749

In-book reference                              : Book 50, Hadith 13

USC-MSA web (English) reference   : Book 37, Hadith 6622

Źródła biblijne:

1 List św. Jana 3:4-9:
4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. 6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. 7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 9 Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=990)

14. Allah opisuje siebie jako „pełen dumy” / „dumny” / „pełen pychy” podczas gdy Biblia podaje, że duma i pycha to grzech (Ewangelia wg św. Marka 7:20-23).

 

http://sunnah.com/qudsi40/19

Zgodnie z upoważnieniem Abu Hurayrah (niech Allah będzie z niego zadowolony), który powiedział, że wysłannik Allaha powiedział:

Allah (niechaj będzie potężny i wzniosły) powiedział: Duma jest moim odzieniem a wspaniałość moją szatą, a ten kto rywalizuje ze mną względem nich, tego wrzucę do ognia piekielnego. Był to przekazane przez Abu Dawuda (również przez Ibn Majah oraz Ahmada) poprzez godne zaufania łańcuchy upoważnionych przekazicieli. Hadis ten pojawia się również w zbiorze [Sahih] Muslim w innej wersji.

Arabic/English book reference : Hadith 19


Allah posiada 99 imion, gdyż uwielbia liczby nieparzyste – jak podaje na przykład ten oto hadis:


http://sunnah.com/muslim/48/5

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Jest dziewięćdziesiąt dziewięć imion Allaha; ten kto je zapamięta wejdzie do raju. Zaprawdę Allah jest nieparzysty (on jest jeden, a jest to liczba nieparzysta) a on uwielbia liczby nieparzyste. A w przekazie Ibn ‘Umar (słowa są): „ Ten który je wyliczy.“

Reference                                         : Sahih Muslim 2677 a

In-book reference                              : Book 48, Hadith 5

USC-MSA web (English) reference   : Book 35, Hadith 6475

 

Jedno z imion / przymiotów Allaha (Koran 59:23) to Al-Mutakabbir czyli „the most proud” – jak sami podają muzułmanie. „The most proud” można przetłumaczyć jako „pełen pychy” albo „pełen dumy”. Problemem okazuje się wybór tłumaczenia, gdyż słowo „pycha” posiada negatywną konotacje.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego podaje odnośnie ’dumy’:

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/duma;5423408.html

duma

 1. poczucie osobistej godności
 2. a) schlachetna ambicja; poczucie wartości własnej lub własnego środowiska
 3. b) wygórowane pojęcie o sobie; pycha, buta, zarozumiałość, wyniosłość
 4. to, co jest przedmiotem czyjejś dumy: chluba, chwała; ozdoba, zaszczyt

Pozostałe trzy definicje odnoszą się do utworów literackich, przestarzałego określenia (myśl, rozmyślanie, marzenie) oraz historycznego określenia instytucji doradczej w Rosji.

Słownik języka polskiego podaje odnośnie ’dumy’:

http://sjp.pwn.pl/sjp/duma;2454580.html

duma

 1. «poczucie własnej godności i wartości»
 2. «zadowolenie i satysfakcja z własnych lub czyichś osiągnięć»
 3. «wygórowane pojęcie o sobie»
 4. «coś lub ktoś będący powodem czyjejś dumy»
 5. «utwór epicki osnuty na tle zdarzeń historycznych, zawierający motywy balladowe»
 6. «smutna pieśń, rodzaj elegii»


W przypadku pychy mam następującą definicję według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego:

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/pycha;5488222.html

pycha

 1. wygórowane pojęcie o sobie; duma, wyniosłość, buta, zarozumiałość
 2. coś wspaniałego, świetnego, przepysznego; doskonałe, świetne

W przypadku „pychy” odpada oczywiście punkt numer 2.

Pozostają więc następujące możliwości:

Odnośnie dumy ze słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego:

 1. poczucie osobistej godności
 2. a) schlachetna ambicja; poczucie wartości własnej lub własnego środowiska
 3. b) wygórowane pojęcie o sobie; pycha, buta, zarozumiałość, wyniosłość

Ze słownika języka polskiego:

 1. «poczucie własnej godności i wartości»
 2. «zadowolenie i satysfakcja z własnych lub czyichś osiągnięć»
 3. «wygórowane pojęcie o sobie»

Odnośnie pychy ze słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego:

 1. wygórowane pojęcie o sobie; duma, wyniosłość, buta, zarozumiałość

W przypadku Allaha można wykluczyć definicję dumy 1. a) ze słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego: „schlachetna ambicja; poczucie wartości własnej lub własnego środowiska”, tak samo jak definicję 1. oraz 2. ze słownika języka polskiego, co widać po przeczytaniu źródeł w których Allah opisuje samego siebie.

Pozostaje więc:

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego:

duma

 1. poczucie osobistej godności
 2. b) wygórowane pojęcie o sobie; pycha, buta, zarozumiałość, wyniosłość

pycha

 1. wygórowane pojęcie o sobie; duma, wyniosłość, buta, zarozumiałość

Słownik języka polskiego:

duma

 1. «wygórowane pojęcie o sobie»

Polscy muzułmanie tłumaczą Al-Mutakabbir (czyli „the most proud”) często jako „przewyższający”, „wielki”, „najwyższy” itp. prawdopodobnie z tego względu aby nie zdemaskować szerzącego się islamu w Polsce i nie przedstawić Allaha tym kim jest, czyli szatanem.

AlMutakabbir tak naprawdę oznacza to po prostu „pełen dumy / pychy”; podczas tłumaczenia źródeł zdecydowałem się użyć słowa „dumny” / „pełen dumy”, aby nikt nie posądził mnie o przypisywanie Allahowi aż tak negatywnych przymiotów jakie niesie ze sobą słowo „pycha”, ale już z samego tekstu źródłowego wynika o jaki rodzaj „dumy” tutaj chodzi.

Źródła islamskie:

W tłumaczeniu wersetu 59:23 tylko Dr. Ghali podał zbliżone znaczenie Al-Mutakabbir:

http://quran.com/59/23
Dr. Ghali
He is Allah, (other than Whom) there is no god except He. He is The King, The Superb Holy, The Peace, (i.e., The Giver of Peace) The Supreme Believer, (i.e., The Giver of Belief) The Supremely Hegemonic, The Ever-Mighty, The Superb Potentate, The Supremely Proud. (i.e., The Justly Proud) All Extolment be to Allah above whatever they associate (with Him)

Przyjrzyjmy się pozostałym źródłom islamu:


http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1640&Itemid
=

(…)

All praise is due to Him Who guides whomever He wills after they were misguided, Who misguides those who were led aright before. Surely, it is He Who does what He wills and He is the All-Wise, the Most Just in all that He does, the Most Subtle, the Most Aware, the Most High, the Proud.

(…)

Tłumaczenie na język polski:

(…)

Wszelka chwała należy się jemu, który prowadzi kogokolwiek chce, kto został sprowadzony na manowce, który sprowadza na manowce tych, którzy wcześniej byli prowadzeni prawą drogą. Z pewnością, on jest tym, który czyni co chce i on jest wszechwiedzący, najbardziej sprawiedliwy we wszystkim co czyni, najbardziej subtelny, najbardziej roztropny, najwyższy, dumny.

(…)

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1968&Itemid

(…)

(And the Lord will glorify Himself, saying “I am Compeller, I am the Proud, I am the King, I am the Mighty, I am the Most Generous.”) And the Minbar shook so much that we feared that the Messenger of Allah would fall.” This was also recorded by Muslim, An-Nasa’i and Ibn Majah.

(…)

Tłumaczenie na język polski:

(…)

(I pan [Allah] będzie wychwalał sam siebie mówiąc: „Ja jestem satrapą, ja jestem dumny, ja jestem królem, ja jestem potężny, ja jestem najbardziej hojny.“) A kazalnica drżała tak mocno, że baliśmy się, że wysłannik Allaha z niej spadnie.“ Zanotowali to Muslim, An-Nasa’i oraz Ibn Majah.

(…)

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2973&Itemid

Allah informs us about His might, majesty and pride, meaning that all things submit themselves to Him and every created being – animate and inanimate, as well as the responsible – humans and Jinns, and the angels – all humble themselves before Him. He tells us that everything that has a shadow leaning to the right and the left, i.e., in the morning and the evening, is by its shadow, prostrating to Allah.

(…)

Tłumaczenie na język polski:

Allah oznajmia nam swoją potęgę, majestat i dumę, co oznacza, że wszystkie rzeczy jemu się poddają i każda stworzona istota – ożywiona i nieożywiona, jak również ponoszący odpowiedzialność – ludzie, dżinny i anioły – wszystko korzy się przed nim.

On mówi nam, że wszystko, co rzuca cień skłaniając się ku prawej i lewej, tzn. o poranku i o zmierzchu, cieniem tym bije czołem przed Allahem.

(…)

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2151&Itemid

Allah tells us of His might and pride, and that His Mighty Throne is raised above all of His creation like a roof.

(…)

(“I am the King, I am the Compeller, I am the Proud, where are the kings of the earth Where are the tyrants Where are the proud”) In the Hadith about the Trumpet, it says that Allah will take the souls of all of His creatures, and there will be none left but Him Alone, with no partner or associate. Then He will say, “Whose is the kingdom today” three times, and He will answer Himself by saying,

(It is Allah’s, the One, the Irresistible!) meaning, He is the Only One Who has subjugated all things.

(…)

Tłumaczenie na język polski:

Allah mówi nam o swojej potędze i dumie i o tym, że jego potężny tron niczym dach jest wzniesiony ponad wszystkie jego stworzenie.

(…)

(„Ja jestem królem, ja jestem satrapą, ja jestem dumny, gdzie są królowie ziemi, gdzie są tyrani, gdzie są dumni”) W hadisie mówiącym o trąbie jest podane, że Allah odbierze dusze wszelkim swoim stworzeniom i nikt nie pozostanie jak tylko on sam, bez żadnych współtowarzyszy lub partnerów. Następnie powie trzykrotnie „Czyje jest dziś królestwo“ i odpowie sobie samemu mówiąc,

(Należy do Allaha, jedynego, przemożnego!) co oznacza, że to on jest jedynym, który ujarzmił wszystkie rzeczy.

(…)

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2048&Itemid

(…)

(Allah the Exalted said, “Glory is My robe and pride is My garment; whoever rivals Me for either of them, I will make him reside in My Fire!”) Muslim collected a similar Hadith.

(…)

Tłumaczenie na język polski:

(…)

(Allah wychwalany rzekł: „Chwała jest mą szatą, a duma moim odzieniem; ktokolwiek ze mną o nie walczy, sprawię, że zamieszka w moim ogniu!”)

Muslim zapisał podobny hadis.

(…)

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1785&Itemid

Allah tells us of His might, pride, majesty, beautiful Names and sublime attributes, and His perfect Words which no one can encompass. No human being knows their essence or nature, or how many they are.

(…)

Tłumaczenie na język polski:

Allah mówi nam o swojej potędze, dumie, majestacie, pięknych imionach i wzniosłych atrybutach i jego doskonałych słowach, których nikt nie może ogarnąć. Żadna ludzka istota nie zna ich esencji lub natury, ani jak wiele ich jest.

(…)

http://www.islambasics.com/view.php?bkID=100&chapter=12

(11) The Most PROUD
(AL-MUTAKABBIR)

A proud person looks upon everything as mean and servile; he sees all supremacy and pride in himself, so he looks down on everybody, asa king looks upon his subjects. Perfect and absolute pride can only beattributed to Allah. The Prophet, Allah’s Prayers and Peace be upon him, says, “Allah says: Pride is My Wear, Supremacy is My Dress, I will break anyone who vies with Me for them and I do not care” (Hadith). Glory be to the One who rightfully deserves to be called the Most PROUD, He is Allah.

Tłumaczenie na język polski:

(11) Najbardziej DUMNY

(AL-MUTAKABBIR)

Człowiek dumny spogląda na wszystkie rzeczy jako na nędzne i uniżone; widzi całą swoją wyższość i dumę i spogląda na każdego z góry tak, jak król spogląda na swoich poddanych. Doskonała i absolutna duma może być przypisana jedynie Allahowi. Prorok, niech modły Allaha i pokój będą z nim, mówi: „Allah rzecze: Duma to moja szata, wszechwładza to moja suknia; skruszę każdego, kto będzie ze mną o nie rywalizował i nie dbam o niego” (hadis). Chwała niech będzie jedynemu, który słusznie zasługuje aby nazywać go najbardziej DUMNYM, on jest Allahem.

http://www.al-islam.org/allah-the-concept-of-god-in-islam-a-selection-yasin-al-jibouri/ninety-nine-attributes-allah

(…)
Abdullah ibn `Abbas says that al-Jabbar is the Great King, while Ibn al-Anbari says that al-Jabbar is the One Who is beyond anyone’s reach. Others have said that “al-Jabbar” means the One Who cannot be harmed by any mighty oppressor, and nobody can dispute with Him about anything. It is said that “al-Jabbar” conveys the same meaning conveyed by the Attribute “al-Mutakabbir,” the Proud or the Supreme One.

Pride and Supremacy are commendable Attributes only when applied to Allah. If applied to anyone else, on the other hand, they become abominable qualities. It is also said that the meaning of “al-Jabbar” connotes: the One Who forces His will on others. Nothing can happen in His domain except whatever He pleases, whether His beings like it or not. Or it may mean the One Who repairs, improves, or reforms, as is the analogy with one who mends, say, a broken limb.
(…)
Al-Mutakabbir is the One Who possesses all greatness, Who is above having any of the qualities of His creatures, Who is above being harmed by the oppressors among His creation, Whose greatness and pride are the super-most. He is too great to be deficient in anything or in need for anyone or anything, the One Who is above having any of the characteristics and attributes of His creatures, the One Who Alone has all greatness and pride. None besides Him is justified to conceive himself as great, or as mighty, or as the sovereign.
(…)

Tłumaczenie na język polski:

(…)

Abdullah ibn `Abbas mówi, że al-Jabbar to Wielki Król, podczas gdy Ibn al-Anbari mówi, że al-Jabbar to ‘Ten, Który jest ponad wszystkimi.’ Inni mówili, że „al-Jabbar” oznacza ‘Ten Któremu nie może zaszkodzić żaden potężny prześladowca i nikt nie może z Nim się spierać o cokolwiek’. Powiedziano, że „al-Jabbar” niesie to samo znaczenie zawarte również w przymiocie „al-Mutakabbir”, Dumny lub Wszechwładny.

Duma i wszechwładza są chwalebnymi atrybutami jedynie w odniesieniu do Allaha. Z drugiej strony, w odniesieniu do kogokolwiek innego, stają się ohydnymi cechami. Powiedziano również, że „al-Jabbar” oznacza: Ten, Który narzuca swoją wolę innym. W jego królestwie nie może się nic wydarzyć, czego on by sobie nie życzył, niezależnie od tego czy jego stworzeniom się to podoba, czy nie.Lub może to znaczyć ‘Ten Kto naprawia, poprawia lub reformuje, przez analogię z kimś, kto naprawia złamaną kończynę.”

(…)

Al-Mutakabbir to ten, który posiada wszelką wspaniałość, który jest ponad przymiotami swoich stworzeń, którego zranienie jest poza możliwościami złoczyńców, wywodzących się spośród jego stworzenia, którego wspaniałość i duma są najwyższe. On jest zbyt wielki by być niedoskonałym w czymkolwiek lub w potrzebie kogokolwiek i czegokolwiek, ten, który jest ponad wszelkimi właściwościami i cechami jego stworzeń, ten jedyny, do Którego należy cała duma i wspaniałość. Nikt poza nim nie ma prawa uważać się za wspaniałego, potężnego albo panującego.

(…)

http://quran.al-shia.org/en/names-of-allah/012.htm

Al-Mutakabbir: The Proud

“…the Proud (Al-Mutakabbir )…” (59:23).

Allah’s quality of being the Proud considers everything less in comparison to its own essence. Majesty and glory belong to Allah alone. From this quality comes the command to magnify Allah by saying the takbîr, Allâhu akbar, Allah is Greater. This is pride in the purest sense of the word. It is inconceivable of anyone except Allah in an absolute sense.

Tłumaczenie na język polski:

Al-Mutakabbir: Dumny

“…Dumny (Al-Mutakabbir )…” (59:23).

Bycie Dumnym jest cechą Allaha, która stwierdza niższość wszystkiego wobec niej. Majestat i chwała należą jedynie do Allaha. Z tej cechy wywodzi się nakaz wywyższania Allaha poprzez wypowiedzenie ‘takbir, Allahu akbar, Allah jest większy’. To jest duma w najczystszym znaczeniu tego słowa. Niewyobrażalna u nikogo poza Allahem, w absolutnej istocie.

http://www.qfatima.com/index.php/understanding-of-each-name/90-a-99/267-al-mutakabbir-10

Al Mutakabbir – The Proud

Understanding ‘Al Mutakabbir’ requires a good deal of insight and reasoning. Its root word ‘kibriyaa’ means greatness incorporating the concept of one’s perfection. Nobody can be described as perfect except Allah. Al Mutakabbir is the One Who possesses all greatness and Who rightly deserves pride and glory.

Tłumaczenie na język polski:

Al Mutakabbir – Dumny

Zrozumienie ‘Al Mutakabbir’ wymaga znacznej dawki spostrzeżenia i wnioskowa. Podstawa słowotwórcza „kibriyaa” oznacza wspaniałość obejmującą koncepcję doskonałości. Nikt nie może być opisywany jako doskonały poza Allahem. Al Mutakabbir jest jedynym, który posiada wszelką wspaniałość i który słusznie zasługuje na dumę i chwałę.

Źródła biblijne:

1 List św. Jana 2:16:
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=989)

Księga Przysłów 8:13:
13 Bojaźnią Pańską – zła nienawidzić.
Nie znoszę dumy, złych dróg,
wyniosłości ust przewrotnych.
(http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=546)

Księga Przysłów 16:18:
18 Przed porażką – wyniosłość,
duch pyszny poprzedza upadek.

19 Lepiej być skromnym pośród pokornych,
niż łupy dzielić z pysznymi.
(http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=554)

Ewangelia wg św. Jana 13:2-20:
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, 3 wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,  4 wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał.  5 Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.  6 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». 1Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». 12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 1Wy Mnie nazywacie “Nauczycielem” i “Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. 1Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 1Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 1Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. 1Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. 1Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. 1Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM. 2Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».(http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=352)

15. Allah nie wysyłał nigdy żadnych prorokiń (czyli żeńskich proroków); Jahwe wysyłał prorokinie.


Źródła islamskie:


http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=297232

Numer fatwy: 297232

Tytuł: Obchodzenie się z pismami w których znajdują się imiona Jan oraz Maria

Data fatwy: Safar 1, 1437 / 14-11-2015

Pytanie

Assalaamu alaykum. Chrześcijanie używają imienia Jan Chrzciciel odnosząc się do Yahyi, jeśli więc mamy jakieś książki lub pisma po angielsku gdzie znajduje się imię Jan, to czy powinniśmy traktować je z takim samym szacunkiem jak w przypadku imienia każdego innego proroka? I co z takimi rzeczami, gdzie znajduje się imię Maryam, matka Izy, niezależnie od tego czy jest to w wersji arabskiej czy angielskiej, jak Mary albo Maria?

Niech Allah cię wynagrodzi.

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet , jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

Książki, pisma lub każde inne dokumenty w których znajdują się boskie imiona Allaha, imiona jego proroków lub cokolwiek uważane za święte przez szariat, włączywszy w to imiona Maryam (Maria), niech Allah wysławi jej wspomnienie, muszą być należycie szanowane oraz zachowane, niezależnie od tego czy są zapisane po arabsku czy w jakimś innym języku.

Ibn Hajar napisał: „Koran i każde święte imię tak jak imiona Allaha lub imiona proroków powinny być szanowane.

Imiona proroków do których nawiązuje się pod tym względem, to te imiona, za którymi następują jasne wskazówki, iż służą jako odnośniki do proroków takich jak Mahomet ‘ ‘Eesa (Jezus),  lub Moosa (Mojżesz) Kaleemullaah (tzn. ten, który rozmawiał z Allahem) i tym podobne.

Jednakże to zarządzenie nie ma zastosowania do zwykłych imion takich jak Mahomet, Mojżesz, albo ʻEesa,’ używanych w ogólnym kontekście jako odnośnik do innych osób…“

[Al-Fataawa]

Haashiyat Ad-Dusooqi ʻala Ash-Sharh Al-Kabeer (księga Maaliki) podaje:

„Apostazja w czynach takich jak wyrzucanie Koranu (do brudnego miejsca), ponieważ poprzez to okazuje się brak szacunku wobec imienia i wypowiedzi Allaha …

To samo odnosi się do imion proroków Allaha, jeżeli uczynek jest dokonany z intencją nieposzanowania oraz obojętności jak w przypadku gdy wyrzucana jest kartka papieru na której znajduje się imię proroka, jeżeli jest to używane jako odnośnik do proroka a nie w ogólnym znaczeniu (odnosząc się do innych ludzi).”

Dlatego też gdy imiona Jan lub ʻEesa zostają użyte jako odnośniki do innych osób niż do proroków Yahya oraz ʻEesa (Jezus), niech Allah wysławi ich wspomnienie, wtedy należyte poszanowanie i zaszczyt dla imion tych proroków nie znajdują zastosowania.

Al-Qaadhi ʻIyaadh przytoczył stanowisko większości muzułmańskich prawoznawców, że Maryam (Maria) nie była prorokinią. An-Nawawi przytoczył w swojej księdze Al-Athkaar zgodnie z upoważnieniem imama Al-Haramayn Al-Juwayni , że cytował konsensus pośród uczonych, że nie była prorokinią.

Przypisał to stanowisko grupie uczonych w swojej księdze Sharh Al-Muhaththab. Allah wychwalany opisał Maryam (Marię), niech Allah wysławi jej wspomnienie, jako siddeeqah (prawdomówna osoba oraz zwolenniczka prawdy). Zaprawdę ma to być wychwalanie i znak jej szlachetnego statusu. On mówi (co oznacza): {Mesjasz, syn Maryi, był tylko wysłannikiem; tak jak już przed nim było wielu. A jego matka była zwolenniczką prawdy…} [Koran 5:75]

Gdyby istniał jakiś wyższy status dla niej, wtedy Allah, wychwalany, użyłby go aby tak ją opisać.

Nie ma autentycznego tekstu religijnego w Koranie lub w sunnie, który by podawał, że była prorokinią.

Dalsze informacje na ten temat zawiera książka Dr. ʻUmara Sulaymaana AL-Ashqara Ar-Rusul war-Risaalaat (Wysłannicy i przesłania).

Allah wie najlepiej.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=31788

Numer fatwy: 31788

Tytuł: Nie było żadnych prorokiń

Data fatwy: Muharram 10, 1433 / 6-12-2011

Pytanie

Czy Allah wszechmogący wysyłał wysłanniczki? Jak wyjaśnić fakt, że anioły rozmawiały z Maryam (Maryją), niech Allah wysławi jej wspomnienie?

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

Allah wszechmogący nigdy nie wysyłał żadnej wysłanniczki. Jest to sygnalizowane w wersecie, w którym Allah wszechmogący mówi (co oznacza):

{I wysyłaliśmy przed tobą [jako wysłanników] tylko mężczyzn….} [Koran 12:109]

Jednakże niektórzy uczeni tacy jak Ibn Hazm, Al-Qurtubi oraz Abu Al-Hasan Al-Ash‘ari utrzymują, że Allah wszechmogący obdarzył niektóre kobiety działalnością proroczą lecz bez przydzielania im przesłania. Ich dowody są takie, że Allah wszechmogący zesłał objawienie niektórym kobietom, jak jest wyjaśnione w wypowiedzi Allaha wszechmogącego odnośnie Maryam: {Następnie wysłaliśmy do niej naszego anioła…} [Koran 19:17]

Co więcej: Abu Al-Hasan Al-Ash‘ari podał, że każdy, kto otrzyma nakaz, zakaz lub jakąkolwiek informację od Allaha wszechmogącego poprzez anioła, ten jest prorokiem. Dlatego też Maryam oraz matka Moosa (Mojżesza) były prorokiniami.

Odpowiedź na to jest taka, że nie każdy z którym rozmawiał anioł był prorokiem.

Jest to sygnalizowane w hadisie w którym Allah wszechmogący wysłał anioła aby ten zapytał pewnego mężczyznę o powód dla którego chce odwiedzić swojego brata w islamie. Po wysłuchaniu odpowiedzi anioł powiedział temu mężczyźnie, że Allah wszechmogący umiłował go w nagrodę za to, że ten mężczyzna umiłował drugiego mężczyznę z uwagi na Allaha. [Ahmad] Jest tak również w przypadku znanego hadisu w którym Allah wszechmogący wysyła anioła do niewidomego, do trędowatego i do łysego mężczyzny. [Al-Bukhaari oraz Muslim] Niewątpliwie, ci ludzie nie byli prorokami.

Co więcej: objawienie, które zostało zesłane do Maryam i matce Mojżesza, niech Allah wysławi ich wspomnienie, mogło wydarzyć się jako wizja, co przydarzało się również osobom, które nie były prorokami.

Allah wie najlepiej.

http://islamqa.info/en/158044

158044: Nie było żadnych prorokiń lub wysłanniczek – dyskusja odnośnie mądrości, która się za tym kryje

Dlaczego wszyscy prorocy judaizmu, chrześcijaństwa i islamu byli mężczyznami? Dlaczego nie było żadnych prorokiń? Dlaczego musieli to być mężczyźni?

Chwała Allahowi.

Po pierwsze: Muzułmanin nie waha się wierzyć w wielką mądrość Allaha, niech będzie wysławiamy i wychwalany, we wszystkim co czyni. Jedno z jego imion to al-Hakeem (najmądrzejszy) a jeden z jego przymiotów to hikmah (mądrość). Allah, niech będzie wychwalany, zarządził, że jeden z przymiotów wysłanników to męskość. Niektórzy uczeni podali, że odnośnie tej kwestii istnieje konsensus. I kryje się za tym największa mądrość.

Shaykh ‘Umar al-Ashqar powiedział: Inny aspekt perfekcji, który spełnił Allah jest taki, że wszystkich wysłanników, których wysłał, wybrał spośród mężczyzn. Nie wysłał żadnego wysłannika spośród kobiet. Ta ekskluzywność jest sygnalizowana wersetem w którym Allah powiada (interpretacja znaczenia): „I wysyłaliśmy przed tobą (o Mahomecie) tylko mężczyzn, którym zostało dane natchnienie“ [al-Anbiya’ 21:7].

Wysłannicy ci byli mężczyznami a nie kobietami ze względów które były podyktowane naturą zadań.

Na przykład:

1.

Rola wysłannika wymaga wykonania dużej ilości zadań: przemawianie do mężczyzn i kobiet, spotykanie się z ludźmi potajemnie i otwarcie, przemieszczanie się po kraju, stawianie czoła kłamcom oraz przedstawianie dowodów przeciwko nim oraz prowadzenie z nimi debat, przygotowywanie i prowadzenie wojsk oraz przechodzenie przez udręki wojny. Wszystko to pasuje do mężczyzn a nie do kobiet.

2.

Rola wysłannika wymaga od niego aby był odpowiedzialny za tych, którzy za nim podążają, tak więc wydaje rozkazy i zakazy swoim naśladowcom oraz kieruje nimi i jest sędzią pośród nich. Jeżeli takie zadania byłyby powierzone kobiecie, wtedy nie byłaby w stanie ich stosownie wykonać i znaleźliby się ludzie, którzy by odmówili podążania za nią i okazywania jej posłuszeństwa.

3.

Męskość jest bardziej perfekcyjna. Dlatego też Allah powierzył rolę odpowiedzialności nad kobietami mężczyznom: „Mężczyźni są obrońcami oraz opiekunami kobiet“ [an-Nisa’ 4:34]. A wysłannik powiedział, że kobietom brakuje rozumu oraz religijnego poświęcenia.

4.

Kobiety muszą sobie radzić z rzeczami, które uniemożliwiają im wykonanie wielu zadań, tak jak np. menstruacja, ciąża, rodzenie dzieci oraz nifaas (krwawienie po urodzeniu dziecka), czemu towarzyszy psychologiczny stres oraz bóle, a do tego dochodzi opieka nad dzieckiem. Wszystko to uniemożliwia jej wypełnianie roli wysłannika oraz wykonywanie obowiązków takiegoż. (strona 84-85)

Po drugie:

Odnośnie działalności proroczej: niektórzy uczeni tacy jak Abu’l-Hasan al-Ash‘ari, al-Qurtubi oraz Ibn Hazm byli poglądu, że było parę prorokiń włączywszy Maryam bint ‘Imraan.

Ich dowodem są wersety w których jest podane, że Allah zesłał na przykład objawienie matce Mojżesza oraz to, co jest podane o aniołach mówiących do Maryam oraz również to, co jest podane o Allahu, który ją wywyższył ponad inne kobiety na całym świecie.

Wygląda na to, że to co powiedzieli nie jest prawidłowe. Shaykh ‘Umar al-Ashqar powiedział: To co mówią nie może być uwzględnione jako dowód działalności proroczej kobiet.

Ich stanowisko można odeprzeć z różnych stron:

1.

Nie zgadzamy się z ich stanowiskiem, że prorok nie ma nakazu przekazania przesłania, uczenia oraz obcowania z ludźmi. Nasze stanowisko jest takie, że pod tym względem nie ma żadnej różnicy pomiędzy prorokiem a wysłannikiem; różnica jest taka, że prorok jest wysyłany z prawem wysłannika, który przybył wcześniej.

Jeśli tak jest, wtedy dowody odnośnie których żeński wysłannik nie może zostać wysłany odnoszą się również do wysyłania żeńskiego proroka. Jest wiele powodów, które przyczyniają się do tego, że [kobieta] nie będzie w stanie wypełnić roli proroka.

2.

Objawienie zesłane przez Allaha do tych kobiet – matki Mojżesza oraz Aasiyah – wydarzyło się w postaci snów. Wiemy, że sny mogą stanowić część objawienia i że może się to przydarzyć ludziom innym niż prorocy.

3.

Nie zgadzamy się z ich stanowiskiem, że każdy do kogo zwrócił się anioł jest prorokiem.

W [pewnym] hadisie jest podane, że Allah wysłał anioła do pewnego mężczyzny, który odwiedzał jednego ze swoich braci w wierze w innym mieście. [Anioł] zapytał go dlaczego idzie go odwiedzić a gdy odpowiedział, że miłuje go z uwagi na Allaha, wtedy (anioł) powiedział mu, że Allah wysłał go aby mu powiedzieć, że Allah go umiłował. A przekaz o łysym mężczyźnie, trędowatym oraz niewidomym jest dobrze znany.

Dżibril przyszedł aby nauczać Sahaabah (towarzyszy proroka) o ich religii poprzez wypytywanie wysłannika a Sahaabah byli tego świadkami i to słyszeli.

4.

Nie mogą przytoczyć jako dowód tekstów, które podają, że Allah wybrał Maryam, gdyż Allah jasno podaje, że wybrał ludzi innych niż prorocy: „Następnie daliśmy tą księgę (Koran) w dziedzictwo takim spośród naszych niewolników, których wybraliśmy (naśladowcom Mahometa). Następnie wśród nich są też tacy, którzy zwiedli samych siebie a wśród nich są ci pośrodku a spośród nich niektórzy wyprzedzają innych w dobrych uczynkach, za przyzwoleniem Allaha…“ [Faatir 35:32].

Allah wybrał rodzinę Ibraaheema oraz rodzinę ‘Imraana ponad ludzkość oraz dżiny i spośród ich rodzin są niewątpliwie ludzie, którzy nie są prorokami: „Allah wybrał Adama, Nooh (Noego), rodzinę Ibrahima (Abrahama) oraz rodzinę Imrana ponad Alameen (ludzkość oraz dżiny) (ponad światy)“ [Aal ‘Imraan 3:33].

5.

Słowo „doskonałość“, o którym jest wzmianka w hadisie, którego używali jako dowód, nie sugeruje koniecznie działalności proroczej, ponieważ może to być zastosowane do doskonałości uzupełnienia czegokolwiek oraz osiągnięcia najwyższego stopnia pod pewnymi względami.

Chodzi o kobiety, które osiągnęły doskonałość we wszystkich cnotach, które dotyczą kobiet: dlatego też doskonałość nie jest tutaj doskonałością proroków.

6.

W niektórych hadisach jest to podane jednoznacznie, że Khadidża była jedną z doskonałych kobiet. To wskazuje jednoznacznie na to, że doskonałość nie jest doskonałością działalności proroczej. Zobacz związane z tym hadisy wraz z komentarzami w odpowiedzi na pytanie numer 7181
http://islamqa.info/en/7181

7.

W niektórych hadisach jest to jednoznacznie podane, że Faatimah będzie przywódczynią kobiet ludzi raju, poza Maryam, córką Imraana.

To wyklucza działalność proroczą kobiet innych niż Maryam takich jak matka Mojżesza oraz ‘Aasiyah, ponieważ Faatimah zdecydowanie nie była prorokinią.

Ten hadis podaje jednoznacznie, że jest ona wywyższona wobec innych kobiet a jeśli matka Mojżesza oraz ‘Aasiyah były prorokiniami, wtedy byłyby wyżej niż Faatimah.

8.

Maryam jest opisywana jako siddeeqah (prawdomówna) w kontekście dorastania i opisywania jej cnót.

Allah, niech będzie wychwalany, powiedział: „Mesjasz (Iesa (Jezus)), syn Maryi, był tylko wysłannikiem; tak jak już przed nim było wielu. Jego matka (Maryam (Maria)) była Siddiqah (tzn. wierzyła w słowa Allaha i w jego księgi). Oni oboje spożywali pokarm (tak jak każdy inny człowiek, podczas gdy Allah nie spożywa pokarmu)…“ [al-Maa’idah 5:75].

Gdyby istniała jakaś nadrzędna deskrypcja, wtedy istniałaby o tym wzmianka, ale nie ma o tym żadnej wzmianki w Koranie ani też w autentycznych hadisach proroka, żeby jakaś kobieta była prorokinią.

Al-Qaadi ‘Iyyaad przekazał od grupy uczonych, że Maryam nie była prorokinią.

An-Nawawi powiedział w al-Adkhaar, że imam al-Haramayn przekazał, że istniał konsensus odnośnie tego, że Maryam nie była prorokinią.

W książce Sharh al-Muhadhdhab było to przypisywane grupie uczonych, i przytoczono al-Hasana al-Basri, który powiedział, że nie istnieją żadni prorocy w przypadku kobiet lub dżinów.

Koniec cytatu z ar-Rusul wa’r-Risaalaat [dostępne w języku angielskim pod tytułem: Wysłannicy i przesłania w świetle Koranu i sunny, ‘Umar S. al-Ashqar]

A Allah wie najlepiej.

Źródła biblijne:

W Biblii Jahwe wysyłał prorokinie, np. tutaj:

Księga Wyjścia 15:20:
20 Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=65)

Księga Sędziów 4:4:
4 W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lappidota. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1140)

2 Księga Królewska 22:14:
14 Kapłan Chilkiasz i Achikam, Akbor, Szafan i Asajasz udali się do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tikwy, syna Charchasa, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w nowym mieście. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1253)

2 Księga Kronik 34:22:
22 Udał się więc Chilkiasz i ci, którym król rozkazał, do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tokehata, syna Chasry, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w nowym mieście. Opowiedzieli jej, jak to było. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1294)

Księga Nehemiasza 6:14:
14 Nie zapomnij, Boże mój, Tobiaszowi i Sanballatowi tych uczynków ich, jak również prorokini Noadii i innym prorokom, którzy chcieli mnie przestraszyć. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1349)

Ewangelia wg św. Łukasza 2:36-37:
36 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 37 i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=317)


16. Allah to pan jutrzenki jak podaje sura 113:1; w Biblii w księdze Izajasza 14:12 synem jutrzenki jest szatan, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” – jak podaje Ewangelia wg św. Jana 8:44. A według islamu Allah pozwala kłamać w trzech przypadkach. Należy zauważyć, że sam Mahomet zrobił z siebie Allaha, mówiąc, że do islamskiego raju wejdzie tylko ten, kto będzie okazywał mu posłuszeństwo. Koran podaje również, że Allah jest panem Syriusza (sura 53:49).

Źródła islamskie:

http://quran.com/113/1-5
Muhsin Khan
Powiedz: Szukam schronienia u (Allaha), pana jutrzenki,
Przed złem, które on [Allah] stworzył;

Oraz przed złem ciemności (nocy), kiedy szerzy się mrok; (lub księżycem gdy zachodzi lub zanika).
I przed złem czarowników, gdy dmuchają na węzły,
I przed złem człowieka zawistnego, gdy żywi zawiść.

Tafsir:
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=834&Itemid=169#1

Źródła biblijne:

Księga Izajasza 14:11-15:
11 Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. 12 Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? 13 Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. 14 Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. 15 Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!” (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=486)

Ewangelia wg św. Jana 8:44-46:
44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=347)

Apokalipsa św. Jana 21:8:
8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga». (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1109)

…. tymczasem:

http://sunnah.com/muslim/45/130

Humaid b. ‘Abd al-Rahman b. ‘Auf przekazał, że jego matka Umm Kulthum, córka ‘Uqba b. Abu Mu’aita, a była ona pośród pierwszych emigrantów, którzy złożyli przysięgę wierności wobec apostoła Allaha, powiedziała, że usłyszała, że wysłannik Allaha powiedział: Kłamcą nie jest ten, kto próbuje wprowadzić pojednanie pomiędzy ludźmi i powiada dobre rzeczy (aby zapobiec kłótniom) lub gdy przekazuje dobre rzeczy. Ibn Shihab powiedział, że nie usłyszał, aby przyznano zwolnienie od tego co ludzie wypowiadają jako kłamstwo z wyjątkiem trzech przypadków: na wojnie, przy wprowadzaniu pojednania pomiędzy ludźmi oraz słowach męża do jego żony oraz słowach żony do jej męża (w wykrzywiony sposób, aby wprowadzić pojednanie pomiędzy sobą).

Reference                                         : Sahih Muslim 2605 a

In-book reference                              : Book 45, Hadith 130

USC-MSA web (English) reference   : Book 32, Hadith 6303

http://sunnah.com/tirmidhi/27/45

Asma bint Yazid przekazała, że wysłannik Allaha powiedział: Nie jest to prawowite aby kłamać z wyjątkiem trzech przypadków: Gdy mężczyzna powie coś swojej żonie aby sprawić jej przyjemność, podczas wojny oraz aby wprowadzić pokój pomiędzy ludźmi.“

Grade                            : Sahih (Darussalam)

Reference                     : Jami` at-Tirmidhi 1939

In-book reference          : Book 27, Hadith 45

English translation         : Vol. 4, Book 1, Hadith 1939

Tafsir Ibn Kathir, sura 3:28 (wykładnia Koranu, sury 3:28):

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=550&Itemid=46

(…) For instance, Al-Bukhari recorded that Abu Ad-Darda’ said, “We smile in the face of some people although our hearts curse them.” Al-Bukhari said that Al-Hasan said, “The Tuqyah is allowed until the Day of Resurrection.” (…)

(…) Na przykład Al-Bukhari zanotował, że Abu Ad-Darda powiedział „Uśmiechamy się do niektórych ludzi, podczas gdy nasze serca ich przeklinają.“ Al-Bukhari powiedział, że Al-Hasan powiedział: „Takijja jest dozwolona do Dnia Zmartwychwstania.“ (…)

Kolejne fatwy na temat kłamania w islamie (dla osób, które znają język angielski):

 1. http://islamqa.info/en/175632
 2. http://islamqa.info/en/60459
 3. http://islamqa.info/en/47564
 4. http://www.islamweb.net/en/article/179241/white-lies-are-they-permissible
 5. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=84728
 6. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=88412
 7. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=88652
 8. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=137489

Jak Mahomet zrobił z siebie Allaha:

http://sunnah.com/urn/1250030

Abu Hurairah przekazał, że prorok powiedział: „Ktokolwiek okazuje mi posłuszeństwo, ten okazuje posłuszeństwo Allahowi, a ktokolwiek nie okazuje mi posłuszeństwa, ten nie okazuje posłuszeństwa Allahowi.“

Grade                                                 : Sahih (Darussalam)

Arabic/English book reference           : Vol. 1, Book 1, Hadith 3

http://sunnah.com/bukhari/96/12

Przekazał Abu Huraira: Wysłannik Allaha powiedział: „Wszyscy moi naśladowcy wejdą do raju z wyjątkiem tych, którzy się temu sprzeciwią.“ Oni powiedzieli: „O wysłanniku Allaha! Kto się sprzeciwi?“ On powiedział: „Kto okazuje mi posłuszeństwo, ten wejdzie do raju a kto nie okazuje mi posłuszeństwa, jest tym, który sprzeciwia się (wejść do raju).“

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 7280

In-book reference                              : Book 96, Hadith 12

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 9, Book 92, Hadith 384

http://sunnah.com/riyadussaliheen/1/158

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allaha powiedział: „Każdy spośród mojej ummy (wspólnota muzułmańska) wejdzie do dżanny [islamskiego raju], z wyjątkiem tych, którzy się temu sprzeciwią.“ Zapytano go: „Kto się sprzeciwi?“ On powiedział: „Kto okazuje mi posłuszeństwo, ten wejdzie do dżanny a kto nie okazuje mi posłuszeństwa, ten sprzeciwia się (wejścia do dżanny).“ [Al- Bukhari].

Arabic/English book reference  : Book 1, Hadith 158

Allah jako pan Syriusza (sura 53:49);

http://quran.com/53/48
Muhsin Khan
I że to on (Allah), który daje wiele lub mało (lub daje bogactwo i zadowolenie),

http://quran.com/53/49
Muhsin Khan
I że to on (Allah) jest panem Syriusza (gwiazda, która była czczona przez pogańskich Arabów);

http://quran.com/53/50
Muhsin Khan
I że to on (Allah) wytracił dawny lud Ad,

Tafsir Ibn Kathir – wykładnia sury 53:49:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1679&Itemid=109

(…)

(And that He is the Lord of Ash-Shi`ra.) Ibn `Abbas, Mujahid, Qatadah and Ibn Zayd said about Ash-Shi`ra that it is the bright star, named Mirzam Al-Jawza’ (Sirius), which a group of Arabs used to worship.

(…)

Tłumaczenie na język polski:

(…)

(I że on jest panem Ash-Shi`ra.) Ibn `Abbas, Mujahid, Qatadah oraz Ibn Zayd powiedzieli odnośnie Ash-Shi`ra, iż jest to jasna gwiazda zwana Mirzam Al-Jawza’ (Syriusz), którą czciła grupa Arabów.

(…)

Tafsir Ibn Abbas – wykładnia sury 53:49:

http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=53&tAyahNo=49&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

i że to on jest tym, który jest panem Syriusza – jest to gwiazda [znajdująca się] za [gwiazdozbiorem] Bliźniąt, która była czczona w czasach pogaństwa (dżahilijji);


17. Allah przełoży grzechy muzułmanów na Żydów i chrześcijan. Jahwe wysyła swojego Syna

(Ewangelia wg św. Jana 3:16). Szczegółowe omówienie tego tematu w lekcji numer 4.


Źródła islamskie:

http://sunnah.com/muslim/50/57

Abu Musa’ przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Gdy nadejdzie Dzień Zmartwychwstania, wtedy Allah przydzieli każdemu muzułmaninowi Żyda lub chrześcijanina i powie: To jest twój ratunek przed ogniem piekielnym.

Reference                                         : Sahih Muslim 2767 a

In-book reference                              : Book 50, Hadith 57

USC-MSA web (English) reference   : Book 37, Hadith 6665

http://sunnah.com/muslim/50/58

Abu Burda przekazał zgodnie z upoważnieniem jego ojca, że apostoł Allaha powiedział: Gdy umrze muzułmanin, wtedy Allah, zamiast niego, wrzuci do ognia piekielnego Żyda lub chrześcijanina. ‘Umar b. Abd al-‘Aziz złożył przysięgę: Na tego, obok którego nie ma boga oprócz niego samego, trzykrotnie jego ojciec przekazał mu to od wysłannika Allaha.

Reference                                         : Sahih Muslim 2767 b

In-book reference                              : Book 50, Hadith 58

USC-MSA web (English) reference   : Book 37, Hadith 6666

http://sunnah.com/muslim/50/60

Abu Burda przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: W Dzień Zmartwychwstania przybędą ludzie spośród muzułmanów z grzechami tak ciężkimi jak góry i Allah im przebaczy i wstawi na ich miejsce Żydów i chrześcijan. (O ile pamiętam) Abu Raub powiedział: Nie wiem kto jest niepewien. Abu Burda powiedział: Przekazałem to ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azizowi, na co on powiedział: Czy to nie twój ojciec przekazał ci to od apostoła Allaha? Powiedziałem: Tak.

Reference                                         : Sahih Muslim 2767 d

In-book reference                              : Book 50, Hadith 60

USC-MSA web (English) reference   : Book 37, Hadith 6668

http://ahadith.co.uk/permalink-hadith-6279

Hadis numer: 8

Przekazał: Abu Musa

Wysłannik Allaha powiedział: W Dniu Zmartwychwstania, moja umma (wspólnota muzułmańska) zostanie zebrana w trzy grupy. Jedna grupa wejdzie do raju bez rozliczania się (ze swoich uczynków). Inna grupa będzie z łatwością rozliczona i wpuszczona do raju. Jeszcze inna grupa przybędzie niosąc na plecach stos grzechów tak wielkich jak wysokie góry. Allah zapyta aniołów, choć wie najlepiej co z nimi jest: Kim są ci ludzie? Oni odpowiedzą: To są twoi pokorni niewolnicy. On powie: Zdejmijcie z ich pleców ich grzechy i włóżcie je na plecy Żydów i chrześcijan: następnie pozwólcie moim pokornym niewolnikom wejść do raju na mocy mojego miłosierdzia. (Ten hadis jest godny zaufania i wymieniony w zbiorze hadisów Mustadrak spisanych przez Hakima).

110 Ahadith Qudsi (święte hadisy)

Źródła biblijne:

Ewangelia wg św. Jana 3:14-18:
14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=342)


18. Allah obiecuje muzułmanom seks i czarnookie dziewice w swoim raju (jannah). Jahwe nie.


Źródła islamskie:

http://sunnah.com/tirmidhi/22/46

Przekazał Al-Miqdam bin Ma’diykarib: że wysłannik Allaha powiedział: Jest sześć rzeczy, które Allah przygotował dla męczennika. Otrzymuje on przebaczenie wraz z pierwszym przelaniem jego krwi, pokazane mu jest jego miejsce w raju, będzie uchroniony przed karą w grobie, uchroniony przed największym terrorem, na jego głowie zostanie umieszczona korona godności a kamienie szlachetne na niej są lepsze niż ten świat i wszystko co w nim jest, poślubi siedemdziesiąt dwie żony spośród hurys z raju i będzie mu wolno się wstawić za siedemdziesiąt osób spośród jego bliskich krewnych.“ [Abu ‘Eisa powiedział:] Ten hadis jest hadisem hasan Sahih.

Grade                            : Hasan (Darussalam)

Reference                     : Jami` at-Tirmidhi 1663

In-book reference          : Book 22, Hadith 46

English translation         : Vol. 3, Book 20, Hadith 1663

http://sunnah.com/urn/1276480

Przekazano od Miqdama bin Ma’dikariba, że wysłannik Allaha powiedział: „Dla męczennika zapisane jest sześć rzeczy u Allaha: Otrzymuje on przebaczenie od momentu gdy jego krew jest po raz pierwszy przelewana; pokazane mu jest jego miejsce w raju; oszczędzona mu będzie męczarnia w grobie; i będzie bezpieczny przed Wielkim Przerażeniem; zostanie przyozdobiony szatą wiary; poślubi (żony) spośród hurys z dużymi oczyma; i będzie mu wolno wstawić się za siedemdziesiąt osób spośród jego krewnych.“

Grade                            : Hasan (Darussalam)

English reference           : Vol. 4, Book 24, Hadith 2799

Arabic reference            : Book 24, Hadith 2905

http://sunnah.com/bukhari/60/2

Przekazał Abu Huraira:

Wysłannik Allaha powiedział: „Pierwsza grupa ludzi, która wejdzie do raju, będzie lśnić jak księżyc w pełni a ci którzy idą za nimi będą lśnić jak najbardziej błyszcząca gwiazda na niebie. Nie będą oddawać moczu, wypróżniać się, pluć czy też wydmuchiwać nosów. Ich grzebienie będą ze złota, a ich pot będzie zapachem piżmowym. W kadzielnicach będzie drzewo aloesowe. Ich żonami będą hurysy. Wszyscy będą wyglądać tak samo i będą podobni do ich ojca Adama (we wzroście), będą sześćdziesiąt łokci wysocy.“

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 3327

In-book reference                              : Book 60, Hadith 2

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 4, Book 55, Hadith 544

http://sunnah.com/urn/678420

Anas przekazał, że prorok powiedział: „Wierny otrzyma w raju taką a taką siłę (potencję) podczas stosunku seksualnego“; powiedziano: „O wysłanniku Allaha! I będzie w stanie temu sprostać?“ On powiedział: „Otrzyma on siłę (potencję) setki mężczyzn.“

Grade                            : Hasan (Darussalam)

English reference           : Vol. 4, Book 12, Hadith 2536

Arabic reference            : Book 38, Hadith 2732

http://islamqa.info/en/8511

8511: Sześć błogosławieństw męczenników

Jakich jest sześć cech męczenników (szahidów), o których nauczał nasz ukochany prorok Mahomet?
Chwała Allahowi.

Przekazano w hadisie al-Miqdaama ibn Ma’di Karba, że prorok powiedział: „Męczennik (szahid) otrzymuje siedem błogosławieństw od Allaha: otrzymuje on przebaczenie wraz z pierwszym przelaniem jego krwi; pokazane jest mu jego miejsce w raju; oszczędzone mu będzie przejście przez próbę w grobie; i będzie bezpieczny w Dzień Największego Terroru (Dzień Sądu); na jego głowie zostanie umieszczona korona godności, jeden rubin, który jest lepszy niż ten świat i wszystko co w nim jest; poślubi siedemdziesiąt dwie spośród al-hoor al-‘iyn (hurysy); i będzie mu wolno wstawić się za siedemdziesiąt osób spośród jego krewnych.“ Według innego przekazu męczennik otrzyma sześć błogosławieństw od Allaha.

Według innych przekazów (liczba ta wynosi) sześć lub dziewięć lub dziesięć. (Przekazane przez al-Tirmidhi, który powiedział, że hadis ten jest hadisem hasan (dobry). Przekazane również przez Ibn Maajah w al-Sunan, przez Ahmada, przez ‘Abd al-Razzaaqa w al-Musannaf, przez al-Tabaraani w al-Kabeer, oraz przez Sa’eed ibn Mansoora w al-Sunan).

http://islamqa.info/en/11419

11419: Odnośnie nagrody dla kobiety-męczennika oraz mężczyzny-męczennika wynoszącej siedemdziesiąt dwie hurysy

Jeśli kobieta zostanie zabita jako męczennik z uwagi na Allaha, to w jaki sposób hadis w którym jest mowa o tym że „Shaheed [islamski męczennik] poślubi siedemdziesiąt dwie hurysy“ znajduje wobec niej zastosowanie?
Chwała Allahowi.

Przedstawiliśmy to pytanie szejkowi ‘Abd-Allaah ibn Jibreen, który odpowiedział w następujący sposób: Liczba ta jest tylko dla mężczyzn.

Kobieta będzie miała w raju tylko jednego męża i będzie nim usatysfakcjonowana i nie będzie potrzebowała nic więcej. Muzułmanka – która nie jest pod wpływem twierdzeń tych osób, które propagują liberalność i wie, że nie jest jak mężczyzna pod względem charakteru i natury, ponieważ Allah stworzył ją taką – nie przeciwstawia się zarządzeniu Allaha czy też nie czuje gniewu. A raczej akceptuje to, co Allah dla niej postanowił.

Jej szczera natura mówi jej, że nie może żyć z więcej niż jednym mężczyzną jednocześnie.

Jeśli wejdzie do raju to będzie miała wszystko to czego pragnie, tak więc nie powinna teraz kwestionować rozkoszy i nagród które jej pan dla niej wybrał, gdyż pan wasz nie traktuje nikogo niesprawiedliwie. Jeśli należy do ludzi raju, wtedy jest uwzględniona, jak mężczyźni, w słowach Allaha (Interpretacja znaczenia): „Wśród nich będą krążyć podawane im naczynia ze złota i puchary; będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy i będziecie przebywać tam na wieki“ [al-Zukhruf 43:71]

Prosimy Allaha o al-Firdaws, najwspanialszą część w raju.
Niech Allah pobłogosławi naszego proroka Mahometa.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=28376

Numer fatwy: 28376

Tytuł: Stosunek seksualny w raju

Data fatwy: Safar 20, 1432 / 26-1-2011

Pytanie

Czy mężczyzna który wjedzie do raju i poślubi kobiety raju będzie odbywał z nimi stosunek seksualny i odczuje przyjemność taką jak małżonkowie na tym świecie, biorąc pod uwagę że prorok Mahomet powiedział nam, że ludzie raju niczego nie wydalają z intymnych części ciała?

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet , jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

W raju mąż będzie odbywał stosunek seksualny ze swoją żoną i będą oni razem odczuwali przyjemność lecz będzie to bez wydalania nasienia. Allah wszechmocny mówi (co oznacza): {I będą tam mieli małżonki czyste i będą tam przebywać na wieki.}[Koran 2:25]

W komentarzu odnośnie tego wersetu Mujaahid oraz ‘Ataa’ wspomnieli, że ludzie raju są oczyszczeni z krwawień miesiączkowych, moczu oraz nasienia.

Przekazano również zgodnie z upoważnieniem Abu Umaamahy że prorok Mahomet, powiedział, że ludzie raju będą mieli stosunek seksualny ze swoimi małżonkami a z członków nie będzie wypływać nasienie a pożądanie nie osłabnie.

W innej narracji tego samego hadisu Mahomet powiedział, że mężczyzna będzie odbywał stosunek seksualny bez wytrysku nasienia.

W trzeciej narracji Mahomet powiedział, że ludzie raju będą odbywali stosunek seksualny, będą jedli i pili.

[At-Tabaraani; Al-Haythami:Dha`eef (słaby)]

Allah wie najlepiej.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=85663

Numer fatwy: 85663

Tytuł: Seks w raju

Data fatwy: Muharram 25, 1424 / 29-3-2003

Pytanie

Czy naprawdę istnieje raj w którym jest zawsze darmowy seks?

Odpowiedź

Cześć Allahowi, panu światów; i niech jego błogosławieństwa i pokój będą z prorokiem Mahometem i z jego całą rodziną oraz jego towarzyszami.

Raj w którym osoba będzie rozkoszowała się seksem kiedy tylko zechce jest rajem gdzie będą przebywać sprawiedliwi ludzie w życiu ostatecznym jak podaje Allah: {Wejdźcie do raju, wy i wasze żony, w szczęściu.} [43:70]

Allah powiada: {A (będą tam) hurysy (piękne kobiety) o wielkich, pięknych oczach (jako żony dla bogobojnych) Podobne do perły ukrytej. W nagrodę za to, co czynili.} [56: 22, 23, 24]

Ta przyjemność jest jednak ograniczona dla tych, którzy wierzą w Allaha i czynią dobre uczynki.

Allah wie najlepiej.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=15627

Numer fatwy: 15627

Tytuł: Kobieta dołącza do swojego męża w raju

Data fatwy: Thul-Qi’dah 2, 1428 / 12-11-2007

Pytanie

Moja żona zmarła i teraz chciałbym poślubić drugą żonę. Która z nich będzie moją żoną w życiu ostatecznym? Oraz kto będzie mężem drugiej żony?

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet , jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

Po pierwsze prosimy Allaha wszechmogącego aby wpuścił wszystkich muzułmanów do raju. Proszę zauważyć, że w raju kobieta będzie żoną męża, z którym była w związku małżeńskim na tym świecie, jeśli oboje wejdą do raju. To samo odnosi się do innych żon. Dlatego też mężczyzna, który posiada jedną lub więcej żon na tym świecie, będzie je posiadał również w raju jeśli nie wyszły za mąż za innego mężczyznę.

Allah wie najlepiej.


Kolejne źródła islamskie odnośnie liczby hurys i stosunku seksualnego w raju Allaha (w języku angielskim):

 1. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=287017
 2. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=307990
 3. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=51436
 4. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=50838
 5. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=26627
 6. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=144709
 7. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=10953
 8. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=115249
 9. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=16780
 10. https://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=87141
 11. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=29903
 12. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=5147
 13. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=287017
 14. https://islamqa.info/en/10053
 15. https://islamqa.info/en/60188
 16. https://islamqa.info/en/25843

 

Źródła biblijne:

Ewangelia wg św. Mateusza 22:23-33:
23 W owym dniu przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go 24 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat weźmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. 25 Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. 26 Tak samo drugi i trzeci – aż do siódmego. 27 W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. 28 Do którego więc z tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli [za żonę]». 29 Jezus im odpowiedział: «Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. 30 Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. 31 A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: 32 Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych». 33 A tłumy, słysząc to, zdumiewały się nad Jego nauką. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=265)

Ewangelia w św. Marka 12:18-27:
18 Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: 19 «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. 20 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. 21 Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. 22 I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. 23 Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę». 24 Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? 25 Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. 26 Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa “O krzaku”, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. 27 Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie». (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=311)

Ewangelia wg św. Łukasza 20:27-40:
27 Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 28 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. 29 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. 30 Wziął ją drugi, 31 a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. 32 W końcu umarła ta kobieta. 33 Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». 34 Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 35 Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 36 Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 37 A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa “O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. 38 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 39 Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrześ powiedział», 40 bo już o nic nie śmieli Go pytać. (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=335)


19. Wrota islamskiego raju są otwarte tylko w poniedziałki i czwartki i wtedy też muzułmanin otrzymuje przebaczenie od Allaha za swoje popełnione grzechy a przy boku każdej osoby znajduje się dżin (diabeł);

lecz Mahomet jest bezpieczny i czyni tylko „dobro” i to do tego stopnia, że mniej więcej co 20 minut błaga
Allaha o przebaczenie.


http://sunnah.com/riyadussaliheen/18/58

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział:

Wysłannik Allaha powiedział: Wrota janny (raju) są otwarte w poniedziałki i czwartki i wtedy każdy niewolnik Allaha otrzymuje przebaczenie jeśli nie przypisuje Allahowi nikogo podczas czczenia go. Lecz osoba w której sercu jest uraza wobec swojego (muzułmańskiego) brata, nie otrzyma przebaczenia i odnośnie tych osób będzie powiedziane dwa razy: ‘Zatrzymajcie obojga z nich dopóki się ze sobą nie pojednają.’“ [Muslim].

Sunnah.com reference               : Book 18, Hadith 58

Arabic/English book reference  : Book 18, Hadith 1568

http://sunnah.com/muslim/45/43

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Wrota raju nie są otwarte jak tylko w dwa dni, poniedziałek i czwartek a wtedy każdy sługa (Allaha) otrzymuje przebaczenie, który nikogo nie przypisuje Allahowi, poza tą osobą, która w sercu żywi urazę wobec swojego brata. I będzie powiedziane: Patrz w ich kierunku dopóki nie dojdzie do pojednania; patrz w ich kierunku dopóki nie dojdzie do pojednania, patrz w ich kierunku dopóki nie dojdzie do pojednania. Ten hadis został przekazany zgodnie z upoważnieniem Suhaila, który przekazał go zgodnie z upoważnieniem jego ojca zachowując łańcuch przekazicieli Malika, lecz z następującym wariantem sformułowania: „(Ci nie otrzymają przebaczenia) którzy nawzajem się bojkotują.“

Reference                                         : Sahih Muslim 2565 a, b

In-book reference                              : Book 45, Hadith 43

USC-MSA web (English) reference   : Book 32, Hadith 6222

http://sunnah.com/abudawud/43/144

Abu Hurairah przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Wrota raju są otwarte w poniedziałki i czwartki a przebaczenie zostaje udzielone każdemu, kto nikogo nie przypisuje Allahowi [w czci], poza tą osobą, która żywi w sercu urazę do swojego brata. Zostanie dany nakaz, aby otrzymali zwłokę dopóki się nie pojednają. Abu Dawud powiedział: Prorok trzymał się z dala od niektórych swoich żon przez czterdzieści dni a Ibn ‘Umar trzymał się z dala od swojego syna dopóki nie zmarł. Abu Dawud powiedział: Jeśli trzymanie się z dala oznacza z uwagi na Allaha, wtedy to tego nie dotyczy. ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz zakrył swoją twarz przed pewnym mężczyzną.

Grade                         : Sahih (Al-Albani)

Reference                    : Sunan Abi Dawud 4916

In-book reference        : Book 43, Hadith 144

English translation       : Book 42, Hadith 4898

http://sunnah.com/riyadussaliheen/18/83

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Wysłannik Allaha powiedział: „Uczynki ludzi są przedstawiane Allahowi w poniedziałki i czwartki i wtedy każdy niewolnik Allaha otrzymuje przebaczenie (mniejszych grzechów) jeśli nie przypisuje Allahowi nikogo podczas czczenia go. Lecz osoba w której sercu jest uraza wobec swojego brata, nie otrzyma przebaczenia. Odnośnie nich, powiedziano dwa razy: ‘Zatrzymajcie tych dwóch dopóki się nie pojednają’.“ [Muslim].

Sunnah.com reference               : Book 18, Hadith 83

Arabic/English book reference  : Book 18, Hadith 1593


Mała uwaga: ktoś mógłby pomyśleć, że w islamie każdy człowiek jest bratem drugiego. Niestety tak nie jest – jak dowodzi wiele islamskich źródeł. W islamie bratem drugiego człowieka może być tylko inny muzułmanin a nigdy niewierny czyli niemuzułmanin.

http://sunnah.com/urn/1802870

Abu Hurayrah Radhiyallahu anhu podaje: „Rasulullah sallallahu alayhi wasallam powiedział: Uczynki przedstawiane są (Allahowi) w poniedziałki i czwartki. Pragnę aby moje uczynki były przedstawiane podczas gdy poszczę.

English reference         : Book 42, Hadith 288

Arabic reference           : Book 43, Hadith 305

http://sunnah.com/riyadussaliheen/9/266

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allaha powiedział: Uczynki ludzi są przedstawiane (Allahowi) w poniedziałki i czwartki. Tak więc pragnę aby moje uczynki były przedstawiane podczas gdy poszczę. [At-Tirmidhi].

Sunnah.com reference               : Book 9, Hadith 266

Arabic/English book reference  : Book 9, Hadith 1256

http://sunnah.com/tirmidhi/8/66

Abu Hurairah przekazał, że: wysłannik Allaha powiedział: Uczynki są przedstawiane w poniedziałek i czwartek i uwielbiam by moje uczynki były przedstawiane podczas gdy poszczę.

Grade                            : Hasan (Darussalam)

Reference                     : Jami` at-Tirmidhi 747

In-book reference          : Book 8, Hadith 66

English translation         : Vol. 2, Book 3, Hadith 747

Z autentycznych hadisów dowiadujemy się również, że u boku każdego muzułmanina stoi diabeł:


http://sunnah.com/muslim/52/62

Abdullah b. Mas’ud przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Nie ma ani jednej osoby spośród was, u którego boku nie byłby jeden spośród dżinów (diabły). Oni (towarzysze) powiedzieli: Wysłanniku Allaha, u twojego boku też? Wtedy on odparł: Tak, lecz Allah pomaga mi przeciwko niemu i oto jestem bezpieczny przed jego ręką i [diabeł] nie nakazuje mi czynić nic innego jak tylko dobro.

Reference                                         : Sahih Muslim 2814 a

In-book reference                              : Book 52, Hadith 62

USC-MSA web (English) reference   : Book 39, Hadith 6757

http://sunnah.com/muslim/52/64

Aisza, żona apostoła Allaha przekazała, że pewnego dnia wysłannik Allaha wyszedł z jej (izby) w środku nocy i odczuła zazdrość. Następnie przyszedł i zobaczył mnie (w jakim wzburzonym stanie ducha) byłam. Powiedział: Aiszo, cóż ci się przytrafiło? Jesteś zazdrosna? Wtedy ona odparła: Jak to możliwe (żeby kobieta taka jak ja) nie miałaby odczuwać zazdrości wobec męża takiego jak ty. Na to wysłannik Allaha odpowiedział: To był twój diabeł, który przyszedł do ciebie; na co ona odparła: Wysłanniku Allaha, czy u mojego boku jest jakiś diabeł? On powiedział: Tak. Powiedziałam: Czy diabeł jest u boku każdego? On powiedział: Tak. Ja (Aisza) powiedziałam ponownie: Wysłanniku Allaha, a czy u twojego boku również? On powiedział: Tak, ale mój pan pomógł mi przeciwko niemu i jako taki jestem całkowicie uwolniony od jego zła.

Reference                                         : Sahih Muslim 2815

In-book reference                              : Book 52, Hadith 64

USC-MSA web (English) reference   : Book 39, Hadith 6759

Najwyraźniej Mahomet nie był na tyle uwolniony od zła tego „diabła”, gdyż prosił Allaha o przebaczenie 70 razy dziennie, czyli tak mniej więcej co 20 minut:

http://sunnah.com/ibnmajah/33/161

Przekazano od Sa’eeda bin Abu Burdah bin Abu Musa’y, od jego ojca, że: jego dziadek powiedział: „Wysłannik Allaha powiedział: Proszę o przebaczenie Allaha i okazuję skruchę wobec Allaha siedemdziesiąt razy dziennie.‘“

Grade                            : Hasan (Darussalam)

Reference                     : Sunan Ibn Majah 3816

In-book reference          : Book 33, Hadith 161

English translation         : Vol. 5, Book 33, Hadith 3816

http://sunnah.com/riyadussaliheen/1/13

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Słyszałam, że wysłannik Allaha powiedział: Na Allaha, proszę Allaha o przebaczenie i okazuję skruchę wobec niego więcej niż siedemdziesiąt razy dziennie. [Al-Bukhari].

Arabic/English book reference  : Book 1, Hadith 13

http://sunnah.com/bukhari/80/4

Przekazał Abu Huraira: Słyszałam, że wysłannik Allaha powiedział: Na Allaha! Proszę Allaha o przebaczenie i nawracam się do niego skruszony więcej niż siedemdziesiąt razy dziennie.

Reference                                         : Sahih al-Bukhari 6307

In-book reference                              : Book 80, Hadith 4

USC-MSA web (English) reference   : Vol. 8, Book 75, Hadith 319

http://sunnah.com/riyadussaliheen/20/2

Abu Hurairah (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Słyszałem, że prorok powiedział: Przysięgam na Allaha, że proszę Allaha o przebaczenie i zwracam się do niego okazując skruchę więcej niż siedemdziesiąt razy dziennie.

Sunnah.com reference               : Book 20, Hadith 2

Arabic/English book reference  : Book 20, Hadith 1870

Zdumiewająca nauka Mahometa:


http://sunnah.com/tirmidhi/48/190

Przekazał Abu Bakr: że wysłannik Allaha powiedział: „Ten kto prosi o przebaczenie ten nie trwa w grzechu, nawet jeśli czyni tak siedemdziesiąt razy dziennie.“

Grade                             : Hasan (Darussalam)

Reference                     : Jami` at-Tirmidhi 3559

In-book reference          : Book 48, Hadith 190

English translation         : Vol. 6, Book 46, Hadith 3559


20. Żydzi i chrześcijanie są dla Allaha niewiernymi i trzeba ich zwalczać (
UWAGA: pokojowe wersety Koranu takie jak 2:256, 2:190, 2:62, 5:69, 109:6 itd. są unieważnione!).

 


http://quran.com/5/18

Muhsin Khan
(Zarówno) Żydzi jak i chrześcijanie mawiają: „My jesteśmy dziećmi Allaha i jego umiłowanymi.“ Powiedz: „Dlaczegoż więc karze was za wasze grzechy?“ Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których on stworzył, on przebacza temu, komu chce i on karze tego, kogo chce. (I do Allaha należy panowanie nad niebem i ziemią i nad wszystkim co jest pomiędzy i do niego zmierza powrót (wszystkiego).


Wykładnia sury 5:18 – Tafsir ibn Kathir:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=60

Tytuł: Politeizm i niewiara chrześcijan

Allah podaje, że chrześcijanie są niewiernymi ze względu na ich oświadczenie, że `Isa, syn Maryam, jeden ze sług Allaha oraz jego stworzenie, jest Allahem.

Allah jest bardziej święty niż to, co mu przypisują. Allah następnie przypomina o jego doskonałej umiejętności [panowania] nad wszystkim i że wszystko jest pod jego całkowitą kontrolą i władzą.

(Powiedz: „Któż posiada moc przeciwko Allahowi, jeśli Allah chciałby zniszczyć mesjasza, syna Maryam, jego matkę oraz wszystkich tych, którzy są na ziemi“) Dlatego też jeśli Allah zechce to uczynić, to kto będzie w stanie go powstrzymać lub przeszkodzić mu w jego zamiarach; Allah następnie powiedział,

(I do Allaha należy panowanie nad niebem i ziemią i nad wszystkim co jest pomiędzy. On stwarza co chce.) Wszystkie rzeczy, które istnieją są własnością Allaha i jego stworzeniem i on jest w stanie uczynić wszystko.

Nikt go nie pyta odnośnie tego co czyni z jego mocą, własnością, sprawiedliwością oraz wspaniałością tak więc to odpiera wiarę chrześcijan, niech nieustanne przekleństwa Allah ciążą na nich aż po Dzień Zmartwychwstania.


http://quran.com/5/72

Muhsin Khan
Niewątpliwie nie uwierzyli ci, którzy mówią: „Allah to mesjasz [‘Iesa (Jezus)], syn Maryi. Lecz mesjasz [‘Iesa (Jezus)] powiedział: „O dzieci Izraela! Czcijcie Allaha, mojego pana i waszego pana.“ Zaprawdę, ktokolwiek dodaje Allahowi współtowarzyszy w czczeniu, temu Allah zabroni wstępu do raju i ogień będzie jego miejscem przebywania. A dla Zalimun (politeistów i złoczyńców) nie ma pomocników.

http://quran.com/5/73
Muhsin Khan
Z pewnością, niewiernymi są ci, którzy powiedzieli: „Allah jest trzeci z trzech (w Trójcy). Ale nie ma ilah (boga) (który ma prawo aby być czczonym) oprócz jednego ilah (boga – Allaha). A jeśli oni nie zaniechają tego co mówią, to zaprawdę, tych którzy nie uwierzyli, spotka kara bolesna.

Tafsir Ibn Kathir – wykładnia sury 5:72 oraz 5:73:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=753&Itemid=60

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=752&Itemid=60

http://quran.com/9/29
Muhsin Khan
Walczcie przeciwko tym, którzy (1) nie wierzą w Allaha (2) i w Dzień Ostatni, (3) którzy nie zabraniają tego, co zakazał Allah i jego wysłannik, (4) i nie poddają się religii prawdy (tzn. islam) spośród Ludzi Księgi (Żydzi i chrześcijanie), dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni.

http://quran.com/9/30
Muhsin Khan
A Żydzi powiedzieli: ‘Uzajr (Ezra) jest synem Allaha a chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Allaha.“ Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie wierzyli. Przekleństwo Allaha nad nimi, jakże oni są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy!

http://quran.com/9/31
Muhsin Khan
Oni (Żydzi i chrześcijanie) wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem (podporządkowując się im w rzeczach, które uczynili sobie prawowitymi lub nie prawowitymi według ich własnych pożądań bez otrzymania nakazu od Allaha) oraz (wzięli jako swojego Pana) Mesjasza, syna Maryi, podczas gdy oni (Żydzi i chrześcijanie) dostali nakaz [w Torze i w Ewangelii] aby czcić tylko jednego Ilâh (boga – Allaha) Lâ ilâha illa Huwa (nikt nie ma prawa być czczonym poza nim). Chwała i cześć jemu, (on jest wysoko ponad) posiadania współtowarzyszy, których (mu) przypisują.“

http://quran.com/9/32
Muhsin Khan
Oni (niewierni, Żydzi i chrześcijanie) chcą wygasić światło Allaha (z którym Mahomet zostały wysłany – monoteizm islamski) ich ustami, lecz Allah dopuści tylko do tego, że jego światło będzie udoskonalone nawet jeśli kafirun (niewierni) (je) nienawidzą.

Wykładnia sur 9:29-32 – Tafsir Ibn Kathir:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2567&Itemid=64

Tytuł: Nakaz do walki przeciwko Ludziom Księgi (chrześcijanie i Żydzi) dopóki nie zapłacą dżizji

Allah powiedział,

(Walczcie przeciwko tym, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie zabraniają tego, co zakazał Allah i jego wysłannik, i nie poddają się religii prawdy spośród Ludzi Księgi, dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni.)

Dlatego też gdy Ludzie Księgi nie uwierzyli w Mahometa, wtedy nie mieli żadnego pożytku z wiary w żadnego wysłannika lub to co przynieśli wysłannicy.

Raczej podążali za swoją religią ponieważ to odpowiadało ich wyobrażeniom, pożądaniom oraz sposobami życia ich przodków, a nie dlatego, że jest to prawo i religia Allaha.

Gdyby byli prawdziwymi wiernymi ich religii, wtedy wiara ta przyprowadziłaby ich do wiary w Mahometa, ponieważ wszyscy prorocy głosili dobrą wieść o nadejściu Mahometa i kazali im być mu posłusznym i podążać za nim.

A gdy został posłany, wtedy nie uwierzyli w niego, nawet jeśli jest on najpotężniejszy ze wszystkich wysłanników.

Dlatego też nie podążają za religią proroków, którzy pojawili się wcześniej ze względu na to, że religie te są od Allaha, ale dlatego, bo odpowiadają ich podążaniom i pragnieniom.

Dlatego też ich deklarowana wiara we wcześniejszego proroka nie przyniesie im korzyści, ponieważ nie uwierzyli najważniejszemu, najpotężniejszemu, ostatniemu i najdoskonalszemu ze wszystkich proroków.

Dlatego też [zostało objawione] oświadczenie Allaha,

(Walczcie przeciwko tym, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie zabraniają tego, co zakazał Allah i jego wysłannik, i nie poddają się religii prawdy spośród Ludzi Księgi,) Ten zaszczytny ajat został objawiony wraz z nakazem do walki przeciwko Ludziom Księgi; po zwycięstwie nad poganami ludzie przyjmowali religię Allaha w dużych ilościach i Półwysep Arabski został zabezpieczony pod muzułmańską kontrolą.

Allah nakazał swojemu wysłannikowi walczyć przeciwko Ludziom Księgi, Żydom i chrześcijanom, w dziewiąty rok hidżry, i przygotował jego armię do walki przeciwko Rzymianom i nawoływał ludzi do dżihadu głosząc intencje i cel.

Wysłannik przesłał swoje intencje do różnych regionów arabskich wokół Medyny aby zebrać siły zbrojne i zgromadził armię liczącą trzydzieści tysięcy.

Niektórzy ludzie z Medyny i parę obłudników, w mieście i poza miastem, pozostawali w tyle, gdyż rok ten był rokiem suszy i wielkich upałów.

Wysłannik Allaha pomaszerował w kierunku Asz-Szamu aby walczyć przeciwko Rzymianom dopóki nie dotarł do Tabuk, gdzie rozbił obóz na około dwadzieścia dni nieopodal zasobów wodnych.

Następnie pomodlił się do Allaha o decyzję i wrócił do Medyny, ponieważ był to trudny rok a ludzie byli słabi, jak wspomnimy, jeśli Allah pozwoli.

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=64

Tytuł: Płacenie dżizji jest znakiem kufr (niewiary w islam) i hańby

Allah powiedział,

(dopóki nie zapłacą dżizji), jeśli nie zechcą przyjąć islamu,

(w dobrowolnej uległości) w porażce i podporządkowaniu się,

(i nie zostaną upokorzeni), zhańbieni, upokorzeni i poniżeni.

Dlatego też, nie wolno muzułmanom szanować ludzi dhimmi lub wywyższać ich ponad muzułmanów, gdyż są godni pogardy, okryci hańbą i upokorzeni. Muslim zanotował od Abu Hurayrah’y, że Prorok powiedział,

(Nie mówcie jako pierwsi „Salam“ (pokój) do Żydów i chrześcijan a jeśli zobaczycie ich na drodze, zepchnijcie ich w najbardziej wąskie miejsce (ścieki).)

Dlatego też przywódca wiernych ‘Umar bin Al-Khattab’, niech Allah będzie z niego zadowolony, zażądał, by jego dobrze znane warunki zostały spełnione przez chrześcijan, te warunki, które zapewniały ich ciągłe upokorzenie, poniżenie i hańbę.

Badacze hadisów przekazali od ‘Abdur-Rahmana bin Ghanma Al-Ash’ariego, że powiedział: „Zapisałem dla ‘Umara bin Al-Khattaba, niech Allah będzie z niego zadowolony, warunki traktatu pokojowego, które uzgodnił z chrześcijanami z Asz-Szam:

W imię Allaha, najmiłosierniejszego, najlitościwszego.

Oto jest dokument dla sługi Allaha ‘Umara, przywódcy wiernych, od chrześcijan, z takiego a takiego miasta. Kiedy wy (muzułmanie), przybyliście do nas, prosiliśmy o bezpieczeństwo dla nas, naszych dzieci, własności i wiernych naszej religii.

Zobowiązaliśmy się, że nie będziemy wznosić na naszych terenach klasztorów, kościołów albo schronień dla mnichów, ani odnawiać żadnego miejsca czci, które tego wymaga, ani używać żadnego z tych miejsc z wrogim zamiarem wobec muzułmanów.

Nie będziemy zabraniać muzułmanom dostępu do naszych kościołów w celu odpoczynku czy to w dzień czy w nocy i otworzymy drzwi naszych domów modlitwy dla podróżnych i przechodniów.

Ci muzułmanie, którzy przyjdą jako goście, otrzymają schronienie i wikt przez okres trzech dni. Nie damy schronienia osobom szpiegującym muzułmanów ani w kościołach ani w domach, ani nie będziemy kryć fałszu lub zdrady wymierzonej w muzułmanów.

Nie będziemy uczyć naszych dzieci Koranu, upubliczniać praktyk szirku, namawiać kogokolwiek do szirku ani zabraniać komukolwiek z naszych towarzyszy przyjęcia islamu, jeśli taki będzie jego wybór. Będziemy szanować muzułmanów, wynosić się z miejsc, na których siedzimy, jeśli oni zechcą na nich usiąść.

Nie będziemy upodabniać się do nich pod względem ubrań, czapek, turbanów, sandałów, uczesania (fryzury), mowy, przezwisk i form tytułowania, albo jeździć w siodle, zawieszać mieczy przy ramieniu, zgromadzać broń jakiegokolwiek rodzaju czy też nosić takiej broni.

Nie będziemy kodować naszych pieczęci w języku arabskim, ani sprzedawać trunków.

Będziemy golić nasze czoła, nosić zwyczajowe ubrania gdziekolwiek będziemy, nosić pas dookoła talii, powstrzymywać się od wznoszenia krzyży poza kościołami lub pokazywania ich i naszych ksiąg publicznie na muzułmańskich drogach i targach.

Nie będziemy dzwonić w dzwon w naszych kościołach, chyba że dyskretnie, lub podnosić naszych głosów podczas recytacji naszych świętych ksiąg w naszych kościołach w obecności muzułmanów, ani podnosić naszych głosów podczas modlitw na naszych pogrzebach, ani zapalać pochodni na naszych ceremoniach pogrzebowych przechodząc przez muzułmańskie drogi lub ich rynki. Nie będziemy chować naszych zmarłych obok zmarłych muzułmanów, ani nie będziemy kupować sług wziętych w niewolę przez muzułmanów. Będziemy przewodnikami dla muzułmanów i powstrzymamy się przed naruszeniem ich prywatności w ich domach.’ Kiedy ofiarowałem ten dokument ‘Umarowi, ten dodał do niego: ‘Nie pobijemy żadnego muzułmanina. Oto są warunki, które ustanowiliśmy przeciwko sobie i wyznawcom naszej religii w zamian za bezpieczeństwo i ochronę. Jeśli złamiemy choć jedną z tych obietnic, które wspólnie ustanowiliśmy dla waszej korzyści przeciw samym sobie, wtedy nasza dhimma (obietnica protekcji) zostaje złamana, a wam zezwala się zrobić z nami to, co robicie z ludźmi buntu i rebelii.’“

(30. A Żydzi powiedzieli: ‘Uzajr (Ezra) jest synem Allaha a chrześcijanie powiedzieli:

„Mesjasz jest synem Allaha.“ Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie wierzyli. Niech Allah ich zwalcza, jakże oni są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy!) (31. Oni (Żydzi i chrześcijanie) wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem oraz (wzięli również jako swojego Pana) Mesjasza, syna Maryi, podczas gdy mieli czcić tylko jednego Boga, nikt nie ma prawa być czczonym poza Nim. Niech będzie święty ponad to co oni mu przypisują.)

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2565&Itemid=64

Tytuł: Walka przeciwko Żydom i chrześcijanom jest zgodna z prawem (szariatem) ponieważ są to bałwochwalcy oraz niewierni

Allah wychwalany zachęca wiernych (= muzułmanów) do walki przeciwko politeistom, niewiernym Żydom i chrześcijanom, którzy głoszą te straszne stwierdzenia i kłamstwa przeciwko Allahowi, wychwalanemu.

Jeśli chodzi o Żydów, oni twierdzą, że Uzayr był synem Boga; Allah jest wolny od tego co mu przypisują. Jeśli chodzi o sprowadzonych na manowce chrześcijan odnośnie Jezusa, jest to rzeczą oczywistą. Dlatego też Allah ogłosił obydwie te grupy kłamcami,

(To znaczy to co wymawiają ustami), ale nie mają żadnego dowodu które by poparło ich twierdzenie, poza kłamstwami i wymysłami,

(przypominając), naśladując,

(wypowiedzi tych którzy ongiś nie wierzyli.) Naśladują poprzednie narody, które zostały sprowadzone na manowce tak jak Żydzi i chrześcijanie,

(niech Allah ich zwalcza), Ibn Abbas powiedział, „Niech Allah ich przeklnie.“

(jak są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy!) jak zbaczają od prawdy, gdy jest ona oczywista, zamieniając ją na sprowadzenie w błąd. Następnie Allah powiedział,

(Wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem i Mesjasza, syna Marii) ﴿9:31﴾.Imam Ahmad, At-Tirmidhi oraz Ibn Jarir At-Tabari zapisali hadis poprzez łańcuch kilku narratorów, od `Adi bin Hatima, niech Allah będzie z niego zadowolony, który stał się chrześcijaninem podczas dżahilijji (= czas nieświadomości, ciemnoty przed islamem).

Gdy wezwanie wysłannika Allaha dotarło do jego okolic, wtedy `Adi zbiegł do Asz-Szam a jego siostra i kilku z jego ludzi zostali schwytani. Wysłannik Allaha wyzwolił jego siostrę i dał jej podarunki. A więc poszła do jej brata i zachęcała go aby przyjął islam oraz poszedł do wysłannika Allaha. `Adi, będąc jednym z wodzów swych ludzi (plemię Tai’) a jego ojciec, Hatim At-Ta’i, był znany ze szczodrości, wyruszył do Al-Madinah (Medyny). Gdy ludzie ogłosili jego przybycie, `Adi poszedł do wysłannika Allaha nosząc na szyi krzyż ze srebra.

Wysłannik Allaha wyrecytował ten ajat;

(Wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem). `Adi stwierdził, „Powiedziałem, ‘Nie czcili ich.’“ Prorok powiedział,

(A właśnie, że tak robili. Oni (uczeni w piśmie i mnisi) zabronili im (chrześcijanom i Żydom) to co było pozwolone i pozwolili na to co było zabronione, a oni im byli posłuszni. W taki sposób ich czcili.) Wysłannik Allaha powiedział do `Adiego,

(O `Adi co powiesz Czy uciekłeś (do Asz-Szam) aby ‘Allahu Akbar’ (Allah jest większy) nie zostało ogłoszone Czy wiesz co jest większe od Allaha Co przyczyniło się do tego, że uciekłeś Czy uciekłeś aby `La ilaha illallah’ nie zostało ogłoszone Czy znasz jakieś bóstwo godne czci poza Allahem) Wysłannik zaprosił `Adiego aby ten przyjął islam i on przyjął islam i ogłosił świadectwo prawy. Twarz wysłannika Allaha promieniowała z zadowolenia i powiedział do `Adiego,

(Zaprawdę Żydzi zasłużyli na gniew (Allaha) a chrześcijanie zostali sprowadzeni na manowce.) Hudhayfah bin Al-Yaman, `Abdullah bin `Abbas oraz kilku innych powiedzieli o wyjaśnieniu,

(Wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem …) że chrześcijanie oraz Żydzi byli posłuszni swym mnichom oraz uczonym w piśmie w tym co oni im zabronli lub na co pozwolili. Dlatego też Allah powiedział,

(podczas gdy otrzymali nakaz aby czcić tylko jednego Boga), kto, cokolwiek nie ustanowi jako zabronione jest zabronionym, na cokolwiek nie pozwoli jest pozwolonym, cokolwiek nie ustanowi będzie obowiązującym prawem, oraz cokolwiek nie zadecyduje trzeba przestrzegać;

(Nikt nie ma prawa być czczonym poza Nim. Niech będzie święty ponad to co oni mu przypisują.) Co oznacza, wychwalany, uświęcony, święty ponad współtowarzyszy, równych sobie, pomocników, przeciwników lub dzieci, nie ma bóstwa lub Pana godnego czci poza nim.

(32. Chcą wygasić światło Allaha ich ustami, ale Allah nie dopuści do tego a dopuści tylko do tego, że jego światło będzie doskonalone nawet jeśli niewierni je nienawidzą.

(33. To on wysłał wysłannika z przewodnictwem i religią prawdy (=islam), aby ta była wywyższona ponad inne religie nawet jeśli bałwochwalcy (jej) nienawidzą.)

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6568

Numer fatwy: 6568

Tytuł: Definicja słów muszrik, dimmi, harbi, munafik

Data fatwy: Shawwaal 20, 1431 / 29-9-2010

Pytanie

Jakie jest znaczenie słów muszrik, kafir, dimmi, harbi oraz munafik? Czy Żydzi i chrześcijanie to politeiści?

Odpowiedź

Chwała Allahowi panu światów. Oświadczam, że nie ma nikogo godnego czci poza Allahem i że Mahomet , jest jego niewolnikiem i wysłannikiem.

Co mówi wszechmocny (co oznacza): {Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie uważają za niedozwolone to, co zakazał Allah i jego wysłannik, i nie poddają się religii prawdy (islam) spośród tych, którym została dana Księga — [walczcie] dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni.} [Koran 09:29]

Ten werset uczy jak Ludzie Księgi — tzn. Żydzi i chrześcijanie — powinni być traktowani. To samo odnosi się do magów, których prorok Mahomet nakazał muzułmanom traktować w ten sam sposób. [Maalik and Al-Bazzaar]

Żydzi, chrześcijanie oraz magowie powinni być jako pierwsi zapraszani do przyjęcia islamu.

Jeśli przyjmą islam, wtedy będą traktowani jako muzułmanie, którzy są uprawnieni do muzułmańskich praw i zobowiązań, które muszą wypełnić. Jeśli odmówią przyjęcia islamu, wtedy mają możliwość płacenia dżizji (podatek ściągany od niemuzułmańskich cywilów w państwie islamskim). Jeśli to zaakceptują, wtedy będą traktowani jako dimmi (niemuzułmańscy cywile w państwie islamskim, którzy zgodzili się zapłacić dżizję). Jeśli nie zaakceptują płacenia dżizji, wtedy muszą być zwalczani. Te nakazy są ważne aż do Dnia Sądu Ostatecznego, jak mówi Allah wszechmogący (co oznacza): {Zwalczajcie ich dopóki nie będzie fitny i [dopóki] religia w całości nie będzie należeć do Allaha.

A jeśli oni się powstrzymają — to, zaprawdę, Allah widzi co czynią. {Koran 08:39}

Żydzi i chrześcijanie to politeiści według następujących wersetów Koranu (co oznacza):

{Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Allaha.“; a chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Allaha.“ Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie wierzyli. Niech Allah ich zniszczy; jakże oni są wprowadzeni w błąd. Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów – poza Allahem – i ·[również] Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież czcić tylko jednego Boga. Nie ma boga, jak tylko On. Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni jemu dodają jako współtowarzyszy.}[Koran 9:30-31]

Muszrik to osoba, która wierzy w inne bóstwo obok Allaha i demonstruje to oddając cześć innej istocie poza Allahem w taki sposób jak np. poprzez klęczenie, padanie na kolana / twarz, błaganie, dokonywanie uboju lub innych form czczenia.

Kufr (przymiotnik kafir) oznacza różnego rodzaju grzechy włącznie z szirkiem, negowanie proroczego dziedzictwa, zezwalanie na zabronione rzeczy oraz zaprzeczanie bezsprzecznych, uznanych faktów religijnych.

Szirk (przymiotnik muszirk) oznacza przypisywanie boskości komuś innemu zamiast Allahowi wszechmogącemu.

Dimmi to osoba spośród Ludzi Księgi, która akceptuje płacenie dżizji muzułmanom.

Harbi to osoba niewierna, która nie jest ani spośród dimmi, z którymi muzułmanie mają układ, ani nie jest wysłannikiem od niewiernych do muzułmanów ani kimś kto szukał schronienia u muzułmanów.

Munafik to osoba, która udaje, że podąża za islamem podczas gdy ukrywa swoją niewiarę.

Prawnicy nazywają taką osobę również zandiq (ateista).

Allah wie najlepiej.

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=E&Id=84149

Numer fatwy: 84149

Tytuł: Stanowisko Koranu wobec chrześcijan i Żydów

Data fatwy: Rabee’ Al-Awwal 1, 1423 / 13-5-2002

Pytanie

Jakie są ajaty w Koranie wspominające o chrześcijanach i Żydach i proszę wyjaśnić stanowisko islamu wobec obydwóch religii.

Odpowiedź

Cześć Allahowi, panu światów; i niech jego błogosławieństwa i pokój będą z prorokiem Mahometem i z jego całą rodziną oraz jego towarzyszami.

Tyle wersetów w szlachetnym Koranie wskazuje na uprzedzenie, nienawiść i brak wiary wśród niewiernych. Z nadmiarem pozmieniali słowa swych ksiąg według ich zachcianek i przypisali Allahowi parę haniebnych przymiotów. Żydzi i chrześcijanie nazywani są „Ludem Pisma“ (lub Księgi).

Ze względu na złą sławę wypraw krzyżowych pośród muzułmanów, przedstawiciele kościoła woleli być nazywani chrześcijanami, mimo tego, że nie są prawdziwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa.

Muzułmanie nie powinni mieć żadnej wątpliwości, że oni są kafirami. Poniżej jest parę wersetów z Koranu odnoszących się do chrześcijan i Żydów oraz do ich wrogiej postawy wobec muzułmanów:

Szlachetny Koran: {Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą (w religię islamu, w Koran i proroka Mahometa spośród Ludzi Księgi (Żydzi i chrześcijanie) oraz Al-Mushrikûn, będą przebywać w ogniu piekielnym. Oni są najgorsi ze stworzeń.} [98:6].

{Walczcie przeciwko tym, którzy (1) nie wierzą w Allaha (2) i w Dzień Ostatni, (3) którzy nie zabraniają tego, co zakazał Allah i jego wysłannik, (4) i nie poddają się religii prawdy (tzn. islam) spośród Ludzi Księgi (Żydzi i chrześcijanie), dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni.} [9:29].

{Oni (Żydzi i chrześcijanie) wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów poza Allahem (podporządkowując się im w rzeczach, które uczynili sobie prawowitymi lub nie prawowitymi według ich własnych pożądań bez otrzymania nakazu od Allaha) oraz (wzięli jako swojego Pana) Mesjasza, syna Maryi, podczas gdy oni (Żydzi i chrześcijanie) dostali nakaz [w Torze i w Ewangelii] aby czcić tylko jednego Ilâh (Boga – Allaha) Lâ ilâha illa Huwa (nikt nie ma prawa być czczonym poza Nim). Chwała i cześć jemu, (on jest wysoko ponad) posiadania współtowarzyszy, których (mu) przypisują.“} [09:31].

{Powiedz: „O Ludzie Księgi (Żydzi i chrześcijanie)! Dlaczego odrzucacie znaki Allaha (fakty, dowody, wersety, nauki, znaki, objawienie itd.) podczas gdy Allah jest świadkiem tego, co wy robicie?“ [3:98]. {A Żydzi powiedzieli: ‘Uzajr (Ezra) jest synem Allaha a chrześcijanie powiedzieli: Mesjasz jest synem Allaha. Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie wierzyli. Przekleństwo Allaha nad nimi, jakże oni są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy! [09:30].

Allah wie najlepiej.

Use your ← → (arrow) keys to browse

More in Polish